Akademia rozwoju - Sopocka Szkoła Wyższa
27709
page-template-default,page,page-id-27709,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Akademia rozwoju

„Akademia rozwoju ”

 

Projekt „Akademia rozwoju” realizowany w okresie od 2019-01-01 do 2020-07-31 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zakłada popularyzację wiedzy i budowanie kapitału naukowego wśród 250 osób powyżej 18 roku życia (w tym co najmniej 50 osób powyżej 60 roku życia) z woj. Pomorskiego.

Realizacja działań projektowych ma na celu:

1. Opracowanie 8 programów kształcenia:

– Wykorzystanie programów ERP w finansach i księgowości
– Specjalistyczny język obcy(angielski i niemiecki)
– Korespondencja biznesowa w języku angielskim
– MS EXCELL zaawansowany w finansach i rachunkowości w j. polskim i angielskim
– Global Business Services Qualification certificate
– Procesy i procedury dla zaawansowanych usług w sektorze zaawansowanych usług biznesowych w zakresie finansowo – księgowym
– Podstawy rachunkowości
– Uniwersytet III wieku

2. Realizację kursów edukacyjnych prowadzących do rozwoju kompetencji:

– samoorganizacyjnych: (m.in. zarządzanie, samodzielność, podejmowanie decyzji i przejawianie inicjatywy, odporność na stres i chęć do pracy)- interpersonalnych (m.in. umiejętność kontaktowania się z ludźmi, bycia komunikatywnym,
współpracy w grupie, a także rozwiązywania konfliktów międzyludzkich)-
– zawodowych (ICT, artystycznych, ekonomiczno – finansowych, językowych w zakresie języków obcych) w kontekście środowiska pracy

3. Realizację zadań popularyzujących wiedzę i naukę wśród społeczności lokalnej i skupienie jej wokół ośrodka akademickiego oraz inspirowanie jej do samodzielnego odkrywania i zrozumienia świata poprzez przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, doświadczeń i eksperymentów.


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu: 715 615,54 zł
Wkład Unii Europejskiej: 603 120,78 zł
Wkład z dotacji celowej: 91 026,29 zł

DOKUMENTY DLA KANDYDATÓW:

Formularz rejestracyjny – Akademia rozwoju
Regulamin – Akademia Rozwoju