Business and Languages - Studia w SSW - Gdańsk, Sopot, Gdynia
Business and Languages - Studia w SSW - Gdańsk, Sopot, Gdynia
16446
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16446,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Business and Languages

Pierwsze tego typu studia w Polsce!

Kierunek nagrodzony certyfikatem Studia z przyszłością!

LOGA 4X_DUŻE-01.czyste tlo

 

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BUSINESS & LANGUAGES

 

DLACZEGO WARTO?

 

► Unikatowy w skali kraju kierunek studiów. Kierunek interdyscyplinarny, prowadzony przez Międzyuczelniany Wydział Lingwistyczno – Biznesowy Sopockiej Szkoły Wyższej i Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku, budujący podstawy szerokiego rozwoju zawodowego, przygotowujący absolwenta do pracy w środowisku wielokulturowym m.in. w firmach międzynarodowych. Program studiów przygotowany wspólnie z praktykami biznesu wzorowany jest na programach i trendach kształcenia uczelni światowych. Jest to połączenie studiów biznesowo – ekonomicznych z intensywną nauką dwóch języków.

 

► Kierunek nagrodzony certyfikatem ‘Studia z przyszłością” przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. SSW przyznano certyfikat „Studia z przyszłością” za prowadzenie kierunku „Business and Languages”, wyróżniającego się na rynku edukacyjnym innowacyjnością, oryginalnością pod względem treści nauczania, stosowanych metod dydaktycznych oraz metod ewaluacji efektów kształcenia. nowoczesnością koncepcji kształcenia i najwyższą jakością programu studiów. Certyfikat “Studia z przyszłością” otrzymują tylko kierunki, które opierają się na 3 filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej wiedzy, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych  przez pracodawców.

 

►  Zajęcia z języków obcych stanowią 50 % programu studiów:

 • obowiązkowy: język angielski
 • do wyboru: niemiecki, szwedzki, hiszpański

 

► Gwarantowana praktyka na szóstym semestrze studiów w największych korporacjach polskich i zagranicznych sektora BPO/SSC (m.in: Bayer, Kemira, Thyssenkrupp, DNV, Arla)

 

Absolwent B&L otrzyma dyplom licencjata dwóch uczelni i możliwość podjęcia studiów II stopnia na wielu kierunkach studiów. Kierunek prowadzony przez Międzyuczelniany Wydział Lingwistyczno – Biznesowy Sopockiej Szkoły Wyższej i Ateneum Szkoły Wyższej. Studia I stopnia, 6 – semestralne, zakończone tytułem licencjata.

 

Absolwent kierunku uzyska umiejętności i kompetencje zawodowe: 

 

poprawne wykorzystywanie języka angielskiego i drugiego wybranego w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej, komunikowanie się w różnych sytuacjach społecznych w języku angielskim i drugim wybranym, umiejętność oceny i opiniowania problemów gospodarczych i społecznych, umiejętność stosowania prawa gospodarczego i podatkowego, umiejętność ujmowania i dokonywania pomiaru operacji gospodarczych w księgach rachunkowych i podatkowych, umiejętność sporządzania i oceny sprawozdań finansowych, wykorzystywanie metod ilościowych i technik analitycznych, służących jako narzędzia do badania zjawisk i procesów ekonomicznych, rozpoznawanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw, stosowanie podstawowych koncepcji i metody organizacji i zarządzania.

q

Opinia eksperta

dr Tomasz Kalinowski

b. Radca – Minister, dyplomata, ekspert ds. stosunków polsko-niemieckich

Business & Languages jest nowoczesną ofertą edukacyjną dla Studentów, których fascynuje świat biznesu w układzie międzynarodowym. Dzięki tej nowej ofercie SSW nie będzie już trzeba dokonywać trudnego wyboru pomiędzy studiowaniem biznesu a kierunkami neofilologicznymi. Dzięki starannemu doborowi przedmiotów, Studenci będą poznawać problemy i uwarunkowania dla polskiego biznesu w otoczeniu międzynarodowym z uwzględnieniem zarówno czynników „twardych”, jak np. finanse, rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, marketing, jak i miękkich, takich jak problemy skutecznej komunikacji, etykiety i negocjacji w warunkach międzynarodowych w elastycznie dostosowanej konfiguracji dwóch języków obcych. Pakiet neofilologiczny zawiera takie komponenty jak na przykład skuteczna komunikacja biznesowa w dwóch kluczowych dla polskiej gospodarki językach obcych – angielskim i niemieckim z możliwością wyboru innego języka. Dzięki tak dostosowanej ofercie kształcenia Absolwent kierunku Business & Languages będzie mógł podjąć pracę w dynamicznie rozwijającym się w Polsce sektorze BPO, w polskich firmach, będących w fazie swojej zagranicznej ekspansji gospodarczej, jak i w licznych firmach zagranicznych, oczekujących od swoich pracowników unikalnego połączenia kompetencji, oferowanej przez ten nowatorski kierunek.

Opinie studentów

Specjalności

Rachunkowość Korporacyjna

Rachunkowość Korporacyjna

Charakterystyka studiów
Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu, w którym za pomocą liczb i relacji między nimi przedstawia się stan majątkowy oraz sytuację finansową przedsiębiorstwa. Nowoczesna rachunkowość, to nie tylko tworzenie informacji dla potrzeb sprawozdawczości finansowej, ale zbieranie ich przede wszystkim dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem działającym na globalnym rynku.

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu:
•metodyki stosowanej w praktyce rachunkowości, interpretacji autonomiczności prawa bilansowego i podatkowego, funkcji i zadań rachunkowości, czytania informacji dostarczanych przez system rachunkowości,
•zasad rachunku kosztów dla jednostki gospodarczej, ich grupowania, alokacji oraz kontroli;
•podstawowych kategorii finansowych dotyczących finansów przedsiębiorstwa;
•prawa pracy jako jednego z narzędzi polityki kadrowej i kształtowania kosztów pracy przedsiębiorstwa..

Sylwetka absolwenta
Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu: zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, pozna sposoby rozliczania kosztów w przedsiębiorstwie, sposoby budżetowania kosztów i przychodów oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Zdobędzie także wiedzę z zakresu prawa pacy i ubezpieczeń gospodarczych oraz sposobów oceny działalności przedsiębiorstwa.

W ramach studiów będą realizowane następujące bloki tematyczne m.in:
-wprowadzenie do rachunkowości finansowej
-rachunkowość finansowa
-ewidencja i rozliczanie kosztów
-sprawozdawczość finansowa i jej analiza
-rozrachunki z tytułu podatku od towarów i usług
-rozrachunki z pracownikami
-elementy prawa pracy
-ubezpieczenia społeczne
-podatki w krajach UE

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)

Charakterystyka specjalności

Po zakończeniu studiów absolwenci specjalności będą mieć użyteczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W szczególności będą potrafili:

 • Zaplanować i zorganizować proces rekrutacyjny
 • Przeprowadzić wstępne wywiady kwalifikacyjne
 • Dobrać narzędzia kwalifikacyjne do oceny kandydata do pracy
 • Dokonywać analizy kwalifikacji i kompetencji pracowników zatrudnionych w ich organizacjach
 • Scharakteryzować prawne uwarunkowania zatrudnienia pracowników (rodzaje umów, elastyczne formy zatrudnienia, organizacji pracy)
 • Rozpoznawać i uczestniczyć w rozwiązywania społecznych, kulturowych i psychologicznych problemów
 • Radzić sobie w sytuacjach trudnych i wspierać innych w procesie zmian 

 

Perspektywy pracy (miejsca pracy)

Specjalność przygotowuje merytorycznie osoby, które chcą wybrać jedną z następujących ścieżek rozwoju zawodowego:

 • praca w działach personalnych średnich i dużych firm polskich i międzynarodowych w różnych obszarach biznesu (produkcja, finanse, usługi), np. na stanowiskach: specjalista ds. personalnych, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. oceny i rozwoju, talent manager
 • praca w centrach usług wspólnych dużych międzynarodowych korporacji przy obsłudze wyspecjalizowanych procesów biznesowych prowadzonych na rzecz własnej firmy lub firm zewnętrznych (sektor BPO/SSC) na stanowiskach: junior specialist oraz specialist
 • wykonywanie zawodu doradcy i konsultanta w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym także szkoleniowca – trenera, doradcy zawodowego, coacha
 • praca w biurach karier i urzędach pracy

 

Program studiów

Specjalność obejmuje 180 h przedmiotów specjalnościowych realizowanych na semestrze 4 i 5.

Ponadto, 210 h realizowanych  jest:

 • w ramach przedmiotów ogólnych (semestry 2-4)
  • Różnice kulturowe w biznesie /Praca w zespołach wielokulturowych
  • Komunikacja w zespole i organizacji/Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne
  • Zarządzanie czasem /System oceny pracowników
  • Budowanie relacji z klientami/Negocjacje w biznesie
 • w ramach przedmiotów podstawowych (semestry 2 i 3):
  • Systemy informatyczne w obszarze HR klasy ERP (SAP, Oracle)
  • Interpretowanie danych statystycznych
 • kompetencje osobiste pracownika HR (Personal kompetencje): „Psychologiczne koszty pracy (semestr 6, dla wszystkich specjalności)

 

Moduły specjalnościowe:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Prawo pracy
 • Wprowadzenie do procesu rekrutacyjnego
 • Podstawy kadr i płac
Zarządzanie Turystyką

Dlaczego warto?

Turystyka to jeden z najprężniej rozwijających się sektorów polskiej i światowej gospodarki. Coraz większa globalizacja gospodarki turystycznej sprawiła, iż branża ta stała się jedną z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się branż na świecie. Na rozwój turystyki w skali międzynarodowej wpływ mają między innymi: wzrost liczby ludności świata, wzrost globalnych migracji, globalizacja migracji, wpływ tanich linii lotniczych, rozwój technologii zmniejszających koszty podróży.

Dlaczego warto wybrać studiować zarządzanie w turystyce w SSW?

Absolwent specjalności zarządzanie w turystyce posiądzie wiedzę i umiejętności w zarządzaniu obiektami i organizacjami turystycznymi oraz będzie biegle posługiwał się dwoma językami obcymi.
Absolwent będzie przygotowany do pracy w charakterze eksperta (doradcy, konsultanta) w zakresie programowania i wdrażania innowacji w sektorze turystycznym, menedżera przygotowanego do kierowania zespołami i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w turystyce.
Absolwent specjalności zarządzanie w turystyce będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:
– biurach podróży,
– hotelach,
– ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych,
– centrach rekreacji i odnowy biologicznej,
– gospodarstwach agroturystycznych,
– administracji rządowej i samorządowej,
– organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

International Business

Studia na specjalności International Business oferują nowoczesny program z zakresu biznesu międzynarodowego oparty na podstawach ekonomii, finansów, prawa i zarządzania. Podczas studiów student poznaje międzynarodowe uwarunkowania prowadzenia biznesu..
Korzyści ze studiowania International Business

 • Zajęcia prowadzone przez praktyków i dzięki temu dostosowane do potrzeb współczesnego biznesu
 • Możliwość doskonalenia biznesowego  języka angielskiego
 • Nauka drugiego języka obcego
 • Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny  (warsztaty, projekty)
 • Wizyty studyjne w firmach międzynarodowych
 •  Trzymiesięczna praktyka  w firmach międzynarodowych

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent  specjalności  International  Business będzie  posiadał umiejętność dostrzegania ekonomicznych, politycznych i kulturowych uwarunkowań globalnego biznesu. Będzie przygotowany do pracy w takich instytucjach jak: korporacje międzynarodowe,  instytucje finansowe, firmy prowadzące wymianę międzynarodową  Absolwent posiądzie także duży stopień samodzielności w działaniu, umożliwiający prowadzenie własnej firmy na rynkach zagranicznych.

 

Wybrane przedmioty z programu specjalności

  • International Economics
  • International Business Law.
  • Globalization and regionalization (in the world economy)
  • Corporate Finance
  • Financial Accounting
  • Intercultural Communication in Business
  • Management
  • Imternational Logistics
  • International Human Resource Management
  • Organizational Structure

 

Każdy z przedmiotów nawiązuje do konkretnych sytuacji w biznesie międzynarodowym, przy użyciu aktywizujących technik dydaktycznych, takich jak case study, metoda projektu i burza mózgów.

Tok studiów

 • doskonalenie konwersacji w języku angielskim do poziomu C1, 240 h (1 semestr),
 • rozpoczęcie naukę drugiego języka obcego do poziomu B2, 630 h (4 semestry),
 • zapoznanie z podstawami biznesu w języku angielskim (od 3 semestru),
 • wybór specjalizacji biznesowej, która będzie jednocześnie programem dyplomowania,
 • kształcenie dualne – semestr 6 to praktyka w firmie z branży BBO/SSC zgodna z wybraną specjalizacją biznesową i seminarium dyplomowe
 • przez cztery semestry, wraz z nauką języków obcych, zapoznanie ze specyfikę pracy organizacji wielokulturowej.

Przedstawiona oferta edukacyjna, a także plan i program mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

nazwa kierunku poziom studiów tryb studiów uzyskany tytuł zawodowy czas trwania studiów
Business and Languages studia I stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne licencjat 6 semestrów

Raty: 12 rat w roku po 470 PLN (I i II semestr) – PROMOCJA DO 12.10.2019 oraz 600 PLN (III-VI semestr)

Stacjonarne:  2700 PLN / I i II semestr zamiast 3500 PLN;   PROMOCJA DO 12.10.2019

3500 PLN / III –  VI semestr


Niestacjonarne:  2700 PLN / I i II semestr zamiast 3500 PLN;   PROMOCJA DO 12.10.2019

3500 PLN / III –  VI semestr

 

Aplikuj już dzisiaj!