WERSJA ANGIELSKA WERSJA ROSYJSKA
[layerslider id="5"]
« Cofnij 

HistoriaHistoria Sopockiej Szkoły Wyższej (SSW) dawniej Wyższej Szkoły Finansów i Rachunkowości (WSFiR)

Pomysł założenia uczelni ekonomicznej specjalizującej się w nauczaniu rachunkowości i zarządzania finansami pojawił się w roku 1997. Konkretne prace związane z założeniem akademii rozpoczęto z początkiem roku 1998. Ukonstytuował się zespół założycielski, który tworzyło grono dziewięciu profesorów z Trójmiasta. Przyjęto założenia dotyczące profilu uczelni, zaplanowano kierunki studiów i specjalności, opracowano programy i plany studiów oraz siatki godzin. Opracowano statut uczelni. Uznano, że najlepszą nazwą tworzonej uczelni będzie Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości (WSFiR). Wniosek o zgodę na utworzenie uczelni i wpisanie jej do rejestru szkół wyższych złożono w ministerstwie w połowie roku 1999.

Powstanie Wyższej Szkoły Finansów i Rachunkowości (WSFiR) wyznaczają dwie daty. Pierwsza: 1 października 1999 roku, kiedy zapadła decyzja Ministra Edukacji Narodowej wyrażająca zgodę na uruchomienie WSFiR (decyzja nr DNS-1-0145-720/RO/99) oraz druga: 10 stycznia 2000 roku, z którą WSFiR wpisano do rejestru szkół wyższych pod numerem 35 (decyzja nr DNS-1-0145-2/TT/2000).

W związku z decyzją Ministra, wyrażającą zgodę na działalność dydaktyczną WSFiR, Założyciel powołał w październiku 1999 roku władze uczelni. Rektorem został – prof. Lech Bednarski, prorektorem – prof. Janusz Żółkiewicz, dziekanem – prof. Teresa Gostkowska-Drzewicka, prodziekanem – prof. Anna Szymczak, kanclerzem – mgr Maria Basandowska.

Wpisanie WSFiR do rejestru szkół wyższych było podstawą decyzji Założyciela o uruchomieniu rekrutacji do uczelni i rozpoczęcia zajęć z dniem 1 marca 2000 roku. Wiosną 2000 roku studia w WSFiR podjęło około 300 studentów.

Podstawową przesłanką tworzenia nowej uczelni w Trójmieście było nadanie jej szczególnego charakteru, który miały kształtować ciekawe, oryginalne specjalności oraz wysoki poziom dydaktyki. Tymi szczególnymi specjalnościami były początkowo: Rachunkowość i Zarządzanie Finansami, i już po pierwszym semestrze uzupełnione o: Controlling, Inwestycje I Nieruchomości, Ekonomikę Małego I Średniego Przedsiębiorstwa, Informatykę W Przedsiębiorstwie. Wysoki poziom dydaktyki w oferowanych specjalnościach gwarantowali profesorowie: Lech Bednarski, Jerzy Gierusz, Teresa Gostkowska-Drzewicka, Teresa Martyniuk, Roman Nilidziński, Jerzy Ossowski, Renata Pałczyńska-Gościniak, Anna Szymczak, Janusz Żółkiewicz.

Dla usprawnienia zarządzania uczelnią w roku 2005 powołano Radę Naukowo-Dydaktyczną, której przewodniczącym został prof. Jerzy Ossowski.

By poszerzyć ofertę dydaktyczną, w roku 2005 uruchomiono nowy kierunek studiów – Europeistykę (z specjalnościami: Handel Międzynarodowy i Komunikacja Społeczna I Media). Z tą chwilą studenci naszej uczelni mogą studiować na kierunkach i specjalnościach ekonomicznych i europeistyki na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym.

W 2005 roku w uczelni uruchomiono Akademię Informatyczną CISCO Systems w ramach programu CNA (Cisco Networking Academy).

W roku 2006 uczelnia otworzyła Wydział Zamiejscowy w Chojnicach proponując szeroką ofertę dydaktyczną z zakresu ekonomii i europeistyki młodzieży z Chojnic i okolic: np.: Miastka, Brusów, Człuchowa, Złotowa, Czerska, Sępólna, itd.. Pierwszym dziekanem Wydziału Zamiejscowego została prof. Anna Szymczak.

Powołanie nowych władz i zmiana nazwy uczelni

W związku ze śmiercią prof. Lecha Bednarskiego w grudniu 2006 roku, powołano nowe władze uczelni. Stanowisko rektora objęła prof. Teresa Martyniuk. Prorektorem została prof. Renata Pałczyńska-Gościniak.

Przełom w funkcjonowaniu uczelni stanowi rok 2007. Uczelnia nasza zmienia nazwę na Sopocka Szkoła Wyższa (SSW), z jednej strony zdecydowanie wpisując się w ekonomiczne tradycje akademickie Sopotu (Sopot jest od dawna kolebką uczelni o profilu ekonomicznym), z drugiej strony umożliwiając poszerzenie oferty dydaktycznej poprzez otwarcie nowego wydziału – Wydziału Architektury z szeroką ofertą oryginalnych kierunków jak: Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz, Architektura, Ochrona Dóbr Kultury.

Uczelnia od początku swojej działalności główną lokalizację miała w Sopocie. Po trzech latach od założenia (od 2002roku), uczelnia funkcjonowała już we własnym budynku, świetnie usytuowanym w centrum Sopotu (Sopot, ul. Kościuszki 47).

Uczelnia posiada własną nowoczesną bibliotekę z internetowym dostępem, własną sieć komputerową (uruchomioną w roku 2002) z szerokopasmowym dostępem do Internetu poprzez TASK (Trójmiejską Akademicką Sieć Komputerową), nowoczesne laboratoria komputerowe, e-lerningową platformę dydaktyczną opartą na aplikacji „ILIAS”, wydajny sprzęt audiowizualny, nowoczesny zintegrowany system informatyczny (klasy ERP) wspierający zarządzanie uczelnią.

W roku 2001, wiosną, uczelnia zorganizowała I Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości I Finansów. Kierownikiem naukowym Seminarium został prof. Jerzy Gierusz. Sukces pierwszego seminarium stał się przesłanką do kontynuacji przedsięwzięcia. Seminaria, mające postać trzydniowej konferencji, od roku 2001 odbywają się corocznie. 

SSW współpracuje z ośrodkami naukowymi i uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Od wielu lat uczelnia współpracuje ściśle z Fontys University of Applied Sciences (Venlo, Holandia), z Żytomierskim Państwowym Uniwersytetem Technologicznym (ŻPUT) (Ukraina), z SRH Hochschule Calw (Niemcy).

Na chwilę obecną SSW jest uczelnią posiadającą trzy wydziały:

  •     Ekonomiczno-Społeczny (z czterema kierunkami studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Finanse I Rachunkowość, Ekonomia, Europeistyka),
  •     Architektury (z trzema kierunkami studiów: Architektura Krajobrazu, Architektura Wnętrz, Architektura),
  •     Zamiejscowy w Chojnicach (z jednym kierunkiem studiów: Ekonomia).


W SSW zajęcia (wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria) prowadzi około 130 pracowników (w tym 30 profesorów, 40 doktorów, 60 magistrów). Uczelnię ukończyło ponad 3000 osób.

Władze uczelni:

  •     Rektor: prof. Teresa Martyniuk,
  •     Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, Dziekan Wydziału Architektury, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Chojnicach: prof. Anna Szymczak,
  •     Kanclerz: mgr Maria Basandowska,
  •     Przewodniczący Rady Naukowo-Dydaktycznej: prof. Jerzy Ossowski.

 

Sopocka Szkoła Wyższa
ul.Młodzieżowa 44, 89-604 Chojnice
tel. (52) 334-14-50, (52) 397- 31- 75
Konto bankowe: 37 15001706-1217000528570000

© 2004-2014 Sopocka Szkoła Wyższa.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Design by Trójwizja.
Nasi partnerzy:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress