Warunki rekrutacji: Studia drugiego stopnia - Sopocka Szkoła Wyższa
16110
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16110,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
 

Warunki rekrutacji: Studia drugiego stopnia

Rekrutacja na STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

Terminy rekrutacji:

na semestr zimowy: 06.05. – 15.10.

na semestr letni: 10.12. – 15.03.

 

Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) przeprowadza rekrutację dwa razy w każdym roku akademickim.

 

Rok akademicki zaczyna się 1 października danego roku kalendarzowego i kończy 30 września następnego roku (kalendarzowego). Składa się z dwóch semestrów: pierwszego, zimowego (październik-pierwsza połowa lutego) i drugiego, letniego (druga połowa lutego-czerwiec, wakacje, wrzesień).

Rekrutacja odbywa się na studia stacjonarne i niestacjonarne, na kierunki: Finanse i Rachunkowość, Finanse i Rachunkowość ACCA, oraz Architekturę (dawniej Architektura i Urbanistyka).

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Dokumenty rekrutacyjne:

Po dokonaniu rekrutacji on-line należy dostarczyć:

– kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu)
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów 1 stopnia wraz z suplementem dyplomu ( oryginały do
wglądu)
– kserokopia dowodu osobistego ( oryginał do wglądu)
– 3 fotografie (3,5 x 4,5 cm)
– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 100zł ( tytułem : opłata rekrutacyjna + imię i nazwisko,
konto bankowe: 66 150017061217000293250000)

umowa o studiowanie (2 egzemplarze)

załącznik nr 1 – Regulamin opłat Sopockiej Szkoły Wyższej (2 egzemplarze)

– załącznik nr 2 – Deklaracja wyboru kierunku i sposobu płatności (2 egzemplarze)

ankieta osobowa

ARCHITEKTURA (studia stacjonarne od pn-pt i stacjonarne weekendowe sb-nd)

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej ubiegać się mogą:

 

I Absolwenci kierunku studiów Architektura lub Architektura i Urbanistyka posiadający tytuł zawodowy inżyniera architekta:

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Po dokonaniu rekrutacji on-line należy dostarczyć:

– kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu)
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów 1 stopnia wraz z suplementem dyplomu (oryginały do
wglądu)
– kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
– 3 fotografie (3,5 x 4,5 cm)
– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 100zł ( tytułem : opłata rekrutacyjna + imię i nazwisko,
konto bankowe: 66 150017061217000293250000)

umowa o studiowanie (2 egzemplarze)

załącznik nr 1 – Regulamin opłat Sopockiej Szkoły Wyższej (2 egzemplarze)

– załącznik nr 2 – Deklaracja wyboru kierunku i sposobu płatności (2 egzemplarze)

ankieta osobowa

 

 

II Absolwenci innych kierunków inżynierskich posiadający następujące tytuły zawodowe: inżynier architekt krajobrazu, inżynier, magister inżynier, pod warunkiem, że program kształcenia ukończonych studiów odpowiada przynajmniej w 60% standardom kształcenia określonym dla studiów pierwszego stopnia kierunku Architektura (wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury).

 

 

Kandydat zobowiązany jest także do złożenia portfolio i odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

Portfolio musi zawierać :
kopię pracy dyplomowej ukończonych uprzednio studiów,
prace wykonane przez kandydata podczas tych studiów takie jak na przykład prace z:
> projektowania architektonicznego, urbanistycznego, inżynierskiego z każdego z semestrów,
> prace z zajęć artystycznych w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby, kompozycji, grafiki, itp.,
> prace z przedmiotów technicznych związanych z architekturą i budownictwem (rysunek budowlany, techniczny, geometria wykreślna, projektowanie wspomagane komputerowo, itp.)
> może zawierać również kopie prac wykonanych przez kandydata poza kształceniem formalnym, prace wykonane podczas zajęć dodatkowych, warsztatów studenckich, kursów, staży- prace konkursowe, kopie opublikowanych artykułów i opracowań naukowych, kopie innych publikacji, świadectwa, certyfikaty ukończenia kursów, staży naukowych, zawodowych, itp.

Sposób złożenia portfolio – opracowanie papierowe w formacie A4 oraz płyta CD.

Dziekan Wydziału Architektury w celu uzupełnienia brakujących kwalifikacji odpowiadających efektom kształcenia dla studiów I stopnia może wyznaczyć różnice programowe.

Aplikuj już dzisiaj!