Erasmus programme - SSW - Polska, Gdańsk, Sopot, Gdynia
Erasmus programme - SSW - Polska, Gdańsk, Sopot, Gdynia
15659
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15659,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Erasmus+

Erasmus+

 

 

Terminy rekrutacji do programu ERASMUS+

Określa się następujące terminy rekrutacji na program ERASMUS+:

 • wyjazd na studia lub praktykę w semestrze zimowym – rekrutacja do 30 marca poprzedniego roku akademickiego,
 • wyjazd na studia lub praktykę w semestrze letnim – rekrutacja do 30 października bieżącego roku akademickiego.

Jeżeli w powyższych terminach nie zostanie wyczerpany limit miejsc, o przyznaniu miejsca na program ERASMUS+ decyduje kolejność zgłoszeń.

Kto może wyjechać na ERASMUSA+ ?

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST STYPENDIUM ERASMUSA+ ?

W wymianie studentów MOGĄ brać udział studenci:

 • studiów licencjackich z wszystkich wydziałów
 • studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • studenci niepełnosprawni

W wymianie NIE MOGĄ brać udziału studenci:

 • którzy już raz brali udział w programie Erasmus+ (w danym komponencie),
 • którzy nie zaliczyli semestru/roku lub przebywają na urlopie dziekańskim,
 • studenci pierwszego roku studiów,
 • ponadto kandydaci powinni mieć dobre wyniki w nauce i spełniać wymagania partnerskich uczelni i instytucji w zakresie języka obcego.


DOKĄD MOŻNA WYJECHAĆ NA STYPENDIUM?

Studenci mogą wyjechać na uczelnie, z którymi SSW podpisała umowy dwustronne i do przedsiębiorstw, które są skłonne do podpisania z uczelnią porozumienia o programie praktyk.

 

KIEDY I NA JAK DŁUGO MOŻNA WYJECHAĆ?
Student może wyjechać już w wakacje po pierwszym roku; rozpoczyna wtedy procedurę kwalifikacyjną na pierwszym roku studiów (do 30 kwietnia). W przypadku niewyczerpania limitu miejsc uczelnia przeprowadza dodatkową rekrutację w terminie późniejszym.
Okres wyjazdu nie może być krótszy niż 3 miesiące, a pobyt za granicą nie może wykraczać poza dany rok akademicki. W SSW w przypadku wyjazdu na studia jest to zazwyczaj semestr, a w przypadku wyjazdu na praktykę są to najczęściej 3 miesiące. Zatem stypendium rozpoczęte w semestrze letnim nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku akademickiego.
Student sam decyduje czy wyjedzie na semestr letni, zimowy czy na cały rok, chyba że warunki umowy między uczelniami stwierdzają inaczej.


JAKA JEST WYSOKOŚĆ OTRZYMYWANEGO STYPENDIUM?

Wysokość stypendiów zmienia się z roku na rok i jest ustalana w zależności od środków przyznanych na ten cel przez Agencję Narodową Programu Erasmus+. Stypendia są niewielkie, mają bowiem w założeniu pokryć różnicę w kosztach utrzymania i studiowania między Polską a krajem docelowym Unii Europejskiej. Wysokość stypendium zależy też od kraju, do jakiego się wyjeżdża.

Stypendium na studia wynosi ok. 250 Euro miesięcznie, stypendium na praktykę wynosi ok. 500 Euro miesięcznie. W obu przypadkach istnieje możliwość przyznania przez Agencję Narodową dodatkowych środków i zwiększenia stypendiów. Powtórna redystrybucja następuje w okresie luty – czerwiec.

 


CZY OKRES STUDIÓW ZA GRANICĄ ZOSTANIE ZALICZONY PRZEZ MACIERZYSTĄ UCZELNIĘ?

Zaliczenie okresu studiów za granicą jest jednym z wymogów programu Erasmus+, jeżeli ustalony program odpowiada zajęciom odbywanym w uczelni macierzystej w danym roku akademickim. Gwarancją uznania okresu studiów za granicą jest “Porozumienie o Studiach” (Learning Agreement) oraz “Wykaz Zaliczeń” (Transcript of Records) przywieziony z uczelni zagranicznej.


CZY PRAKTYKA ODBYTA ZA GRANICĄ ZOSTANIE ZALICZONA PRZEZ MACIERZYSTĄ UCZELNIĘ?

Tak. Warunkiem jest dostarczenie zaświadczenia z zagranicznego przedsiębiorstwa o odbyciu praktyki.


JAKA JEST MOŻLIWOŚĆ NAUKI JĘZYKA KRAJU, DO KTÓREGO SIĘ WYJEŻDŻA?

Kraje, gdzie mówi się językami rzadziej stosowanymi i nauczanymi (wszystkie języki oprócz angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego), organizują kursy językowe EILC (Erasmus Intensive Language Courses);
Selekcji kandydatów dokonują bezpośrednio instytucje organizujące kurs,
Studenci nie płacą za kurs, ale muszą pokryć koszty zakwaterowania i wyżywienia,
Student otrzymuje dofinansowanie kursu w wysokości jednego grantu Erasmusa+ w zależności od długości kursu.

 

WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW:

Wykaz umów zawartych w ramach programu E+ , kraje programu – wyjazdy studentów na studia i pracowników pdf

Wykaz umów zawartych w ramach programu E+ , kraje partnerskie – wyjazdy studentów na studia i pracowników pdf

Wykaz umów zawartych w ramach programu E+ ,– wyjazdy studentów na praktyki pdf


Więcej informacji:

Strona Narodowej Agencji Programu Erasmus+ http://www.erasmus.org.pl

„Deklaracja Polityki Europejskiej 2014 – 2020” Program Erasmus+ (pdf)

Karta Uczelni Erasmusa  (pdf)

Karta Studenta Erasmusa (pdf)

Podanie Erasmus+ (pdf)


GALERIA Z WYJAZDU NASZYCH STUDENTÓW

 

Opiekę na programem Erasmus+ sprawuje

Dział Kształcenia i Współpracy z Zagranicą
ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

tel. (58) 555 83 88

Ksenia Krotenko

e-mail: kkrotenko@ssw.sopot.pl

Information for Foreign Students

Director of the Department of Studies and Foreign Cooperation
Danuta Szymerkowska-Kubik
e-mail: dkubik@ssw.sopot.pl

Address:
Sopot University of Applied Sciences
81-855 Sopot,
ul. Rzemieślnicza 5
Poland
phone [+48] 58 5558388

Deadlines:

 • winter semester – 31 of May
 • summer semester – 30 of November

 

PLANS OF ALL STUDYS 

Necessary Exchange Application Documents

 1. Submission from home University coordinator (e-mail is enough). After receiving submission we send application procedure directly to student.
 2. Brief Personal Sheet (e-mail)
 3. Student application form + 2 Passport photos (traditional post)
 4. Confirmation of English language level (traditional post)
 5. Copy of student ID card

After collecting all the documents Letter of Acceptance will be sent at student’s home address.