WERSJA ANGIELSKA WERSJA ROSYJSKA
[layerslider id="5"]
« Cofnij 

WydziałyWydział Zamiejscowy w Chojnicach


Wydział Zamiejscowy Sopockiej Szkoły Wyższej powstał w roku akademickim 2006/2007. Ideą utworzenia Wydziału było stworzenie możliwości kształcenia na poziomie wyższym zawodowym bliżej miejsca zamieszkania studentom Ziemi Chojnickiej i jej okolic.

Przez pierwszy rok funkcjonowania Wydziału Zamiejscowego w Chojnicach uczelnia kształciła studentów pod dawną nazwą Wyższej Szkoły Finansów i Rachunkowości. W związku z poszerzeniem oferty edukacyjnej od roku akademickiego 2007/2008 uczelnia zmieniła nazwę na Sopocką Szkołę Wyższą. Od początku istnienia Wydziału Zamiejscowego studenci kształcą się na kierunku Ekonomia o szerokim wachlarzu specjalności. Z roku na rok liczba studentów stale rośnie.

Na Wydziale Zamiejscowym kształcenie realizowane jest na dwóch kierunkach: Ekonomia i Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

W ramach kierunku "Ekonomia" można zdobyć kwalifikacje w specjalnościach:

 • Rachunkowość i controlling
 • Zarządzanie finansami
 • Transport i Logistyka
 • Analityka gospodarcza

W ramach kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji można zdobyć kwalifikacje w specjalnościach:

 • Budownictwo
 • Elektroenergetyka
 • Logistyka

 Kształcenie studentów na wysokim poziomie to dla naszej uczelni sprawa najważniejsza, dlatego szczególną uwagę przykładamy do starannego doboru wykładowców. Zatrudniamy uznanych naukowców z długoletnim stażem dydaktycznym oraz bogatym dorobkiem naukowym, a także doświadczeniem praktycznym. Studentów do przyszłej kariery zawodowej przygotowują również wybitni menedżerowie życia gospodarczego, przekazując słuchaczom wiedzę i umiejętności nabyte podczas pracy zawodowej.

Na Wydziale działa Samorząd Studencki oraz Koło Naukowe Ekonomi Students’ Group of Economics.

Dziekanem Wydziału jest dr Anna Szymczak, prof. nadzw.

 

 

 

Wydział Ekonomiczno-Społeczny w Sopocie


Wydział Ekonomiczno – Społeczny ma charakter elitarny – kształci ponad 1000 studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym – i posiada zróżnicowaną ofertę edukacyjną, korzystając z własnego potencjału dydaktycznego i związanych z Uczelnią pracowników naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Morskiej w Gdyni. Pozycję Wydziału potwierdza wieloletnia współpraca z uczelniami europejskimi, w tym przede wszystkim z partnerami z Unii Europejskiej /część przedmiotów na studiach stacjonarnych – dla chętnych – prowadzona jest w języku angielskim/ oraz z krajowymi stowarzyszeniami zawodowymi.

Na Wydziale Ekonomiczno – Społecznym kształcenie realizowane jest na czterech kierunkach: Finanse I Rachunkowość, Ekonomia i Europeistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

W ramach kierunku "Rachunkowość i Finanse" można zdobyć kwalifikacje w specjalnościach:

 • Rachunkowość i controlling
 • Zarządzanie finansami

W ramach kierunku "Ekonomia" można zdobyć kwalifikacje w specjalnościach:

 • Transport, Spedycja, Magazynowanie
 • Informatyka ekonomiczna
 • Ekonomia menedżerska
 • Analityka gospodarcza
 • Inwestycje i nieruchomości
 • Handel międzynarodowy
 • Psychologia w biznesie

Na kierunku "Europeistyka" można nabyć umiejętności w zakresie:

 • Biznes na rynkach wschodnich
 • Biznes na rynkach skandynawskich
 • Komunikacja społeczna i media

W ramach kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji można zdobyć kwalifikacje w specjalnościach:

 • Budownictwo
 • Elektroenergetyka
 • Logistyka
 • Projektowanie systemów IT

Programy studiów realizowanych na Wydziale łączą solidną podstawę wyższego wykształcenia z wysoką jakością wiedzy specjalistycznej, co przekłada się na uznanie pracodawców zatrudniających naszych absolwentów.

Historia Wydziału

Wydział Ekonomiczno-Społeczny jako jednostka organizacyjna powstał 17 maja 2006 roku, kontynuując kształcenie studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Finansów i Rachunkowości z siedzibą w Sopocie. Tym samym historia Wydziału związana jest z powstaniem Uczelni i sięga 5 stycznia 2000 roku, kiedy to uczelnię wpisano do rejestru szkół wyższych. Rozpoczęto kształcenie na poziomie licencjackim w specjalnościach "rachunkowość" i "zarzadzanie finansami" w oparciu o autorskie programy nauczania, dzięki czemu osiągneliśmy dobrą markę w kształceniu ekonomistów.

 

 

Wydział Architektury


Sopocka Szkoła Wyższa, jako jedyna na Pomorzu, utworzyła i prowadzi studia architektoniczne na kierunkach: architektura krajobrazu, architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka) , architektura wnętrz. Wszystkie programy studiów mają charakter autorski i są zgodne z światowymi trendami w nauczaniu. Spełniają standardy kształcenia wymagane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Skupienie w jednym ośrodku tak wielu kierunków studiów to wynik interdyscyplinarnego podejścia do praktycznego kształcenia architektów. Siłą sopockiego ośrodka jest propozycja integracyjnego podejścia do kształcenia rozumianego jako symbioza techniki i sztuki, z mocną podbudową szerokiego tła nauk humanistycznych, a przede wszystkim historycznych.

Dlaczego Sopot?

Przesłanką uruchomienia studiów architektonicznych w Sopockiej Szkole Wyższej było wpisanie działań uczelni w plany rozwojowe miasta Sopotu, który oprócz letniego kurortu przeobraża się jesienią w miasto akademickie o atmosferze sprzyjającej studiowaniu. Układ miasta, jego struktura, historia i zabytki to wszystko stanowi kanwę do licznych perygrynacji dla studentów naszego wydziału.

 

Sopocka Szkoła Wyższa
ul.Młodzieżowa 44, 89-604 Chojnice
tel. (52) 334-14-50, (52) 397- 31- 75
Konto bankowe: 37 15001706-1217000528570000

© 2004-2014 Sopocka Szkoła Wyższa.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Design by Trójwizja.
Nasi partnerzy:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress