WERSJA ANGIELSKA WERSJA ROSYJSKA
[layerslider id="5"]
« Cofnij 

Studia inżynierskie – realizowane na Wydziale Ekonomiczno – Społecznym w SopocieZarządzanie i inżynieria produkcji to nowoczesny, interdyscyplinarny, popularny w świecie kierunek menedżerski. Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, który poszukuje inżynierów, a zwłaszcza inżynierów z przygotowaniem menedżerskim. Nasza uczelnia oferuje unikalne połączenie wiedzy z zakresu energetyki oraz automatyki i robotyki z wiedzą z zakresu zarządzania i marketingu. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Inżynieria produkcji – zajmuje się projektowaniem, racjonalizacją działania, kierowaniem i kontrolą zintegrowanych systemów produkcyjnych racjonalizatorskich, materiałów, środków produkcji oraz energii. W praktycznych rozwiązaniach realizowanych w przedsiębiorstwach w różnych krajach integruje się projektowanie i planowanie procesów wytwarzania z projektowaniem, organizowaniem i sterowaniem (kierowaniem) procesami produkcyjnymi.

Inżynierowie produkcji znajdą zatrudnienie w przemyśle metalowym, energetyce, rolnictwie, górnictwie, budownictwie, usługach i administracji.

Kształcenie na studiach I stopnia kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji trwa 7 semestrów. Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

 • Profesjonalna edukacja politechniczna zdobywana w przyjazny dla studenta sposób
 • Wiedza i praktyka przygotowująca do pracy w czterech specjalnościach inżynierskich reagujących na najbardziej aktualne potrzeby rynku pracy:
Specjalność Budownictwo Elektroenergetyka Logistyka
Wybrane moduły inżynierskie
 • Projektowanie inżynierskie
 • Modelowanie procesów
 • Robotyka i automatyka
 • Rachunek kosztów dla inżynierów
 • Mechanika, mechatronika, napędy elektryczne
Wybrane przedmioty specjalnościowe
 • technologia budownictwa
 • kosztorysowanie
 • podstawy architektury
 • projektowanie i montaż
 • prawo budowlane
 • projektowanie systemów elektroenergetycznych produkcji
 • prawo energetyczne
 • energetyka jądrowa i gazowa
 • wykorzystanie energii odnawialnej w systemach elektroenergetycznych
 • projektowanie procesów produkcyjnych
 • projektowanie systemów transportowych
 • wsparcie informatyczne logistyki produkcji
 • oznaczanie i identyfikacja materiałów w logistyce produkcji
Partnerzy biznesowi specjalności logo_gkb

 

logo_gkb logo_elselogo_smart
 • Duży udział form praktycznych edukacji: ćwiczeń, laboratoriów, projektów, gier decyzyjnych i praktyk inżynierskich z udziałem wykładowców praktyków
 • Studia umożliwiają zdobycie certyfikatów kompetencji zawodowych w wybranych specjalnościach (np. JLog ELA) oraz certyfikatów umiejętności wykorzystania kluczowego oprogramowania (np. CAx (CAD/CAM/CAE Computer Aided Design, Manufacturing, Engineering)

Zarządzanie i Inżnieria Produkcji – plan studiów (http://www.ssw-sopot.pl/wp-content/uploads/2014/01/Zarz%C4%85dzanie-i-In%C5%BCnieria-Produkcji-plan-studi%C3%B3w.pdf)

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów I stopnia posiadają wiedzę w zakresie inżynierii produkcji, nauk o zarządzaniu oraz nauk technicznych, uwzględniających w sposób szczególny takie dyscypliny naukowe jak: automatyka i robotyka oraz elektrotechnika. Absolwenci posiadają umiejętności menadżerskie oraz umiejętności rozwiązywania zagadnień technicznych z wybranych obszarów inżynierii produkcji, w tym także projektowania i monitorowania istniejących procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych. Posiadają również wiedzę i umiejętności w zakresie nadzorowania obiektów i systemów zarządzania procesami produkcyjnymi, doboru i szkolenia personelu, zarządzania kosztami, kapitałem i finansami, logistyki, zarządzania inwestycjami rzeczowymi oraz transportem, automatyzacją i robotyzacją procesów technologicznych, eksploatacją i konserwacją urządzeń automatyki, funkcjonowaniem przedsiębiorstw oraz gospodarką branży elektroenergetycznej.

Kariera

Absolwenci są przygotowani do:

 • twórczej działalności w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz zarządzania,
 • samodzielnego prowadzenia działalności w wybranym zakresie inżynierii produkcji w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
 • kierowania zespołami działalności twórczej w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz zespołami w sferze gospodarczej, administracji oświatowej, samorządowej, państwowej lub bankowości,
 • organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych,
 • doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii produkcji.
Sopocka Szkoła Wyższa
ul.Młodzieżowa 44, 89-604 Chojnice
tel. (52) 334-14-50, (52) 397- 31- 75
Konto bankowe: 37 15001706-1217000528570000

© 2004-2014 Sopocka Szkoła Wyższa.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Design by Trójwizja.
Nasi partnerzy:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress