Studia podyplomowe - Rachunkowość i Podatki w Przedsiębiorstwie - Sopocka Szkoła Wyższa
17167
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17167,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
 

Studia podyplomowe – Rachunkowość i Podatki w Przedsiębiorstwie

Cel studiów

Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu, w którym za pomocą liczb i relacji między nimi przedstawia się stan majątkowy oraz sytuację finansową firmy. Nowoczesna rachunkowość, to nie tylko tworzenie informacji dla potrzeb sprawozdawczości finansowej, ale zbieranie ich przede wszystkim dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem działającym na konkurencyjnym rynku.

 

W związku z tym celem studiów jest przygotowanie słuchacza do pełnienia roli samodzielnego księgowego w przedsiębiorstwie zgodnie z najlepszymi standardami w branży. Słuchacze studiów zdobędą między innymi umiejętności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz przygotowywania na ich podstawie sprawozdań finansowych i podatkowych.

podyplomowe-rachunkowość-finanse
Adresaci studiów

Oferta skierowana jest do kadry kierowniczej, pracowników działów finansowo-księgowych, biur rachunkowych oraz innych osób pragnących zdobyć niezbędną

i aktualną wiedzę z rachunkowości i podatków przedsiębiorstw. Przekazywana wiedza jest między innymi w zakresie: zasad prowadzenia ksiąg KPiR w przedsiębiorstwie, rodzajów prowadzonych  ksiąg, zagrożeń przy każdej z form prowadzonej ewidencji, informacji jakie można uzyskać z każdego rodzaju prowadzonych ksiąg, sposobów rozliczania kosztów w firmie, sposobów budżetowania kosztów i przychodów.

Wykładowcy/Kierownik merytoryczny

Danuta Anolik – Małkowska, magister nauk ekonomicznych – wykładowca rachunkowości, autorka podręczników i poradników zawodowych. Jako doświadczony wykładowca rachunkowości oraz praktyk w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce  jest trenerem  zawodowych kursów  w ramach  certyfikacji zawodu księgowego – asystenta księgowego i  samodzielnego księgowego. Jest  autorem książkowych publikacji – podręczników oraz poradników dla służb księgowych.

Program studiów
 

LP

 

Nazwa przedmiotu

 

Tematyka

 

Liczba godzin

1. Wprowadzenie do rachunkowości
 1. Inwentarz i bilans majątkowy podmiotu gospodarczego
 2. Pomiar i udokumentowanie procesów gospodarczych.
 3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 4. Ewidencja typowych operacji gospodarczych i elementy wynikufinansowego poszczególnych rodzajów działalności.
 5. Nadrzędne zasady rachunkowości.
 6. Inwentaryzacja
 7. Formy i techniki prowadzenia ksiągrachunkowych
16
2. Rachunkowość finansowa
 1. Aktywa pieniężne i rozrachunki.
 2. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia
 3. Obrót materiałowy i towarowy.
 4. Aktywa trwałe
 5. Produkty pracy i ich sprzedaż
 6. Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg
48
3. Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych
 1. Główne zasady prawa bilansowego i podatkowego. Obszary spójności i rozbieżności między prawem bilansowym i podatkowym.
 2. Przychody podatkowe.
 3. Koszty podatkowe.
 4. Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym.
 5. Amortyzacja bilansowa i podatkowa
 6. Wynik brutto a podstawa opodatkowania
 7. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i ich wycena
12
4. Rachunek kosztów
 1. Istota i klasyfikacja kosztów
 2. Zasady ewidencji kosztów
 3. Warianty ewidencji kosztów
 4. Rozliczanie kosztów w czasie
 5. Rodzaje i metody kalkulacji kosztów
20
5. Budżetowanie kosztów  i przychodów
 1. Istota, funkcje i cele budżetowania
 2. Klasyfikacja budżetów.
 3. Budżet główny i jego struktura.
 4. Zasady sporządzania budżetów
 5. Metody budżetowania
 6. Metody analizy wykonania budżetu
12
6. Ewidencja w małych podmiotach gospodarczych
 1. Zasady opodatkowania działalności gospodarczej.
 2. Zryczałtowane formy ewidencji podatkowej.
 3. Ogólne warunki dotyczące prowadzenia KPiR
 4. Koszty i przychody z działalności gospodarczej i ich ewidencja w KPiR
 5. Zamknięcie miesięczne i roczne KPiR
 6. Obowiązki związane z zakończeniem działalności
16
7. Sprawozdawczość finansowa i analiza sprawozdań finansowych
 1. Istota i rodzaje sprawozdań finansowych.
 2. Sprawozdawczość jako materiał do oceny działalności przedsiębiorstwa.
 3. Sposoby analizy wyniku finansowego w przedsiębiorstwie.
 4. Analiza rachunku przepływów pieniężnych
 5. Analiza zestawienia zmian w kapitale własnym
16
8. Zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy
 1. System podatkowy w Polsce.
 2. Ordynacja podatkowa
 3. Podatek od towarów i usług VAT
 4. Podatek  dochodowy od osób fizycznych i prawnych
32
9 Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego
 1. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą
 2. Zasady prawa pracy
 3. Podstawy prawa cywilnego
16
10 Etyka zawodu księgowego
 1. Zawód  samodzielnego księgowego  jako zawód zaufania publicznego.
 2. Etyczne i profesjonalne zachowania w rachunkowości.
2
Razem: 180

 

Liczba godzin: 180

Opłata semestralna – 2100 PLN / semestr


Opłata miesięczna (10 rat) – 440 PLN


Opłata rekrutacyjna – 100 PLN

Aplikuj już dzisiaj!

Biuro studiów podyplomowych:
amachaj@ssw.sopot.pl
tel. kom.  506 474 217
(58) 555 83 80