Architektura - studia II stopnia w SSW - Gdańsk, Sopot, Gdynia
16658
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16658,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Architektura

Studia II stopnia – Architektura

Co nas wyróżnia?

– studia w systemie stacjonarnym w weekendy!

– kształcenie w zakresie projektowania BIM oraz projektowania parametrycznego i generatywnego!

– kształcenie w zakresie projektowania energoefektywnego!

– kształcenie w zakresie projektowania oświetlenia!

– dobrze wyposażone laboratoria komputerowe z szerokim zakresem oprogramowania (AutoCAD + 3D Studio Max, ArchiCAD, Sketchup + V-ray, Lumion, pakiet Adobe Creative Suite, pakiet oprogramowania ArCADia i wiele innych)

– dobrze wyposażona pracownia prototypowania 3D (dwie drukarki 3D, skaner 3D, ploter tnący i frezarka CNC)!

– dobrze wyposażona pracownia audiowizualna nowych mediów !

– zajęcia w zakresie przedsiębiorczości oraz negocjacji w biznesie!

– duża liczba zajęć praktycznych (praktyki zawodowe w liczbie dwunastu tygodni)!

– wykładowcy praktycy!

– ścisła współpraca z pracodawcami

 

 

►Absolwent studiów magisterskich na kierunku Architektura otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta.

 

►Studia magisterskie o profilu praktycznym trwają trzy semestry i prowadzone są w systemie stacjonarnym w dwóch trybach:

 

tygodniowym (zajęcia w dni powszednie od poniedziałku do piątku)

 weekendowym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w terminach określonych organizacją danego roku akademickiego).

W trybie stacjonarnym weekendowym studia prowadzone są w pełnym wymiarze godzin.

 

“Program studiów gwarantuje uzyskanie wiedzy i umiejętności (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/36/WE  z dnia 7 września 2005 r. oraz 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych).

Praca dyplomowa (fragment pracy) Michała Jagła nt.: Zakład doświadczalny Lasów Państwowych.
Portfolio - wymagania

Portfolio zawierać musi kopię pracy dyplomowej ukończonych uprzednio studiów oraz prace wykonane przez kandydata podczas tych studiów takie jak np.:
– prace z projektowania architektonicznego, urbanistycznego, inżynierskiego z każdego z semestrów,

– prace z zajęć artystycznych w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby, kompozycji, grafiki, itp. ,

– prace z przedmiotów technicznych związanych z architekturą i budownictwem (rysunek budowlany, techniczny, geometria wykreślna, projektowanie wspomagane komputerowo, itp.
Portfolio może zawierać również kopie prac wykonanych przez kandydata poza kształceniem formalnym, takie jak:
prace wykonane podczas zajęć dodatkowych, warsztatów studenckich, kursów, staży- prace konkursowe, kopie opublikowanych artykułów i opracowań naukowych,  kopie innych publikacji,
świadectwa, certyfikaty ukończenia kursów, staży naukowych, zawodowych, itp.

Sposób złożenia portfolio – opracowanie papierowe w formacie A4 oraz płyta CD / DVD.

Wybrane treści, moduły i przedmioty z programu kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Architektura

Przedmioty ogólnouczelniane:

 

– Estetyka / filozofia dialogu;
– Przedsiębiorczość/negocjacje w biznesie;

 

Przedmioty kierunkowe:

 

– Projektowanie architektoniczne (wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej, obiekt oświaty, kultury);
– Zaawansowane techniki projektowania komputacyjnego;
– Projektowanie urbanistyczne – dzielnica miasta, śródmieście;
– Zagadnienia prawne i formalne ochrony zabytków;
– Projektowanie konserwatorskie;
– Gospodarka przestrzenna;
– Planowanie przestrzenne;
– Krytyka architektoniczna;
– Historia architektury polskiej;
– Charakterystyka energetyczna budynków;
– Projektowanie zeroenergetyczne;
– Elementy zarządzania projektem;
– Koordynacja projektów w technologii BIM.

Wybrane miejsce zatrudnienia

►Absolwent  KIERUNKU ARCHITEKTURA będzie przygotowany m.in. do:

– koordynowania prac w wielobranżowych zespołach projektowych;
– zarządzania projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi;
– samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej;

 

►Absolwent z tytułem magistra inżyniera architekta będzie mógł ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. W powiązaniu z członkostwem w Izbie Architektów RP oznacza to możliwość samodzielnego wykonywania zawodu architekta w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Oprócz możliwości rozpoczęcia własnej działalności architektoniczno-budowlanej absolwenci studiów magisterskich znajdują zatrudnienie w pracowniach architektonicznych, urbanistycznych, planistycznych oraz w szeregu innych podmiotów i instytucji takich jak administracja samorządowa w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego, pracownie konserwacji zabytków, przedsiębiorstwa budowlane, jednostki naukowe, badawcze i wdrożeniowe. Możliwości zatrudnienia w branżach tzw. przemysłów kreatywnych są praktycznie nieograniczone.

 

Ponadto, absolwent studiów II stopnia będzie przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) w jednostkach organizacyjnych uczelni posiadających takie uprawnienia.

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

nazwa kierunkupoziom studiówtryb studiówuzyskany tytuł zawodowyczas trwania studiów
Architekturastudia II stopniastudia stacjonarne dzienne i stacjonarne weekendowemagister inżynier architekt3 semestry

Tryb tygodniowy – 3500 PLN / semestr


Tryb weekendowy – 3500 PLN / semestr


Płatność na raty: 12 rat w roku po 610 PLN

Aplikuj już dzisiaj!