dr Juliusz Giżyński - Sopocka Szkoła Wyższa
20205
page-template-default,page,page-id-20205,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

dr Juliusz Giżyński

Giżyński J., Europejska Rada Budżetowa jako organ uzupełniający narodowe rady fiskalne w krajach strefy euro, [w:] „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 437, s. 156 – 166. ISSN: 1899-3192

 

Giżyński J., Nowe wytyczne na temat stosowania zmodyfikowanych reguł paktu stabilności i wzrostu, [w:] „Zarządzanie i Finanse” 2015, nr 3, cz. 2, s. 19 – 33. ISSN 2084-5189

 

Giżyński J., Unia fiskalna jako element nowego procesu konwergencji w Unii Gospodarczej i Walutowej, [w:] „Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo”, nr 7/I/2015, s. 59 – 74. ISSN: 2299-1263

 

Giżyński J., Wierzba R., Proces doskonalenia oceny równowagi budżetowej w Unii Gospodarczej i Walutowej, [w:] Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”, Szkoła Główna Handlowa 2015, nr 3, t. 4, Finanse publiczne i ubezpieczenia, s. 13 – 26. ISSN: 2082-0976