Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
« Cofnij 

CZYM JEST BPOBranża usług wspólnych rozwija się w Polsce bardzo szybko. Pod względem liczby osób zatrudnionych w tej branży Polska zajmuje pierwsze miejsce w Europie i trzecie na świecie. W Polsce działają centra obsługujące takie obszary jak: księgowość, IT i obsługa klienta, firm takich jak: Google, Samsung, Bayer, Intel czy IBM. Dowiedz się co oznaczają skróty BPO i SSC oraz czym charakteryzuje się praca w tym sektorze?

Chociaż pojęcia SSC i BPO używane są zamiennie lub łącznie, oznaczają zgoła odmienne modele biznesowe. Business Process Outsourcing (BPO) to centra outsourcingu procesów biznesowych. Firmy działające w tym sektorze zorientowane są na klientów zewnętrznych, przejmując od nich realizację procesów np. w obszarze księgowości. Poszczególne (nie podstawowe) obszary działalności firmy macierzystej zostają przeniesione i zlecone do wykonania innej firmie na zasadzie outsourcingu. Dla pracownika sektora BPO znaczenie ma, że może wykonywać dany typ pracy docelowo dla różnych firm zewnętrznych, w zależności od zleceń jakie pozyskuje firma, w której jest zatrudniony. Natomiast Shared Services Centers (SSC) to centra usług wspólnych, czyli wydzielone z firmy macierzystej działy lub samodzielne podmioty gospodarcze przeniesione poza granice kraju, z którego pochodzi firma. Innymi słowy oznacza to przeniesienie zazwyczaj nie podstawowych dla firmy obszarów jej działalności do innego kraju. Pracując w podmiotach typu SSC, pracujemy na rzecz określonego departamentu wewnętrznych struktur danej firmy.

Trójmiasto stało się w ostatnich latach jednym z najważniejszych miejsc dla potencjalnych inwestorów szukających lokalizacji dla centrów usługowych. Pod względem liczby miejsc pracy w tym sektorze (w centrach BPO/SSC pracuje ponad 11 tysięcy osób), zajmuje obecnie czwarte miejsce w kraju. Dogania czołówkę, w której skład wchodzą: Kraków, Warszawa i Wrocław. Największymi centrami BPO/SSC w Trójmieście, funkcjonującymi w obszarze księgowości są:


Linki do polecanych stron:

Sopocka Szkoła Wyższa
ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot,
tel. [+48] (58) 550-78-80
Konto Bankowe: 66 15001706 1217000293250000

© 2004-2014 Sopocka Szkoła Wyższa.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Design by Trójwizja.
Nasi partnerzy: