dr Zofia Krasnopolska-Wesner - Sopocka Szkoła Wyższa
20320
page-template-default,page,page-id-20320,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

dr Zofia Krasnopolska-Wesner

Krasnopolska-Wesner Z., Rosyjscy artyści w Goetheanum [w:] „Polscy i Rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej 1815 – 1990”, – Materiały z I Sympozjum Polskich i Rosyjskich historyków sztuki w Toruniu, red. J. Malinowski, I. Gavrash, D. Ziarkowski, Warszawa -Toruń 2015, s. (ISBN 978-83-62737-64-2)

 

Krasnopolska-Wesner Z., W poszukiwaniu praźródeł. Antyk w twórczości Leona Baksta,[w:] Światło i ciemność. Ezoteryzm w kulturze rosyjskiej na przełomie XX i XXI stulecia, t. IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013 (ISBN 978 – 83 – 7865 – 023 -2)

 

Krasnopolska-Wesner Z., Polska – Rosja: Sztuka i Historia. Sztuka polska, sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne do początku XX wieku, tom I i II: Sztuka polska, sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne XX – XXI wieku, red. Malinowski J., Krasnopolska-Wesner Z., Warszawa – Toruń 2013. ISBN 978-83-62737-44-4

 

Krasnopolska-Wesner Z., Antropozoficzne obrazy Margarity Sabasznikowej, [w:] Światło i ciemność. Ezoteryzm w kulturze rosyjskiej na przełomie XIX i XX stulecia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009 (ISBN 978 – 83- 7326-683-4).

 

Krasnopolska-Wesner Z., Ezoteryzm w sztuce rosyjskiej Srebrnego Wieku, [w:] Światło i ciemność, t.2, Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, (ISBN 83-7326-388-8 )

 

Krasnopolska-Wesner Z., Światło i ciemność w sztuce przełomu XIX i XX wieku, [w:] „Portret” (Olsztyn) 2005, nr 19.

 

Krasnopolska-Wesner Z., Gianlorenzo Bernini i Francesco Borromini. Rywalizacja, która zmieniła Wieczne Miasto [w:] Sztuka Włoskiego Baroku. Materiały z I Sesji naukowej, red. M. Skotnicka, wyd. Akademii Muzycznej w Gdańsku, Gdańsk 2014 (ISBN 978-8364615-12-2)

 

Krasnopolska-Wesner Z., Artemisia Gentileschi, [w:] Sztuka Włoskiego Baroku. Materiały z I Sesji naukowej, red. M. Skotnicka, wyd. Akademii Muzycznej w Gdańsku, Gdańsk 2014 (ISBN 978-8364615-12-2)

 

Krasnopolska-Wesner Z., Rosyjski Eros. Miłość, ciało i seks w malarstwie Srebrnego Wieku, [w:] Sztuka Europy Wschodniej. Polska-Rosja, t. 1, Sztuka i historia, red. Jerzy Malinowski , Irina Gavrash, N. Mizerniuk-Rotkiewicz, Warszawa – Toruń 2013 (ISBN 978-83-62737-44-4)

 

Krasnopolska-Wesner Z., Oblicza perwersji w malarstwie rosyjskim Srebrnego Wieku, [w:] Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże, red. D. Oboleńska, U. Patocka-Sigłowy, K. Arciszewska, K. Rutecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014 (ISBN 978-83-7865-184-0)

 

Krasnopolska-Wesner Z., Antiquity in the works of Leon Bakst, [w:] The inspiration from the past in the art. of the 20th and 21st centuries [w:] Studies on Modern Art, red. M. Geron, J. Malinowski, Kraków 2013 (ISBN 978-8362196-98-2)

 

Krasnopolska-Wesner Z., Kleopatra Rosyjskich Sezonów (Ida Rubinstein), [w:] Wokół wizji i fascynacji Srebrnego Wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008 (ISBN 978-83-7326-557-8)

 

Krasnopolska-Wesner Z., Rosyjski Paryż. Bohema literacka Srebrnego wieku, [w:] “Literatury wschodniosłowiańskie w kręgu europejskich idei estetyczno – filozoficznych”, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Opole 2007 (ISSN 1644-4191)

 

Krasnopolska-Wesner Z., Między sztuką a życiem. Perwersja i symboliści rosyjscy, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 7. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław 2007 ( ISBN 978-83-229-2875-2)

 

Krasnopolska-Wesner Z., Wiedeńska moderna – rosyjski symbolizm. Gustaw Klimt i proza rosyjskich symbolistów, [w:] Wschód – Zachód. Dialog języków i kultur, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Słupsk 2005, (ISBN 83-7467-121-1)

 

Krasnopolska-Wesner Z., Między miłością a namiętnością. Motyw erotyzmu w literaturze rosyjskiej Srebrnego Wieku, [w:] “Portret”, Olsztyn 2005, nr 20

 

Krasnopolska-Wesner Z., Wataha aktów niesfornych, [w:] “Portret”, Olsztyn 2005, nr 18