Ekonomia - Studia transportowe i logistyczne w Sopocie
15739
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15739,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Ekonomia

Studiuj ekonomię w SSW!

 

ZAPISZ SIĘ DO 15.08.2020

ZYSKAJ NIŻSZE CZESNE  O 1400 zł I OPŁATĘ REKRUTACYJNĄ 0

DLACZEGO WARTO?

 

♦  Ekonomia to jeden z kierunków, którego absolwenci poszukiwani są na wielu różnych stanowiskach. Można tu wyróżnić etaty, które ulokowane są w działach analiz i prognoz, etaty kierownicze oraz stanowiska związane z zarządzaniem, z transportem, logistyką a także controllingiem i audytowaniem. Student na kierunku ekonomia musi przyswoić i nauczyć się stosować narzędzia matematyczne, statystyczne, elementy rachunkowości oraz analityki finansowej.

 

♦  Studiując na kierunku ekonomia studenci zdobywają szeroką wiedzę z zakresu praw rządzących rynkiem, polityki społecznej i gospodarczej, funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zarządzania w organizacjach. Zdobywają wiedzę ekonomiczno-prawną oraz podstawową wiedzę informatyczną dotyczącą działania firm z zakresu zarządzania finansami, informatyki, organizacji i prowadzenia procesów transportowo- logistycznych.

 

♦  W Trójmieście (Gdańsk, Sopot, Gdynia) z uwagi na dość intensywny rozwój biznesu i centrów usług wspólnych istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów tak z zakresu ekonomii, finansów, transpotu i logistyki.

 

♦  Wybierz jedną z oferowanych specjalności:

  • transport i logistyka
  • ekonomia i zarządzanie  firmą rodzinną
  • finanse i ekonomia biznesu – STUDIA DUALNE (3 dni stażu zawodowego + 2 dni nauki)

 

Studia dualne to trend w światowym modelu kształcenia.

   Połączenie nauki i praktyki skraca okres przygotowania do zawodu i stwarza przewagę konkurencyjną absolwentów na rynku pracy.

 

♦  Jako Absolwent, w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne posiadać będziesz odpowiednie przygotowanie ekonomiczne niezbędne do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa lub do wykonywania pracy w komórkach ekonomicznych przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, usługowych, transportowych oraz jednostkach budżetowych.

 

logoAcca

 

Studia I stopnia na kierunku ekonomia dają możliwość zaliczenia modułów F1-F3 i po zaliczeniu on – line modułu etycznego, bez dodatkowych egzaminów, uzyskania kwalifikacji ACCA – Diploma in Accounting and Business.
http://accapolska.pl/

Opinia eksperta

Anna-Szymczak

dr Anna Szymczak, prof. SSW

Prorektor ds. Rozwoju i Kształcenia SSW, Prezes Fundacji “Edukacja, Praktyka, Rozwój”, praktyk gospodarczy

Ekonomia to uniwersalny kierunek studiów, dający możliwość budowania ścieżki kariery zawodowej w różnych obszarach szeroko pojętego biznesu. Absolwent tego kierunku wyposażony jest w wszechstronną wiedzę ekonomiczną, finansową i zarządczą umożliwiającą podjęcie pracy w zawodzie ekonomisty na stanowiskach operacyjnych, takich jak. np. specjalista analityk, w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi w przedsiębiorstwach różnych branż, w jednostkach doradczych oraz organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) w kraju i za granicą. Przygotowany jest również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej zwłaszcza firmy rodzinnej. Dodatkowo posiada przygotowanie do analizy informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji ekonomicznych w przedsiębiorstwach o różnej skali działalności, zarówno małych, średnich, jak i globalnych.

Specjalności

TRANSPORT I LOGISTYKA

Transport i logistyka  to jedno z ważniejszych ogniw współczesnego przedsiębiorstwa. Realizuje się w nim planowanie i koordynowanie procesów zaopatrzenia poprzez magazynowanie, produkcję, dystrybucję aż po sprzedaż. Działania logistyczne i spedycyjne mogą obejmować: organizowanie i prowadzenie procesów transportowych, finansowanie transportu, planowanie strategii systemów logistycznych.

Znając podstawy działalności logistyczno – spedycyjnej będziesz potrafił organizować i realizować operacyjną działalność transportowo – spedycyjną w podmiotach gospodarczych funkcjonujących na rynku globalnym i krajowym.

 

Praca po studiach:
♦   Przedsiębiorstwa transportu drogowego, lotniczego, kolejowego
♦   Komórki transportu i spedycji w każdym przedsiębiorstwie
♦   Własne przedsiębiorstwa transportu i spedycji

 

Wybrane przedmioty:
♦   Organizacja Przedsiębiorstw Transportowo- Spedycyjnych
♦   Podstawy Logistyki
♦   Europejska Polityka Transportowa
♦   Logistyka Międzynarodowa
♦   Magazynowanie

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE FIRMĄ RODZINNĄ

Ekonomia i zarządzanie firmą rodzinną

Dwie trzecie wszystkich przedsiębiorstw na świecie to firmy rodzinne.  Generują one od 70-90% produktu globalnego brutto i zapewniają od 50-80%miejsc pracy[1]. W Polsce 75% przedsiębiorstw sektora mikro, małych i średnich firm na rynku to przedsiębiorstwa rodzinne. Jednym z głównych wyzwań, przed którym obecnie one stoją, jest konieczność ich profesjonalizacji przy zachowaniu przewag, jakie daje dobrze rozumiana rodzinność w biznesie. To niezbędny warunek do tego, by mogły skutecznie się rozwijać, konkurować na rynku, być atrakcyjnym partnerem biznesowym i pracodawcą.

 

Celem specjalności  jest przekazanie wiedzy  i nabycie   umiejętności sprzyjających skutecznej realizacji strategii przedsiębiorstwa rodzinnego. Studenci zostaną zapoznani ze specyfiką firmy rodzinnej, systemem nadzoru w firmie rodzinnej, polityką zarządzania personelem, społeczną odpowiedzialnością biznesu rodzinnego. Podczas studiów przekazane zostaną umiejętności niezbędne do skutecznego bieżącego zarządzania i rozwoju firmy rodzinnej.. Specjalność pomoże absolwentom w budowaniu wizji firmy rodzinnej oraz w ich osobistym rozwoju w roli menedżera firmy rodzinnej.

 

Wybrane przedmioty:

♦   Kultura organizacyjna w firmie rodzinnej

♦  Modele zarządzania przedsiębiorstwami rodzinnymi

♦  Przedsiębiorczość i innowacje w firmie rodzinnej

♦  Psychologia przywództwa w firmie rodzinnej

♦  Sukcesja w firmie rodzinnej

♦  Techniki motywowania pracowników

♦  Społeczna odpowiedzialność firmy rodzinnej

 

[1] K.Safin, I. Koładkiewicz (red):  Zarządzanie firma rodzinną. Kluczowe wyzwania , Poltext2019, s 10

FINANSE I EKONOMIA BIZNESU - STUDIA DUALNE

Studia Dualne prowadzone na kierunku „Ekonomia” specjalność „Finanse i Ekonomia biznesu” są odpowiedzią na wyzwania regionalnego rynku pracy. Studia te oparte są na zasadzie przemienności kształcenia teoretycznego i praktycznego. Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej na uczelni w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i laboratoriów oraz staż zawodowy odbywany w partnerskiej firmie. Studia te trwają 6 semestrów.

Korzyści ze Studiów Dualnych

  • przez cały okres studiów odbywasz praktykę zdobywając doświadczenie  zawodowe,
  • znacznie podnosisz swoje kompetencje językowe,
  • 50% zajęć prowadzonych jest przez praktyków z firm partnerskich,
  • zdobyte podczas studiów doświadczenie zawodowe zwiększa twoją szansę na rynku pracy.

Tym co wyróżnia studia dualne w Sopockiej Szkole Wyższej jest organizacja toku nauczania, ponieważ studenci 3 dni w tygodniu odbywają staż zawodowy w wybranym zakładzie pracy, a następne 2 dni uczestniczą w zajęciach na uczelni. Równoległe studiowanie i odbywanie stażu zawodowego rozpoczyna się od drugiego roku  nauki i trwa przez cały okres studiów.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Przedstawiona oferta edukacyjna, a także plan i program mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

nazwa kierunkuEkonomia
poziom studiówstudia I stopnia
tryb studiówstudia stacjonarne, niestacjonarne (weekendowe)
uzyskany tytuł zawodowylicencjat
czas trwania studiów6 semestrów
Stacjonarne i niestacjonarne:

420 PLN   290 PLN miesięcznie / I i II semestr     PROMOCJA DO 15.08.2020

 

Aplikuj już dzisiaj!