studia dualne sopocka szkoła wyższa
29797
page-template-default,page,page-id-29797,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

2 w 1 – Praktykuj teorię

www.dreamsart.pl

Praktykuj teorię – program studiów dualnych w Sopockiej Szkole Wyższej

 

Tytuł Projektu: 2 w 1 – Praktykuj teorię – program studiów dualnych w Sopockiej Szkole Wyższej

 

Projekt 2 w 1 – Praktykuj teorię – program studiów dualnych w Sopockiej Szkole Wyższej realizowany w okresie od 2019-05-01 do 2022-10-31 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Celem projektu jest:
-podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa co najmniej 21 osób (14K/7M) sposór 24 osób (16K/8) uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w Sopockiej Szkole Wyższej, poprzez przygotowanie i realizację programu kształcenia studiów dualnych na kierunku ekonomia specjalność: finanse i ekonomia biznesu w okresie 1.08.2019-31.10.2022.
Grupą docelową(GD) jest:
-1 uczelnia niepubliczna uczestnicz.w kształcąca na poziomie wyższym tj.Sopocka Szkoła Wyższa

-24os.(16K/8M) uczestników w kształcących się na poziomie wyższym tj.studentów nowej specjalności utworzonej w ramach projektu na kierunku ekonomia.

Osiągnięte rezultaty:

podniesienie przez co najmniej 21 spośród 24 osób objętych projektem kompetencji (obrona pracy dyplomowej). Kompetencje
studentów będą równolegle podnoszone zarówno w ramach zajęć dydaktycznych w uczelni jak i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców – staże. Staże stanowią integralny i obligatoryjny element PK, a efekty kształcenia osiągane w ich ramach podlegają walidacji na równi z efektami kształcenia zajęć dydaktycznych w uczelni.
Studia dualne podniosą u uczestników projektu zarówno kompetencje stricte z obszaru wiedzy, ale również umiejętności i kompetencje społeczne. Kończąc studia uczestnicy projektu będą legitymowali się już rocznym (12 miesięcznym) doświadczeniem zawodowym w branży potwierdzonym nie tylko przez pracodawcę (opinia, świadectwo), ale przede wszystkim uczelnię, jako element kształcenia podlegający ocenie i warunkujący uzyskanie tytułu zawodowego – licencjat. Dzięki temu uczestnik projektu, kończąc studia znajdą się na uprzywilejowanej pozycji wobec studentów kończących tradycyjny program kształcenia, którzy uzyskując dyplom i rozpoczynając karierę zawodową dopiero zaczynają nabywać doświadczenie,a tym samym nie posiadają kompetencji, które można nabyć wyłącznie w ramach praktyki zawodowej.

Zadania przewidziane do realizacji:

Zadanie nr 1 – Opracowanie programu kształcenia i realizacja studiów dualnych na kierunku Ekonomia specjalność Finanse i Ekonomia biznesu – zajęcia dydaktyczne w uczelni

Zadanie nr 2 – Realizacja studiów dualnych na kierunku Ekonomia specjalność Finanse i Ekonomia biznesu – zajęcia praktyczne odbywane u pracodawcy

 

Wartość projektu: 1 034 917,67 zł
Wkład Unii Europejskiej: 872 228,61 zł
Wkład z dotacji celowej: 131 641,52 zł

 

Ogłoszenia o przetargach:

Rozeznanie rynku nr 1-POWER-2w1-2019