WERSJA ANGIELSKA WERSJA ROSYJSKA
[layerslider id="5"]
« Cofnij 

Sprzedaż książekSprzedaż podręczników odbywa sie w dziekanacie od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w soboty i niedziele ( w dni zjazdu) w godzinach od 9:00 do 15:00.

 

_adamczaka_matfin

Adamczak Anna, Majerowska Ewa
Matematyka finansowa w przykładach
CENA: 26 ZŁ

Podręcznik przedstawia praktyczne zastosowanie wybranych elementów matematyki finansowej. Zaprezentowane zagadnienia teoretyczne poparte zostały wieloma przykładami i dokładne sposoby rozwiązań. Opracowanie zawiera podstawowe definicje, twierdzenia i wzory z zakresu matematyki finansowej, zagadnienia dotyczące wartości pieniądza w czasie, wkładów okresowych, renty, kredytu i leasingu.

 

_ajdackim_anafin

Ajdacki Michał, Martyniuk Olga, Toboła Agnieszka
Analiza ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Materiały do ćwiczeń
CENA: 25 ZŁ

Pozycja ta stanowi uzupełnienie o zadania materiału teoretycznego na zajęcia z szeroko pojętej analizy ekonomicznej, począwszy od jej metod, po różnorakie rodzaje analizy: zatrudnienia, majątku trwałego, produkcji, sprzedaży i itp.

 

_biangam_ang

Bianga Ostrowska Miriam
Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego dla początkujących
CENA: 17 ZŁ

Zeszyt zawiera ćwiczenia utrwalające, materiał gramatyczny wprowadzany w pierwszym roku nauki języka angielskiego. Stanowi uzupełnienie podstawowego podręcznika do nauki języka angielskiego dla początkujących, szczególnie studiujących w trybie zaocznym. Jest pomocą zarówno dla uczących się języka od podstaw, jak i tych, którzy chcą powtórzyć lub pogłębić swoje umiejętności językowe.

 

_drylt_pod

Dryl Tomasz
Podstawy marketingu
CENA: 32 ZŁ

W podręczniku przedstawiono podstawowe procesy przebiegające na współczesnym, zmiennym i nieraz burzliwym rynku. Przeznaczony jest dla studentów uczelni ekonomicznych, osób uczestniczących w szkoleniach z zakresu marketingu oraz wszystkich pragnących poznać podstawy sztuki marketingu.

 

podr_ksiegowania

Gierusz Barbara
Podręcznik samodzielnej nauki księgowania
CENA: 37 ZŁ

"Prezentowane opracowanie obejmuje podstawy rachunkowości rozszerzone o wybrane zagadnienia szczegółowe, przedstawione zgodnie z zasadami znowelizowanej ustawy o rachunkowości.Składa się z części pierwszej-""Podstawy rachunkowości"", przeznaczonych dla studiujących ten przedmiot. W części drugiej omówiono szczegółowsze zagadnienia. Kolejnym rozdziałom towarzyszą przykładowe zadania."

 

_gosciniakk_abc

Gościniak Karolina
ABC Rachunkowości
CENA: 34 ZŁ

"Rachunkowość uważana jest za język biznesu. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie czytelnikom podstaw rachunkowości finansowej. Książka omawia podstawowe kategorie rachunkowości finansowej w przedsiębiorstwie i jej sprawozdawczości. "

 

_jastrzebskam_jaklicencjacka

Jastrzębska Maria
Jak napisać pracę licencjacką
CENA: 21 ZŁ

Opracowanie poświecone zostało podstawowym zasadom pisania pracy licencjackiej (pracy dyplomowej), która ma charakter pracy naukowej. Autorka prowadzi czytelnika od momentu wyboru tematu pracy, poprzez określenie problemu badawczego i hipotezy badawczej, poprzez sam proces pisania, przypomina jak należy zadbać o odpowiednią szatę graficzną, przypisy i odnośniki. Omawia także kryteria oceny takiej pracy.

 

_jastrzebskam_podfin

Jastrzębska Maria
Podstawy finansów
CENA: 26 ZŁ

Pozycja przedstawia wprowadzenie, w sposób syntetyczny, ale i zarazem globalny, w podstawowe zagadnienia problematyki nauki o finansach. W części pierwszej przystępnie prezentuje finanse w ujęciu ogólnym, w drugiej – finanse w ujęciu podmiotowym. Zawiera także bogatą bibliografię dotyczącą tych zagadnień.

 

_komorowskao_ube Komorowska Olga
Ubezpieczenia społeczne – materiały do wykładu
CENA: 8 ZŁ

 

_kotowskab_dud

Kotowska Beata
Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Zbiór zadań z rozwiązaniami
CENA: 25 ZŁ

Niniejsze opracowanie zostało napisane z myślą o studentach studiów dziennych i zaocznych. Służyć ma jako materiały pomocnicze do ćwiczeń oraz pomoc w samodzielnym pogłębianiu wiedzy z zakresu tematyki budżetowania w przedsiębiorstwie.

 

_malkowskad_rachkosztow_rozw Małkowska Danuta
Rachunek kosztów zbiór rozwiązań – pod rachunkiem kosztów
CENA: 16 ZŁ

 

_malkowskad_rachkosztow_rozw

Małkowska Danuta
Rachunek kosztów materiały do ćwiczeń
CENA: 32 ZŁ

To materiały opracowane z myślą o osobach studiujących problematykę ewidencji i rozliczania kosztów działalności operacyjnej w przedsiębiorstwach produkcyjnych.Każdy z pięciu rozdziałów zbudowany jest z dwóch części, z których pierwsza stanowi krótkie wprowadzenie do tematu; przedstawia najważniejsze aspekty danej problematyki oraz wskazuje na rozwiązania zalecane przez ustawę o rachunkowości i stosowane w praktyce księgowej. Druga część rozdziału zawiera zadania do rozwiązania. Wyniki zadań umieszczono na końcu ksiażki.

 

rach_podst_zb_zad

Małkowska Danuta
Rachunkowość od podstaw – zbiór zadań
CENA: 42 ZŁ

Pozycja zbudowana jest z 15 rozdziałów, w których syntetycznie przedstawiona część teoretyczna dotycząca podstawowych zagadnień rachunkowości poprzedza przykłady i zadania do rozwiązania.Zbiór rozwiązań stanowi osobą pozycję.

 

rach_podst_zb_rozw Małkowska Danuta
Rachunkowość od podstaw – zbiór rozwiązań
CENA: 21 ZŁ

 

_martyniukt_mprzedsiebiorstwo

Martyniuk Teresa
Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja, Podatki, Ewidencja, Sprawozdawczość
CENA: 50 ZŁ

Podręcznik polecany zarówno osobom prowadzącym samodzielnie wybrany rodzaj ewidencji, jak również biurom rachunkowym, wykładowcom oraz studentom.
Publikacja zawiera wyczerpujący komentarz, wzory rejestrów i  ewidencji, liczne przykłady obliczeń, praktyczne wskazówki i  podpowiedzi dla rozliczających się w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub księgi przychodów i rozchodów.

 

_niklasp_1lab

Niklas Piotr, Redlarski Grzegorz
Materiały pomocnicze do laboratorium komputerowego z Podstaw Informatyki
CENA: 16 ZŁ

Materiały te stanowią uzupełnienie ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych w SSW i zawierają wybrane zagadnienia omawiane na zajęciach wraz z przykładowymi zadaniami. Stanowią także pomoc do pracy z pakietami biurowymi.

 

_niklasp_2_matpom_podstawinf

Niklas Piotr, Redlarski Grzegorz
Materiały pomocnicze do laboratorium komputerowego z Systemów Informatycznych
CENA: 16 ZŁ

Materiały pomocnicze zawierają wybrane zagadnienia poruszane na zajęciach w SSW wraz z przykładowymi zadaniami i ich rozwiązaniami. Omówiono najpowszechniej stosowane w praktyce funkcje arkusza kalkulacyjnego, scharakteryzowano możliwości wykorzystania programu Microsoft Exel oraz Microsoft Access do tworzenia prostej, relacyjnej bazy danych.

 

_ossowskij_2mak

Ossowski Jerzy Czesław
Wybrane zagadnienia z makroekonomii. Pojęcia, problemy, przykłady i zadania
CENA: 32 ZŁ

Podręcznik przeznaczony do wykorzystywania w trakcie ćwiczeń z Makroekonomii. Jego celem jest przedstawienie standardowych problemów makroekonomicznych w sposób umożliwiający analizę realnych procesów gospodarczych. Wiele uwagi poświęcono realiom gospodarki polskiej.

 

_ossowskij_1mik_2

Ossowski Jerzy Czesław
Wybrane zagadnienia z mikroekonomii. Pojęcia, problemy, przykłady i zadania
CENA: 32 ZŁ

Podręcznik przedstawia teoretyczne podstawy kształtowania się cen na różnie zorganizowanych rynkach, głównie na rynku konsumpcyjnym. Prezentuje podstawowe pojęcia oraz definicje dotyczące poruszanych kategorii ekonomicznych, zarys problemów związanych z przedstawianymi tematami, liczne przykłady liczbowe wraz z interpretacją, zadania przeznaczone do pracy własnej studenta.

 

_ossowskim_bud

Ossowski Marek
Budżetowanie
CENA: 32 ZŁ

"Podręcznik przeznaczony jest dla studentów studiów dziennych i zaocznych, słuchaczy studiów podyplomowych oraz osób uczestniczących w różnego rodzaju kursach, szkoleniach tematycznie związanych z budżetowaniem oraz zarządzaniem w jednostkach gospodarczych. Składa się z 14 rozdziałów, w których przyjęto narastający stopień trudności i coraz szerszy zakres tematyczny. W pracy zawarte są liczne przykłady, które w precyzyjny i zrozumiały sposób prezentują zagadnienia omawiane w danym rozdziale. Dodatkowo w ostatnim rozdziale przedstawiono kompleksowy przykład stanowiący praktyczne rozwinięcie teoretycznych rozważań opisanych w rozdziałach wcześniejszych. "

 

Sopocka Szkoła Wyższa
ul.Młodzieżowa 44, 89-604 Chojnice
tel. (52) 334-14-50, (52) 397- 31- 75
Konto bankowe: 37 15001706-1217000528570000

© 2004-2014 Sopocka Szkoła Wyższa.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Design by Trójwizja.
Nasi partnerzy:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress