"Dwa dyplomy" - międzynarodowy program studiów Polska-Ukraina - Sopocka Szkoła Wyższa
19461
page-template-default,page,page-id-19461,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

“Dwa dyplomy” – międzynarodowy program studiów Polska-Ukraina

www.dreamsart.pl

„Dwa dyplomy – międzynarodowy program studiów Polska-Ukraina”

 

Projekt „Dwa dyplomy – międzynarodowy program studiów Polska-Ukraina” realizowany w okresie od 2017-02-01 do 2019-12-31 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zakłada zwiększenie dostępności studiów wyższych w Sopockiej Szkole Wyższej dla 45 studentów ukraińskich uczelni poprzez przygotowanie i realizację międzynarodowego programu kształcenia.

 

Wsparciem projektowym objęci zostaną studenci II st. na kierunku Finanse i Rachunkowość, którzy na Sopockiej Szkole Wyższej przejdą pełny cykl kształcenia obejmujący 4 semestry i zakończony egzaminem magisterskim na obu uczelniach. Nauka na SSW odbywać się będzie w postaci miesięcznych, zgrupowanych zjazdów, każdorazowo zakończonych zaliczeniami, jak również poprzez udostępnienie uczestnikom projektu w systemie ILIAS materiałów do samodzielnego opanowania przed sesją, realizację 3 tygodniowej szkoły letniej i organizację 3 miesięcznych praktyk zawodowych w pomorskich firmach BPO/SSC.

 

Program studiów realizowany na SSW obejmować będzie zajęcia o charakterze praktycznym, obejmujące tematykę finansów i rachunkowości w korporacjach BPO/SSC, lektorat języka polskiego i angielskiego, oraz zajęcia podnoszące kompetencje zagranicznych studentów do podjęcia zatrudnienia w Polsce.

 

Realizacja działań projektowych ma na celu:

 

– zwiększenie dostępności studiów wyższych w SSW dla 45 studentów ukraińskich uczelni, przez przygotowanie i realizację międzynarodowego programu kształcenia

 

– podniesie kompetencji studentów zagranicznych, w celu znalezienia przez nich zatrudnienia w Polsce po uzyskaniu podwójnego dyplomu SSW i ukraińskiej uczelni, w związku z zapotrzebowaniem pomorskich pracodawców sektora BPO/SCC na wykwalifikowanych pracowników znających języki obce (w tym j. ukraiński) i technologie informatyczne

 

 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie: 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

 

Wartość projektu: 1 291 455.28 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 088 438.51 zł