WERSJA ANGIELSKA WERSJA ROSYJSKA
[layerslider id="5"]
« Cofnij 

System zarządzania jakościąUchwała 2 Senatu z dnia 24.11.2010
w sprawie: zasad funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Sopockiej Szkole Wyższej
Na podstawie Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, z dnia 27.07.2005, art. 62 p.4 (Dz. U. 164 z 2005) i Statutu SSW, uchwala się co następuje:

§ 1

Sopocka Szkoła Wyższa zmierza do ciągłej poprawy jakości kształcenia. W tym celu opracowano System Zapewnienia Jakości Kształcenia.

§ 2

System ten zwiera najczęściej stosowane w Uczelni procedury i wszystkie niezbędne załączniki. Opisując procedury opierano się na dobrych praktykach stosowanych w Uczelni, a doskonalonych w jej ponad dziesięcioletniej historii.

System daje dokładne instrukcje odnoście działań koniecznych do zapewnienia, a także podniesienia jakości kształcenia. Aby uniknąć działań przypadkowych, działania opisano w procedurach. Wszystkie czynności będą zaplanowane, powtarzalne i nadzorowane.

Podstawowym założeniem systemu jest: łatwość stosowania, przejrzystość, skuteczność i ograniczenie do minimum ilości stosowanych dokumentów.

§ 3

Głównym celem Systemu, zmierzającym do zapewnienia najwyższego poziomu jakości kształcenia jest:

  • wprowadzenie odpowiednich mechanizmów zapewniających jakość kształcenia,
  • planowanie procesu dydaktycznego,
  • właściwa realizacja procesu dydaktycznego, w czym zawiera się utrzymanie i rozwój bazy kształcenia,
  • stały rozwój umiejętności pedagogicznych oraz podnoszenie wiedzy nauczycieli akademickich,
  • monitorowanie i analiza jakości kształcenia,
  • zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji pracowników administracji,
  • podejmowanie działań doskonalących,
  • podnoszenie rangi pracy dydaktycznej.
  • uznanie ciągłości tego procesu i stałe jego doskonalenie.

§ 4

System jest zgodny ze standardami określonymi w Deklaracji Bolońskiej i z dokumentem określającym jakość kształcenia przyjętym w Bergen w 2005 roku

§ 5

Uchwała wchodzi w życie  z dniem jej podjęcia.

 

prof. Teresa Martyniuk
Rektor

 

Sopocka Szkoła Wyższa
ul.Młodzieżowa 44, 89-604 Chojnice
tel. (52) 334-14-50, (52) 397- 31- 75
Konto bankowe: 37 15001706-1217000528570000

© 2004-2014 Sopocka Szkoła Wyższa.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Design by Trójwizja.
Nasi partnerzy:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress