Architektura wnętrz - studia II stopnia w SSW - Gdańsk, Sopot, Gdynia,
26229
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-26229,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Architektura wnętrz

Studia II stopnia – Architektura wnętrz

Termin nadsyłania portfolio: 10 lipiec 2020 r.

 

 

Co nas wyróżnia?

 

Studia II stopnia na kierunku „Architektura Wnętrz” są kontynuacją studiów I stopnia i oferują treści i efekty kształcenia obejmujące restytucję znaczenia zanikających zawodów związanych ze sztuką użytkową i procesem jej projektowania oraz tworzenie form i wystroju obiektów pływających, zarówno o charakterze tradycyjnym, jak i nowoczesnym a w szczególności:

 

– zaprezentowanie roli nowoczesnych technologii w sztukach projektowych oraz ich powiązań z tradycjami rzemiosł artystycznych związanych z projektowaniem przestrzeni kulturowych. Motywy zdobnicze sztuki ludowej są istotnym elementem w meblarstwie, snycerce, wyrobach kowalskich czy bursztynnictwie

 

– kształcenia absolwentów przygotowanych do projektowania nowoczesnych przestrzeni i form użytkowych, również w zakresie obiektów pływających (jachty , statki, okręty) i krajobrazu kulturowego regionu Pomorza

 

kadrą akademicką tworzą praktycy i wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem

 

bogato wyposażone pracownie, w tym:

 •  3 laboratoria komputerowe (programy: Autodesk Autocad, Autodesk 3DsMax, Adobe Design Suite CS6, Open Office, MS Office, Google Sketchup, V-Ray, McNeel Rhinoceros 3D, Graphisoft ArchiCad, Lumion)
 • pracownia prototypowania 3D
 • pracownia nowych mediów, wyposażona w sprzęt i akcesoria do fotografiki oraz nagrywania i obróbki materiału audio-wideo,
 • pracownia materiałoznawstwa zawierająca bibliotekę materiałową z zakresu architektury i budownictwa,

 

praktyki studenckie organizowane są w:

 • pracowniach architektury wnętrz,
 • pracowniach wzornictwa,
 • pracowniach projektowania obiektów pływających (w tym jachtów),
 • pracowniach architektonicznych posiadających w swojej ofercie projektowanie wnętrz,
 • firmach deweloperskich,
 • fabrykach i studiach projektowania mebli i wyposażenia wnętrz,
 • zakładach przemysłowych i rzemieślniczych projektujących i wykonujących elementy wyposażenia wnętrz i formy użytkowe,
 • organach administracji odpowiedzialnych za estetykę przestrzeni

 

Unikatowość kierunku będzie wspierana specjalnymi kursami oraz szkoleniami wykonawczymi

 

Wymagania rekrutacyjne

Kto może ubiegać się o przyjęcie na studia?

 

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunkach: architektura wnętrz, architektura, architektura krajobrazu, wzornictwo.

 

Dopuszcza się możliwość studiowania absolwentów studiów I stopnia kierunków innych niż wymienione powyżej, jednak w programach tych kierunków winno być kształcenie w zakresie projektowania i sztuk plastycznych.

Od kandydata na studia II stopnia na kierunek architektura wnętrz oczekuje się posiadania następujących kompetencji:

• opracowywanie projektów z zakresu architektury wnętrz o niedużym stopniu złożoności,
• realizowanie nieskomplikowanych projektów form użytkowych (indywidualnych i zespołowych),
• wiedza i umiejętności z przedmiotów: historia sztuki, historia architektury, sztuki plastyczne, rysunek techniczny i odręczny, grafika inżynierska
• znajomość języka obcego na poziomie B2.

 

Zasady rekrutacji
Podstawą przyjęcia kandydata na studia jest sprawdzian kwalifikacyjny składający się z listu motywacyjnego, dokumentacji dorobku artystycznego i/lub projektowego i rozmowy kwalifikacyjnej.

List motywacyjny wraz z dokumentacją dorobku artystycznego i/lub projektowego zawiera materiały potwierdzające predyspozycje kandydata do podjęcia studiów II stopnia na wybranym kierunku.

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w kontekście problematyki dotyczącej wybranego kierunku W trakcie rozmowy kandydat prezentuje portfolio zawierające wykonane osobiście prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, projektowania wzornictwa, grafiki lub dowolnej działalności twórczej związanej z kształtowaniem przestrzeni.

W portfolio powinna być również przedstawiona praca dyplomowa z poprzednio ukończonych studiów, związanych z kierunkiem.
Sprawdzian kwalifikacji ma na celu poznanie i ocenę zainteresowań twórczych kandydata, pod kątem znajomości problemów związanych z dyscypliną sztuki użytkowej. Kandydat powinien wykazywać wiedzę, umiejętności i wolę kształcenia oraz rozwoju w dziedzinie architektury wnętrz i form stosowanych.

Wybrane treści, moduły i przedmioty z programu kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE
Język angielski / Język niemiecki
Estetyka / Filozofia
Psychologia organizacji / Komunikacja w zespole

 

PODSTAWOWE PRZEDMIOTY TEORETYCZNE
Style historyczne
Historia wzornictwa
Krytyka architektoniczna
Toższamość formy i przestrzeni
Etyka zawodu projektanta
Prawodawstwo patentowe

 

KIERUNKOWE PRZEDMIOTY TEORETYCZNE
Ergonomia produktu
Kompozycja i kolorystyka obiektu

 

KIERUNKOWE PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE
Materiały i technologie wytwarzania
Zaawansowane techniki komputerowe
Dokumentacja projektowa
Rysunek detalu – szkicowy

 

PRACOWNIE KIERUNKOWE OBOWIĄZKOWE
Struktury architektoniczne
Projektowanie mebla
Projektowanie form obiektów pływających i ich wnętrz

 

PRACOWNIE UZUPEŁNIAJĄCE DO WYBORU
Formy symboliczne, kolekcje, zestawy / Obiekt, produkt, seria /

 

PRZEDMIOTY DO WYBORU
Historia rzemiosła artystycznego / Historia myśli architektonicznej

 

DYPLOMOWANIE
Projektowanie dyplomowe: Struktury architektoniczne / Projektowanie mebla /Projektowanie form obiektów pływających i ich wnętrz
Seminarium dyplomowe teoretyczne

 

PRACOWNIE ARTYSTYCZNE DO WYBORU
Zagadnienia malarstwa w architekt. wnętrz / Rysunek kreacyjny / Kompozycja brył i płaszczyzn

 

PRAKTYKI ZAWODOWE
Studencka praktyka zawodowa – 3 miesiące (12 tygodni)

Sylwetka absolwenta i wybrane miejsce zatrudnienia

Sylwetka absolwenta

 

Celem studiów jest wykształcenie absolwenta:

 

• posiadającego wiedzę dotyczącą przewidywania i stosowania efektów estetycznych, społecznych i prawnych w projektowaniu architektury wnętrz i obiektów sztuki użytkowej z umiejętnością wykorzystania nowoczesnych technologii i materiałów,

 

• posiadającego umiejętność projektowania parametrycznego i generatywnego, metodologii procesu projektowego i badawczo-wdrożeniowego,

 

• posiadającego kompetencje z dziedzin sztuki i nauki dające możliwości realizacji dzieła użytkowego o charakterze unikatowym,

 

• posiadającego umiejętności kierowania zespołami projektowymi, koordynowania współpracy specjalistów, realizujących dzieła kreatywnej sztuki użytkowej,

 

• posiadającego wiedzę i świadomość etyki zawodu oraz aspektów humanistycznych dotyczących projektowania architektury wnętrz i form użytkowych,

 

• formułującego teksty i opinie wspierając idee tradycji kulturowych związanych z rozwojem regionu i państwa,

 

• dokonującego świadomego wyboru drogi twórczej oraz zakresu aktywności zawodowej.

 

Możliwość zatrudnienia i kontynuacji kształcenia:

 

Absolwent studiów II stopnia, kierunku architektura wnętrz jest przygotowany do kontynuacji nauki na studiach III stopnia oraz do podjęcia działalności zawodowej w określonych poniżej jednostkach i instytucjach:

 

• samodzielna praktyka zawodowa – studio, biuro projektowe, studio wystawiennicze,

 

• studio realizacyjne, prototypownia, firma wytwórcza (detal, mebel, kolekcja),

 

• pełnienie kierowniczej roli w instytucjach projektowych, jednostkach administracji samorządowej (gmina, miasto, powiat, województwo), jednostkach kultury, doradztwo i konsultacje w projektach architektury, urbanistyki, architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego.

nazwa kierunkuArchitektura wnętrz
poziom studiówstudia II stopnia
tryb studiówstudia stacjonarne i niestacjonarne (soboty i niedziele)
uzyskany tytuł zawodowymagister sztuki
czas trwania studiów4 semestry

Studia stacjonarne i niestacjonarne

700 PLN miesięcznie

Aplikuj już dzisiaj!