dr Tomasz Bojar-Fijałkowski - Sopocka Szkoła Wyższa
20201
page-template-default,page,page-id-20201,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

dr Tomasz Bojar-Fijałkowski

Bojar-Fijałkowski T., Dostęp do informacji publicznej – wybrane zagadnienia materialnoprawne i proceduralne z uwzględnieniem informacji o środowisku i jego ochronie jako szczególnego rodzaju informacji publicznej, [w:] Dostęp do informacji publicznej. Wybrane aspekty teorii i praktyki, red. Lusińska A., Kalinowska-Żeleźnik A., Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 9-35. ISBN: 978-83-61161-20-2

 

Bojar-Fijałkowski T., Implementacja wybranych regulacji unijnego prawa w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia w Polsce. Uwagi na gruncie materialnego i ustrojowego prawa administracyjnego, [w:] Bezpieczeństwo współczesnego świata. Prawne aspekty bezpieczeństwa, red. Gadkowski T., Maiuscula Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań 2014, s. 39-54. ISBN: 9788361449379

 

Bojar – Fijałkowski T., Uprawnienia mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dostępu do informacji publicznej, [w:] „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna”, tom 3, nr 1/2014, s. 141-168. ISSN: 2299-1875

 

Bojar – Fijałkowski T., EPSO jako organ rekrutujący korpus urzędniczy Unii Europejskiej,[w:] „Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo”, nr 6/II/2014, s. 55-70. ISSN: 2299-1263

 

Bojar – Fijałkowski T., Nowe instrumenty prawne zarządzania krajobrazem przez jednostki samorządu terytorialnego, [w:] „Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo”, nr 8/II/2015, s. 9-23. ISSN: 2299-1263

 

Bojar – Fijałkowski T., Hać M., Procedura rekrutacji urzędników Unii Europejskiej przez EPSO, [w:] „Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo”, nr 7/I/2015, s. 99-116. ISSN: 2299-1263

 

Bojar-Fijałkowski T., Nauka o zarządzaniu w gospodarczym prawie środowiska – analiza wybranych pojęć, [w:] Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym i ekonomicznym, red. Rakoczy B., Karpus K., Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2015, s. 199-210. ISBN: 978-83-64458-02-6

 

Bojar-Fijałkowski T., Formy ochrony przyrody w prawie Królestwa Hiszpanii, [w:] Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 403 – 413. ISBN: 978-83-208-2199-4

 
 

Udział w konferencjach:

 

Bojar – Fijałkowski T., referat pt. Komunalna pomoc publiczna – zarys koncepcji, Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Gospodarczego Publicznego „Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę”, Gdańsk 27-30 września 2015 r.

 

Bojar – Fijałkowski T., referat pt. Formy ochrony przyrody w prawie Królestwa Hiszpanii, Ogólnopolska konferencja naukowa „Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych”, Roskosz, 22-24 kwietnia 2015 r.

 

Bojar – Fijałkowski T., referat pt. Instytucjonalna organizacja ochrony środowiska w Polsce. Postulaty de lege ferenda oparte o analizę rozwiązań wybranych państw europejskich, XVI polsko-czesko-słowacka konferencja prawa ochrony środowiska „Rozwój prawa i polityki ochrony środowiska”, Pogorzelica, 5-8 września 2015

 

Bojar – Fijałkowski T., referat pt. Wymogi prawne w zakresie rozwoju turystyki sportowej, Konferencja naukowa „Turystyka sportowa w województwie pomorskim”, Gdańsk, 23 października 2015

 

Bojar – Fijałkowski T., referat pt. Elementy zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego w rozwoju administracji publicznej i jej kadr – dobrowolne instrumenty ekonomicznoprawne w miejsce dobrych regulacji, XVII Doroczna Konferencja Naukowa “W służbie dobra wspólnego – ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej, Warszawa, 22-23 czerwca 2016 roku

 

Bojar – Fijałkowski T., referat pt. Sprawiedliwość ekologiczna jako cel prawa ochrony środowiska czy prawa zarządzania środowiskiem?, Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Zjazd Katedr Prawa Ochrony Środowiska „Sprawiedliwość ekologiczna w gospodarce, energetyce i administracji”, Gdańsk, 9-11 maja 2016