Architektura - studia II stopnia w SSW - Gdańsk, Sopot, Gdynia
16658
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16658,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Architektura

Studia II stopnia – Architektura

DLACZEGO WARTO?

 

 

♦  SSW jest jedną z 3 niepublicznych uczelni w Polsce, których dylom magistra uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej. Dyplomy ukończenia studiów magisterskich w SSW na kierunku Architektura są automatycznie uznawane w dowolnym państwie członkowskim UEi tym samym dają możliwość uzyskania pełnych uprawnień do wykonywania zawodu architekta w UE.

 

♦  SSW to jedyna uczelnia w Północnej Polsce posiadająca w swej ofercie wszystkie kierunki projektowe (Architektura, Architektura Wnętrz, Architektura krajobrazu, Wzornictwo) , dzięki czemu studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez specjalistów z wielu zazębiających się kierunków.

 

Wykładowcy praktycy – czynni architekci

 

W SSW zajęcia odbywają się w małych grupach i  studenci mają możliwość praktycznego zdobycia umiejętności pozwalających im czynnie uczestniczyć w procesie projektowania i powstawania dzieła jakim niewątpliwie powinien być świadomie zaprojektowany budynek i jego otoczenie.

 

♦  SSW oferuje studentom kształcenie w zakresie projektowania BIM oraz projektowania parametrycznego i generatywnego, w zakresie projektowania energoefektywnego oraz w zakresie projektowania oświetlenia.

 

♦  Dobrze wyposażone laboratoria komputerowe z szerokim zakresem oprogramowania (AutoCAD + 3D Studio Max, ArchiCAD, Sketchup + V-ray, Lumion, pakiet Adobe Creative Suite, pakiet oprogramowania ArCADia i wiele innych).

 

♦  Dobrze wyposażona pracownia prototypowania 3D (dwie drukarki 3D, skaner 3D, ploter tnący i frezarka CNC) oraz  pracownia audiowizualna nowych mediów.

 

♦   Zajęcia w zakresie przedsiębiorczości oraz negocjacji w biznesie.

 

♦  Branżowy język angielski

 

♦  SSW gwarantuje studentom praktyki zawodowe w najlepszych biurach architektonicznych i firmach deweloperskich np. Wolski Architekci, WM Pracownia Projektowania Miasta, Rayss Group, Arkon Studio, Eurostyl, PB Górski

 

♦  Absolwent studiów magisterskich na kierunku Architektura otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta.

 

♦  Studia magisterskie o profilu praktycznym trwają trzy semestry i prowadzone są w systemie stacjonarnym w dwóch trybach:

 

–  tygodniowym (zajęcia w dni powszednie od poniedziałku do piątku)

 weekendowym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w terminach określonych organizacją danego roku akademickiego).

W trybie stacjonarnym weekendowym studia prowadzone są w pełnym wymiarze godzin.

 

“Program studiów gwarantuje uzyskanie wiedzy i umiejętności (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/36/WE  z dnia 7 września 2005 r. oraz 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych).

Praca dyplomowa (fragment pracy) Michała Jagła nt.: Zakład doświadczalny Lasów Państwowych.

Sopocka Szkoła Wyższa jest jedną z 3 niepublicznych uczelni w Polsce, których dyplom magistra inżyniera architekta uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Obecnie oczekujemy na oficjalną publikację przez Komisję Europejską.

Opinia eksperta

 Marcin Gawlicki

dr hab. inż. arch. prof. SSW

architekt IARP, badacz architektury, konserwator zabytków

Architektura jest sztuką kształtowania przestrzeni. Nauka ambitnego zawodu architekta pozwala na zrozumienie zasady trwałości architektury, opartej na profesjonalnej i szeroko pojętej wiedzy technicznej, użytkowości, związanej z umiejętnością dostrzeżenia relacji pomiędzy człowiekiem a jego otoczeniem oraz piękna, czyli wymiaru artystycznego każdego dzieła, uwarunkowanego talentem i wyobraźnią twórcy.

Architektura nie jest pojęciem odnoszącym się wyłącznie do prostych procesów budowania, lecz również stałym poszukiwaniem trwałych wartości, związanych z tradycją miejsca i jego rozpoznawalnymi walorami krajobrazowymi, które pozostają w zgodzie ze współczesnymi oczekiwaniami odbiorców.

Portfolio - wymagania

Portfolio zawierać musi kopię pracy dyplomowej ukończonych uprzednio studiów oraz prace wykonane przez kandydata podczas tych studiów takie jak np.:
– prace z projektowania architektonicznego, urbanistycznego, inżynierskiego z każdego z semestrów,

– prace z zajęć artystycznych w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby, kompozycji, grafiki, itp. ,

– prace z przedmiotów technicznych związanych z architekturą i budownictwem (rysunek budowlany, techniczny, geometria wykreślna, projektowanie wspomagane komputerowo, itp.
Portfolio może zawierać również kopie prac wykonanych przez kandydata poza kształceniem formalnym, takie jak:
prace wykonane podczas zajęć dodatkowych, warsztatów studenckich, kursów, staży- prace konkursowe, kopie opublikowanych artykułów i opracowań naukowych,  kopie innych publikacji,
świadectwa, certyfikaty ukończenia kursów, staży naukowych, zawodowych, itp.

Sposób złożenia portfolio – opracowanie papierowe w formacie A4 oraz płyta CD / DVD.

Wybrane treści, moduły i przedmioty z programu kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Architektura

Przedmioty ogólnouczelniane:

 

– Estetyka / filozofia dialogu;
– Przedsiębiorczość/negocjacje w biznesie;

 

Przedmioty kierunkowe:

 

– Projektowanie architektoniczne (wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej, obiekt oświaty, kultury);
– Zaawansowane techniki projektowania komputacyjnego;
– Projektowanie urbanistyczne – dzielnica miasta, śródmieście;
– Zagadnienia prawne i formalne ochrony zabytków;
– Projektowanie konserwatorskie;
– Gospodarka przestrzenna;
– Planowanie przestrzenne;
– Krytyka architektoniczna;
– Historia architektury polskiej;
– Charakterystyka energetyczna budynków;
– Projektowanie zeroenergetyczne;
– Elementy zarządzania projektem;
– Koordynacja projektów w technologii BIM.

Wybrane miejsce zatrudnienia

►Absolwent  KIERUNKU ARCHITEKTURA będzie przygotowany m.in. do:

– koordynowania prac w wielobranżowych zespołach projektowych;
– zarządzania projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi;
– samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej;

 

►Absolwent z tytułem magistra inżyniera architekta będzie mógł ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. W powiązaniu z członkostwem w Izbie Architektów RP oznacza to możliwość samodzielnego wykonywania zawodu architekta w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Oprócz możliwości rozpoczęcia własnej działalności architektoniczno-budowlanej absolwenci studiów magisterskich znajdują zatrudnienie w pracowniach architektonicznych, urbanistycznych, planistycznych oraz w szeregu innych podmiotów i instytucji takich jak administracja samorządowa w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego, pracownie konserwacji zabytków, przedsiębiorstwa budowlane, jednostki naukowe, badawcze i wdrożeniowe. Możliwości zatrudnienia w branżach tzw. przemysłów kreatywnych są praktycznie nieograniczone.

 

Ponadto, absolwent studiów II stopnia będzie przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) w jednostkach organizacyjnych uczelni posiadających takie uprawnienia.

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

nazwa kierunkuArchitektura
poziom studiówstudia II stopnia
tryb studiówstudia stacjonarne dzienne i stacjonarne weekendowe
uzyskany tytuł zawodowymagister inżynier architekt
czas trwania studiów3 semestrów

Tryb tygodniowy – 3800 PLN / semestr


Tryb weekendowy – 3800 PLN / semestr


Płatność na raty: 12 rat w roku po 700 PLN

Aplikuj już dzisiaj!