WERSJA ANGIELSKA WERSJA ROSYJSKA
[layerslider id="5"]
« Cofnij 

Pomoc materialnaTerminy składania podań  stypendialnych w roku akademickim 2018/2019

AKTUALNOŚCI:

►Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2018/2019

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r. 3399 zł (jest to dochód roczny)

► Student do swojego dochodu wlicza rodziców i rodzeństwo. Można też skorzystać z definicji samodzielności finansowej,  (art. 179 p.6 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym):

„6. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 3 (dawna definicja rodziny studenta):

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26. rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt 2,

lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.”

W roku akademickim 2018/2019 nie zmieniają się ustawowe progi dochodowe, w granicach których Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w uczelni. Górna granica dochodu to 1051,70 zł

Wnioski prosimy składać w dziekanacie SSW w Chojnicach.
Przyjmowanie wniosków odbywa się w godzinach pracy Dziekanatu.

regulamin pomocy materialnej

Regulamin-pomocy-materialnej-dla-studentów-SSW-2017

Terminy składania wniosków

Terminy-składania-podań

Wnioski do pobrania:

  1. stypendium-socjalne
  2. stypendium-specjalne-dla-osob-niepelnosprawnych
  3. stypendium-rektora-za-wysoka-srednia
  4. stypendium-za-osiagniecia-sportowe
  5. stypendium-za-osiagniecia-naukowe-i-artystyczne
  6. zapomoga
Sopocka Szkoła Wyższa
ul.Młodzieżowa 44, 89-604 Chojnice
tel. (52) 334-14-50, (52) 397- 31- 75
Konto bankowe: 37 15001706-1217000528570000

© 2004-2014 Sopocka Szkoła Wyższa.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Design by Trójwizja.
Nasi partnerzy:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress