dr Piotr Bielski - Sopocka Szkoła Wyższa
20191
page-template-default,page,page-id-20191,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

dr Piotr Bielski

Bielski P., Sposoby kwalifikacji czynności prawnej przedsiębiorcy jako czynności handlowej, [w:] „Studia Europejskie” 2015. ISSN: 1428-149X

 

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2014 r., I CSK 364/13, Lex nr 1523432 – dot. znaczenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dla uzyskania statusu przedsiębiorcy, System Informacji Prawnej „Lex”, Lex/el. 2015.

 

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 maja 2013 r., VI ACa 1472/12, Lex nr 1335770 – dot. przesłanek uznania rolnika za przedsiębiorcę na gruncie kodeksu cywilnego, System Informacji Prawnej „Lex”, Lex/el. 2015.

 

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2014 r., V CSK 630/13, Lex nr 1509115 – dot. statusu osoby fizycznej prowadzącej zarobkową działalność wytwórczą w dziedzinie rolnictwa na gruncie prawa publicznego i prywatnego oraz charakteru związku roszczenia osoby fizycznej z prowadzoną działalnością gospodarczą przesądzającego o uznaniu tego roszczenia za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 118 w związku z art. 22(1) k.c., System Informacji Prawnej „Lex”, Lex/el. 2015.

 

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 października 2012 r., I ACa 574/12, Lex nr 1236361 – dot. zakresu podmiotowego wyłączenia żądania zmiany wysokości lub sposobu spełnienia świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 358(1) § 4 k.c., System Informacji Prawnej „Lex”, Lex/el. 2015.

 

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2013 r., I CSK 687/12, OSNC-ZD 2015, nr 1, poz. 1 – dot. domniemania umocowania osoby czynnej w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa (art. 97 k.c.), System Informacji Prawnej „Lex”, Lex/el. 2015.

 

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 października 2014 r., I ACa 475/14, Lex nr 1544916 – dot. domniemania umocowania osoby czynnej w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa (art. 97 k.c.), System Informacji Prawnej „Lex”, Lex/el. 2015.

 

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r., III CZP 108/14, Lex nr 1646366 – dot. kwalifikacji prawnej sprawy z powództwa producenta rolnego – rolnika prowadzącego działalność wytwórczą w zakresie produkcji zwierzęcej – przeciwko przedsiębiorcy o roszczenie wynikające z umowy kontraktacji jako sprawy gospodarczej, System Informacji Prawnej „Lex”, Lex/el. 2015.

 

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2014 r., III CZP 93/14, Lex nr 1574383 – dot. charakteru roszczenia przedsiębiorcy prowadzącego aptekę o refundację ceny leku lub wyrobu medycznego, System Informacji Prawnej „Lex”, Lex/el. 2015.

 

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 23 grudnia 2014 r., I ACa 461/14, Lex nr 1683320 – dot. odróżnienia umowy przewozu rzeczy od umowy spedycji, System Informacji Prawnej „Lex”, Lex/el. 2016.

 

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2015 r., V ACa 416/14, Lex nr 1711402 – dot. zakresu obowiązków spedytora związanych z zabezpieczeniem praw dającego zlecenie względem przewoźnika (art. 798 k.c.) i posługiwaniem się przewoźnikiem (art. 799 k.c.), System Informacji Prawnej „Lex”, Lex/el. 2016.