Finanse i rachunkowość - studia w SSW - Gdańsk, Sopot, Gdynia
15920
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15920,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Finanse i rachunkowość

Studia realizowane według standardów ACCA! Studia akredytowane przez ACCA!

DLACZEGO WARTO?

 

♦  Sopocka Szkoła Wyższa jest jedną z wiodących nie tylko w Trójmieście (Gdańsk, Sopot, Gdynia) ale w całym kraju uczelni kształcących specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości.  Programy studiów SSW są akredytowane przez ACCA czyli największą, najbardziej prestiżową i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości.

 

♦ W ramach kierunku finanse i rachunkowość otrzymasz nowoczesną wiedzę niezbędną zarówno w zawodzie księgowego, jak i controllera. Księgowy to zawód z tradycjami i mocną pozycją w przedsiębiorstwie, natomiast controller to zawód nowy, z przyszłością. Stanowiska księgowego i controllera istnieją we wszystkich przedsiębiorstwach. W Unii Europejskiej specjaliści z tego zakresu są szczególnie poszukiwani, ponieważ łączą tradycyjną wiedzę księgowego, doradcy podatkowego oraz analityka finansowego. Opracowując plany działalności przedsiębiorstwa tworzą wizję jego przyszłości.

 

♦  Dynamiczny rozwój wysoko wyspecjalizowanych procesów związanych z księgowością. Coraz bardziej istotna interdyscyplinarność w zawodzie księgowego.

 

♦  Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Trójmiasto jest jednym z 4 głównych ośrodków SSC/BPO w Polsce (Trójmiasto, Kraków, Warszawa i Wrocław). Według ABSL, w centrach usług dla biznesu w Trójmieście pracuje 16 900 osób.
W Trójmieście scentralizowane finanse i księgowość prowadzą już od kilku lat światowe firmy czy korporacje takie jak Bayer, Sony Pictures, ThyssenKrupp czy Arla Foods.

 

♦  Tylko dla studentów SSW  kurs Global Business Services Qualification wart 3500 zupełnie za darmo. Zostając studentem SSW kierunku Finanse i Rachunkowość masz możliwość wzięcia bezpłatnego udziału w prestiżowym  144 godzinnym kursie na poziomie menedżerskim – Global Business Services Qualification. Tylko dla studentów SSW koszt kursu  to  O zł. Rzeczywista wartość kursu to aż 3500 zł!. Kurs kończy się certyfikatem. Studiując w SSW, podnosisz swoje kompetencje i jesteś konkurencyjny na rynku pracy.

 

♦  Zakrojona na szeroką skalę współpraca SSW z międzynarodowym otoczeniem biznesowym pozwala na odbycie praktyk w międzynarodowych firmach i rozpoczęcie kariery zawodowej w najbardziej prestiżowych firmach w Trójmieście  Przy SSW działa Konwent Pracodawców wspierający studentów i absolwentów SSW w wejściu na rynek pracy.

 

►Dodatkowy atut kierunku: studiując w SSW zdobywasz kwalifikacje ACCA! –  bardzo cenione kwalifikacje w branży finansowej.

logoAcca

Studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość dają możliwość zaliczenia modułów F1-F3 i po zaliczeniu on – line modułu etycznego, bez dodatkowych egzaminów, uzyskania kwalifikacji ACCA –Diploma in Accounting and Business.
http://accapolska.pl/

Association of Chartered Certified Accountants, ACCA – międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania.  ACCA to jedna z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, doceniana przez pracodawców na całym świecie. Dzięki niej będziesz mógł łatwo znaleźć pracę w kraju i za granicą i zwiększysz swoje szanse na awans na kierownicze stanowisko oraz sukces zawodowy.

Opinie studentów

Finanse i Rachunkowość

Specjalności

RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLING

W ramach specjalności Rachunkowość i controling otrzymasz nowoczesną wiedzę niezbędną zarówno w zawodzie księgowego, jak i controllera.

 

Stanowiska księgowego i controllera istnieją we wszystkich przedsiębiorstwach. W Unii Europejskiej specjaliści z tego zakresu są szczególnie poszukiwani, ponieważ łączą tradycyjną wiedzę księgowego, doradcy podatkowego oraz analityka finansowego. Opracowując plany działalności przedsiębiorstwa tworzą wizję jego przyszłości.

 

Controller przygotowuje informacje niezbędne do podejmowania przez zarząd decyzji strategicznych i operacyjnych. Wobec harmonizacji przepisów podatkowych, stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, ujednoliconych systemów informatycznych, dla księgowych otwiera się rynek pracy w całej Europie.

 

Kształcąc się na tym kierunku uzyskasz obok wiedzy ogólnej, szeroką wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej oraz zarządczej, rachunku kosztów, finansów przedsiębiorstw, zarządzanie ryzykiem, umiejętności efektywnego prognozowania i programowania rozwoju gospodarczego oraz rozliczeń finansowych. Wiedza ta będzie wzbogacona o narzędzia informatyczne oraz języki obce.

 

Umiejętności zdobyte podczas studiów na tej specjalności obejmują przygotowanie dokumentów źródłowych, prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej.

 

Praca po studiach:
♦   w przedsiębiorstwach
♦   w korporacjach międzynarodowych
♦   w instytucjach państwowych i samorządowych
♦   w bankach i firmach ubezpieczeniowych
♦   w biurach rachunkowych

 

Wybrane przedmioty:
♦   rachunkowość finansowa
♦   analiza finansowa
♦   ewidencja i rozliczanie kosztów
♦   organizacja i projektowanie systemu rachunkowości
♦   controlling operacyjny i strategiczny

BANKOWOŚĆ I POŚREDNICTWO FINANSOWE

Specjalność bankowość i pośrednictwo finansowe pozwala  na zdobycie wiedzy na temat   funkcjonowania banków i instytucji okołobankowych oraz pośrednictwa finansowego, tendencji i procesów zachodzących na rynkach finansowych.

 

Absolwent uzyska wiedzę z zakresu:

♦ funkcjonowania banków uniwersalnych i specjalistycznych finansowych
♦ szacowania ryzyka przeprowadzanych operacji
♦ efektywnego wykorzystania środków finansowych
♦ bankowości inwestycyjnej
♦ porównania i wyboru oferty instytucji finansowych
♦ doboru różnorodnych produktów finansowych, produktu depozytowego, kredytowego, inwestycyjnego, oszczędnościowego

 

Praca po studiach:
♦ w pionach finansowych przedsiębiorstw i administracji samorządowej
♦ w bankach
♦ w charakterze doradcy w instytucjach finansowych
♦ we własnej działalności jako doradca finansowy

 

Wybrane przedmioty:
♦  bankowość detaliczna i korporacyjna
♦  bankowość inwestycyjna i rynki finansowe
♦ europejski system bankowy
♦ zarządzanie płynnością finansowa

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE - dofinansowane z UE

W ramach specjalności PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE studenci zapoznają się z wiedzą z zakresu materialnego i proceduralnego prawa podatkowego, prawa celnego i dewizowego, przepisów podatkowych, poznają zasady postępowania egzekucyjnego w sprawach podatkowych,  nabędą umiejętności interpersonalne.

 

Wybrane przedmioty specjalnościowe:
♦  systemy podatkowe Polski i krajów UE
♦   ordynacja podatkowa
♦   kontrola podatkowa i skarbowa
♦   prawo karno – skarbowe
♦   przepisy o doradztwie podatkowym

 

Absolwenci mogą podjąć pracę:

♦ w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych
♦ w biurach rachunkowych
♦ w instytucjach zajmujących się doradztwem podatkowym
♦ w administracji samorządowej
♦ w administracji skarbowej i celnej

KADRY I PŁACE - dofinansowane z UE

W ramach specjalności Kadry i płace otrzymasz nowoczesną wiedzę niezbędną z zakresu obsługi kadrowo płacowej.

 

Stanowiska związane z obsługą kadrowo-płacową istnieją we wszystkich przedsiębiorstwa.  Przeprowadzane analizy rynku pracy wskazują na ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników z zakresu obsługi płacowo – kadrowej (m.in raport – barometr zawodów 2018).

 

Absolwent tej specjalności zapozna się z zagadnieniami kadrowo – płacowymi oraz uzyska wiedzę połączoną z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych pracownika, rozliczania wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji: kadrowej, podatkowej, ZUS, jak również obsługi systemów kadrowo-płacowych.

 

Praca po studiach:
♦   w przedsiębiorstwach produkcyjnych
♦   w przedsiębiorstwach handlowych
♦   w przedsiębiorstwach usługowych
♦   w instytucjach państwowych i samorządowych
♦   w biurach rachunkowych, w biurach doradztwa personalnego

 

Wybrane przedmioty:
♦  dokumentacja kadrowa
♦   formy zatrudnienia pracowników
♦   kadrowo- płacowe rozliczenia publiczno-prawne
♦   księgowe rozliczanie wynagrodzeń
♦   świadczenia pracownicze

ZARZĄDZANIE FINANSAMI

W warunkach rynku kapitałowo- pieniężnego finanse są podstawą funkcjonowania podmiotów gospodarczych, a zarządzanie nimi dotyczy w głównej mierze zarządzanie finansami. Od decyzji z zakresu zarządzania finansami zależy skuteczność podejmowanych działań i pozycja przedsiębiorstwa na rynku.

 

Dzięki zdobytej wiedzy, będziesz mógł pracować jako:
♦   analityk finansowy
♦   doradca podatkowy
♦   audytor wewnętrzny
♦   broker ubezpieczeniowy
♦   doradca inwestycyjny

 

Praca po studiach:
♦   urzędy administracji publicznej (centralnej i samorządowej)
♦   podmioty sektora finansów publicznych (np. jednostki i zakłady budżetowe, ZUS)
♦   banki
♦   towarzystwa inwestycyjne i emerytalne
♦   firmy konsultingowe

 

Wybrane przedmioty:
♦   finanse przedsiębiorstw
♦   funkcjonowanie rynku walutowego
♦   rozliczenia i finanse międzynarodowe
♦   ubezpieczenia społeczne i emerytalne

UBEZPIECZENIA

Specjalność Ubezpieczenia umożliwia  uzyskanie wiedzy z zakresu ubezpieczeń o charakterze gospodarczym oraz społecznym. Studenci zapoznają się  z rynkiem ubezpieczeniowym, jego instytucjami i produktami,

 

Absolwent  uzyska wiedzę z zakresu:
♦ poszczególnych  grup ubezpieczeń
♦ interpretacji i oceny ogólnych warunków ubezpieczeń z punktu widzenia ochrony interesów ubezpieczającego i zakładu ubezpieczeń
♦ pośrednictwa ubezpieczeniowego
♦ ewidencji operacji gospodarczych uwzględniających zasady obowiązujące w zakładach ubezpieczeń

 

Przykładowe przedmioty na tej specjalności:

♦ produkty ubezpieczeniowe
♦ ubezpieczenia gospodarcze
♦ ubezpieczenia społeczne i emerytalne
♦ ubezpieczenia majątkowe i ryzyko ubezpieczeniowe

 

Absolwenci mogą podjąć pracę:
♦ w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych
♦ w zakładach ubezpieczeń
♦ w jako pośrednicy ubezpieczeniowi
♦ w innych instytucjach  rynku ubezpieczeniowego

Przedstawiona oferta edukacyjna, a także plan i program mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

nazwa kierunkupoziom studiówtryb studiówuzyskany tytuł zawodowyczas trwania studiów
Finanse i rachunkowośćstudia I stopniastudia stacjonarne i niestacjonarnelicencjat6 semestrów
Raty: 12 rat w roku po 380 PLN (I i II semestr) – PROMOCJA DO 12.10.2019 oraz 420 PLN (III-VI semestr)

Stacjonarne: 2100 PLN / I i II semestr zamiast 2350 PLN;   PROMOCJA DO 12.10.2019

2350 PLN / III –  VI semestr


Niestacjonarne: 2100 PLN / I i II semestr zamiast 2350 PLN;   PROMOCJA DO 12.10.2019

2350 PLN / III –  VI semestr

Aplikuj już dzisiaj!