ROZBUDOWA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BIURO KARIER I PROMOCJI ZAWODOWEJ W SOPOCKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ - Sopocka Szkoła Wyższa
23934
page-template-default,page,page-id-23934,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

ROZBUDOWA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BIURO KARIER I PROMOCJI ZAWODOWEJ W SOPOCKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ

„Rozbudowa usług świadczonych przez Biuro Karier i Promocji Zawodowej w Sopockiej Szkole Wyższej”

 

Projekt „Rozbudowa usług świadczonych przez Biuro Karier i Promocji Zawodowej w Sopockiej Szkole Wyższej” realizowany w okresie od 2018-01-01 do 2020-12-31 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zakłada podniesienie kompetencji 200 studentów/tek Sopockiej Szkoły Wyższej niezbędnych do funkcjonowania absolwenta na rynku pracy poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez uczelniane Biuro Karier i Promocji Zawodowej w latach 2018-2020.

 

Projekt skierowany jest do studentów wszystkich kierunków SSW, ze szczególnym uwzględnieniem studentów ostatnich roczników studiów stacjonarnych, którzy jako pierwsi wchodzić będą na rynek pracy. Studenci objęci zostaną bezpośrednim wsparciem w rozpoczęciu aktywności zawodowej poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez BKiPZ, w szczególności w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego, zakładania własnej działalności gospodarczej i kształcenia przedsiębiorczości.

 

Realizacja działań projektowych ma na celu:

 

– dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 

– zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,

 

– pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe,

 

– pomoc studentom i absolwentom w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez indywidualne poradnictwo zawodowe, poradnictwo w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych

 

– zwiększenie aktywności zawodowej studenta na rynku pracy i skrócenie okresu podjęcia zatrudnienia po zakończeniu studiów

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

 

Wartość projektu: 525 976.49 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 443 292.99 zł


DLA KANDYDATA / UCZESTNIKA

Zaproszenie na konsultacje z doradcą zawodowym – 20 marca 2018
Regulamin projektu
Formularz zgłoszeniowy
Forumularz rejestracyjny, oświadczenia
Zgoda na monitorowanie losów absolwenta

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – AKTUALNE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ZAKOŃCZONE

Rozeznanie rynku – Animator współpracy
Zapytanie ofertowe – Doradca zawodowy