Ekonomia - Studia transportowe i logistyczne w Sopocie
15739
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15739,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Ekonomia

Studiuj ekonomię w SSW!

DLACZEGO WARTO?

 

♦  Ekonomia to jeden z kierunków, którego absolwenci poszukiwani są na wielu różnych stanowiskach. Można tu wyróżnić etaty, które ulokowane są w działach analiz i prognoz, etaty kierownicze oraz stanowiska związane ze transportem, logistyką a także kontrolingiem i audytowaniem. Student na kierunku ekonomia musi w dość krótkim czasie przyswoić i nauczyć się stosować narzędzia matematyczne, statystyczne, elementy rachunkowości oraz analityki finansowej.

 

♦ Studiując na kierunku EKONOMIA zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu praw rządzących rynkiem, polityki społecznej i gospodarczej, funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zarządzania w organizacjach.

 

♦ Uzyskasz również ekonomiczno-prawną oraz podstawową wiedzę informatyczną dotyczącą działania firm w Polsce i Unii Europejskiej z zakresu zarządzania finansami, informatyki, inwestycji i nieruchomości, organizacji i prowadzenia procesów transportowo- logistycznych.

 

♦  W Trójmieście (Gdańsk, Sopot, Gdynia) z uwagi na dość intensywny rozwój biznesu i centrów usług wspólnych istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów tak z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości oraz IT.

 

♦  Wybierz jedną z oferowanych specjalności:

-logistyka  i spedycja

-zarządzanie i marketing

-analityka gospodarcza

-inwestycje i nieruchomości

-informatyka w biznesie

-finanse i ekonomia biznesu – STUDIA DUALNE (3 dni stażu zawodowego + 2 dni nauki) – płać niższe czesne – WSPARCIE NA STARCIEwięcej

 

♦ Jako Absolwent, w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne posiadać będziesz odpowiednie przygotowanie ekonomiczne niezbędne do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa lub do wykonywania pracy w komórkach ekonomicznych przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, usługowych, transportowych oraz jednostkach budżetowych.

 

Studia I stopnia na kierunku ekonomia dają możliwość zaliczenia modułów F1-F3 i po zaliczeniu on – line modułu etycznego, bez dodatkowych egzaminów, uzyskania kwalifikacji ACCA – Diploma in Accounting and Business.
http://accapolska.pl/

logoAcca

Specjalności

LOGISTYKA I SPEDYCJA

Logistyka i spedycja to jedno z ważniejszych ogniw współczesnego przedsiębiorstwa. Realizuje się w nim planowanie i koordynowanie procesów zaopatrzenia poprzez magazynowanie, produkcję, dystrybucję aż po sprzedaż. Działania logistyczne i spedycyjne mogą obejmować: organizowanie i prowadzenie procesów transportowych, finansowanie transportu, planowanie strategii systemów logistycznych.

Znając podstawy działalności logistyczno – spedycyjnej będziesz potrafił organizować i realizować operacyjną działalność transportowo – spedycyjną w podmiotach gospodarczych funkcjonujących na rynku globalnym i krajowym.

 

Praca po studiach:
♦   Przedsiębiorstwa transportu drogowego, lotniczego, kolejowego
♦   Komórki transportu i spedycji w każdym przedsiębiorstwie
♦   Własne przedsiębiorstwa transportu i spedycji

 

Wybrane przedmioty:
♦   Organizacja Przedsiębiorstw Transportowo- Spedycyjnych
♦   Podstawy Logistyki
♦   Europejska Polityka Transportowa
♦   Logistyka Międzynarodowa
♦   Magazynowanie

INFORMATYKA W BIZNESIE

Specjalność Informatyka w Biznesie ma starannie dobrany, szeroki zakres przedmiotów informatycznych dających dobre podstawy teoretyczne. Uczelnia posiadając nowoczesne zaplecze informatyczne, pozwala też łatwo zdobyć bardzo duże umiejętności praktyczne. Tym zapleczem informatycznym są: uczelniana sieć komputerowa z dostępem do Internetu poprzez TASK (Trójmiejską Akademicką Sieć Komputerową), nowoczesne laboratoria komputerowe, skomputeryzowana czytelnia i biblioteka, platforma e-learningowa ILIAS oraz multimedialny sprzęt wykładowy.

Program studiów specjalności Informatyka w Biznesie obejmuje oprócz przedmiotów ogólnych i kierunkowych (ekonomicznych), przedmioty specjalnościowe.
Ważniejsze to:

 • Bazy danych i hurtownie danych
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Modele i strategie e-biznesu
 • Podstawy grafiki komputerowej
 • Podstawy programowania
 • Sieci komputerowe
 • Systemy informacyjne zarządzania
 • Technologie audytu IT
 • Teleinformatyka w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie informacją i wiedzą
ANALITYKA GOSPODARCZA

Wzrost konkurencji na rynku powoduje, że przedsiębiorstwa potrzebują informacji dotyczących grożących im ryzyk. Na tej specjalności zdobędziesz podstawową wiedzę na temat diagnozowania problemów ekonomicznych w organizacji, przy wykorzystaniu narzędzi analitycznych i informatycznych.

Analityk gospodarczy będzie posiadał umiejętności w zakresie identyfikacji i prognozowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu.

 

Praca po studiach:
♦   Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe
♦   Instytucje finansowe
♦   Banki, ubezpieczyciele
♦   Firmy konsultingowe

 

Wybrane przedmioty:
♦   Zachowanie przedsiębiorstw
♦   Badania rynkowe
♦   Rachunkowość zarządcza
♦   Prognozowanie i symulacje
♦   Analiza rynku

ZARZĄDZANIE I MARKETING

Studiując Zarządzanie i Marketing zdobywa się jednocześnie szeroką wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw marketingu i poprzez kształcenie praktyczne nabywa się umiejętności menadżera.

Marketing jest niezwykle istotny w praktyce gospodarczej, wykorzystywany jest przez organizacje na całym świecie, niezależnie od biznesu. Ekonomista musi znać się na marketingu, inaczej będzie ograniczać swoje przyszłe umiejętności. Marketingowiec powinien być przede wszystkim kreatywny, znać reguły marketingu i umieć je elastycznie wykorzystywać. Absolwenci specjalności Zarządzanie i Marketing są dobrze przygotowani do pełnienia wielu funkcji także kierowniczych w organizacjach komercyjnych i niekomercyjnych. Posiadają niezbędne umiejętności do stosowania nowoczesnych metod analitycznych i narzędzi marketingowych.

Praca:

 • Agencje reklamowe
 • Public relations
 • Firmy konsultingowe
 • Działy marketingu w każdym przedsiębiorstwie
 • Organizacje rządowe, pozarządowe i samorządowe
 • Własna firma

Wybrane przedmioty na specjalności Zarządzanie i Marketing:

 • Segmentacja rynku
 • Strategie konkurencji
 • Zachowania konsumenckie
 • Marketing ery cyfrowej
 • Marketing międzynarodowy
 • Badania rynkowe i marketingowe
 • Promocja i reklama
 • Audyt marketingowy
INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI

Wszędzie tam, gdzie wydatkuje się środki pieniężne na inwestycje, potrzebni są specjaliści dysponujący wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do oceny i wyboru projektów efektywnych, a więc przynoszących zyski. Inwestycje są istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Program studiów na tej specjalności obejmuje wiedzę z zakresu metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych i zasad podejmowania decyzji inwestycyjnych na różnych rynkach.

 

Praca po studiach:
♦   Analityk Inwestycyjny – dokonuje oceny opłacalności projektów inwestycyjnych
♦   Zarządca Nieruchomości – posiada umiejętności sporządzania planów zarządzania nieruchomościami jak: wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, nieruchomości komercyjne i specjalne
♦   Doradca w zakresie nieruchomości – wspomaga operujących na rynku nieruchomości w ich procesach decyzyjnych
♦   Pośrednik Nieruchomości – pełni funkcję pośredniczenia w procesach rynkowych związanych z inwestowaniem, wynajmowaniem, działalnością deweloperską i kredytowaniem

 

Wybrane przedmioty:
♦   Podstawy planowania przestrzennego
♦   Organizacja procesu inwestycyjnego
♦   Studium wykonalności projektów inwestycyjnych

FINANSE I EKONOMIA BIZNESU - STUDIA DUALNE - NOWOŚĆ

Studia Dualne prowadzone na kierunku „Ekonomia” specjalność „Finanse i Ekonomia biznesu” są odpowiedzią na wyzwania regionalnego rynku pracy. Studia te oparte są na zasadzie przemienności kształcenia teoretycznego i praktycznego. Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej na uczelni w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i laboratoriów oraz staż zawodowy odbywany w partnerskiej firmie. Studia te trwają 6 semestrów.

 Korzyści ze Studiów Dualnych

 • przez cały okres studiów odbywasz praktykę zdobywając doświadczenie  zawodowe,
 • znacznie podnosisz swoje kompetencje językowe,
 • 50% zajęć prowadzonych jest przez praktyków z firm partnerskich,
 • zdobyte podczas studiów doświadczenie zawodowe zwiększa twoją szansę na rynku pracy.

Tym co wyróżnia studia dualne w Sopockiej Szkole Wyższej jest organizacja toku nauczania, ponieważ studenci 3 dni w tygodniu odbywają staż zawodowy w wybranym zakładzie pracy, a następne 2 dni uczestniczą w zajęciach na uczelni. Równoległe studiowanie i odbywanie stażu zawodowego rozpoczyna się od drugiego roku  nauki i trwa przez cały okres studiów.

SZCZEGÓŁOWE INFORAMACJE

Przedstawiona oferta edukacyjna, a także plan i program mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

nazwa kierunkupoziom studiówtryb studiówuzyskany tytuł zawodowyczas trwania studiów
Ekonomiastudia I stopniastudia stacjonarne, niestacjonarne (weekendowe), niestacjonarne (online)licencjat6 semestrów
Raty: 12 rat w roku po 380 PLN (I i II semestr) – PROMOCJA DO 12.10.2019 oraz 420 PLN (III-VI semestr)

Stacjonarne: 2100 PLN / I i II semestr zamiast 2350 PLN;   PROMOCJA DO 12.10.2019

2350 PLN / III –  VI semestr


Niestacjonarne: 2100 PLN / I i II semestr zamiast 2350 PLN;   PROMOCJA DO 12.10.2019

2350 PLN / III –  VI semestr

Aplikuj już dzisiaj!