WERSJA ANGIELSKA WERSJA ROSYJSKA
[layerslider id="5"]
« Cofnij 

Nowości w bibliotecelandscape_graphics Landscape Graphics prezentuje łatwe do opanowania, logiczne zestawienie wszystkich podstawowych technik graficznych stosowanych w projektowaniu krajobrazu. Nacisk kładzie się na metody pracy sprzyjające oszczędności czasu, które jednocześnie sprzyjają szybkiemu rozwojowi umiejętności.

 

systemy_odwodnienia W książce Zrównoważone systemy odwodnienia miast szczególną uwagę skupiono na przedstawieniu aspektów technicznych realizacji idei zrównoważonego rozwoju w obrębie systemów odwodnieniowych terenów miejskich zarówno w dużej skali miasta, dzielnicy, jak i poszczególnych obiektów budowlanych.

 

wody_opadowe Książka Wody opadowe – odprowadzanie, podczyszczanie i wykorzystanie autorstwa Jadwigi Królikowskiej i Andrzeja Królikowskiego stanowi kompendium wiedzy dotyczący wód opadowych. Autorzy zebrali i uporządkowali badania współczesne i współczesną wiedzę tematyczną związaną z tytułem książki.

 

swiatla_miasta Obraz oświetlonego miasta – a szczególnie jego budynków – jest nadal synonimem bogactwa, postępu i rozwoju gospodarczego. Książka w całości poświęcona jest współczesnym trendom oświetlenia miast. Autorka przedstawia w niej: zarys historyczny stosowania oświetlenia w przestrzeniach publicznych, funkcje użytkowe i dekoracyjne oświetlenia, różnego rodzaju formy marketingu prowadzonego z wykorzystaniem światła. Ponadto przybliża nową rolę światła w mieście – interpretację przestrzeni światłem, ukazującą niecodzienne scenografie świetlne oraz festiwale światła. Publikacja zawiera wiele fotografii i opisów ciekawych projektów, które stanowić mogą wskazówki do projektowania instalacji oświetleniowych w przestrzeniach zewnętrznych w miastach i iluminacji obiektów.

 

lex_vat_14 LEKSYKON VAT 2014 zawiera szczegółowe, kompetentne i przejrzyste (z wieloma przykładami) omówienie wszystkich zmian w VAT. W 2014 roku fundamentalne zmiany w VAT dotkną sposobu określania momentu powstania obowiązku podatkowego. Całkowicie zmodyfikowane zostaną zasady określania podstawy opodatkowania. W korelacji z tymi zmianami będą pozostawać również nowe zasady fakturowania, zwłaszcza nowe terminy wystawiana faktur oraz ujmowania faktur korygujących. Zmianie także ulegnie moment realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT. Tom 2 leksykonu VAT zawiera wszystkie aktualne na dzień 1 stycznia 2014 roku oraz obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku przepisy ustawy i aktów do niej wykonawczych, a także dyrektywę unijną 2006/112/WE w zakresie VAT i rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 roku ustanawiające środki wykonawcze do tej dyrektywy.

 

inz_eko_bud_wod W książce Inżynieria ekologiczna w budownictwie wodnym i ziemnym w przystępny sposób omówiono przydatność różnych gatunków roślin w działalności inżynierskiej. Na licznych przykładach ukazano, jak można połączyć budownictwo i ekologię. Omówiono konstrukcje stosowane przy umacnianiu brzegów zbiorników i cieków wodnych, np. do celów przeciwpowodziowych. Książka jest przeznaczona dla specjalistów z dziedziny budownictwa i ochrony środowiska, a także studentów tych kierunków wyższych uczelni technicznych i rolniczych.

 

projektowanie_mebli W książce Projektowanie mebli przedstawione są zasady projektowania mebli jako konstrukcji drewnianych. Omówione są w niej zagadnienia związane z: historią konstrukcji mebli; klasyfikacją i ich charakterystyką pod względem najważniejszych cech istotnych podczas projektowania; ergonomicznym ujęciem wymagań antropometrycznych i bezpieczeństwa użytkowania. Przedstawione są metody i błędy projektowania, charakterystyka materiałów, elementów, połączeń i konstrukcji, zasady opracowania dokumentacji projektowej. Poruszona jest także problematyka obliczania sztywności oraz wytrzymałości: elementów, połączeń i całych konstrukcji, w tym zagadnienia utraty stateczności mebli i wynikające z tego tytułu zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia użytkownika.

 

owoc_grzechu Owoc tamtego grzechu (wyd. 2013 r.) – najnowsza książka Andrzeja C. Leszczyńskiego – zawiera szkice z zakresu filozofii człowieka, estetyki, antropologii kultury i teatru. Są w niej także Okruchy – fragmenty osobistych zapisków związanych z lekturami oraz doświadczeniami egzystencjalnymi autora.

 

slownik_pr_handlowy Słownik zawiera 16 500 wyrazów hasłowych i połączeń wyrazowych. Prezentuje słownictwo z dziedzin: bankowość i finanse, handel, marketing i reklama, podatki, transport, ubezpieczenia i prawo

 

kolor Kolor. Kurs dla artystów i projektantów jest podręcznikiem dla artystów i projektantów. Autor prowadzi czytelnika od najbardziej podstawowych spraw, dotyczących koloru aż do etapu, kiedy potrafimy się nim posługiwać, kształtować nastroje odbiorców prac malarskich, kolaży, grafiki komputerowej.

 

Sopocka Szkoła Wyższa
ul.Młodzieżowa 44, 89-604 Chojnice
tel. (52) 334-14-50, (52) 397- 31- 75
Konto bankowe: 37 15001706-1217000528570000

© 2004-2014 Sopocka Szkoła Wyższa.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Design by Trójwizja.
Nasi partnerzy:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress