Architektura (II) - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Architektura (II)

poziom
Studia II stopnia
wydział
Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki
tryb
Stacjonarny, stacjonarno-weekendowy
profil
Praktyczny
tytuł zawodowy
Magister inżynier architekt
czas trwania
1,5 roku (3 semestry)
język
polski
terminy
Start rekrutacji: 01.04.2024
lokalizacja
Sopot

Studia drugiego stopnia na kierunku Architektura są kontynuacją studiów pierwszego stopnia, w ramach których zdobędziesz pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu architektury, inżynierii, sztuki, ekologii, biznesu i psychologii.

Dzięki studiom na kierunku Architektura w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych studenci mogą starać się o uzyskanie pełnych uprawnień zawodowych, a po ich zdobyciu samodzielnie projektować lub kierować robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej.

cel studiów

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Architektura jest ukształtowanie osobowości twórczej i zawodowej architekta o pełnych kompetencjach i kwalifikacjach.

Student rozwijając swoje umiejętności z zakresu projektowania architektonicznego, urbanistycznego, konserwatorskiego, planowania przestrzennego oraz poszerzając wiedzę w dziedzinie sztuk pięknych, nauk technicznych i humanistycznych, wzbogaca ją dodatkowymi umiejętnościami kreatywnego myślenia i tworzenia.  

Do kogo adresowane są nasze studia?

Studia na kierunku Architektura skierowane są do osób:

 • zainteresowanych karierą w zawodzie architekta z uprawnieniami bez ograniczeń na różnych specjalizacjach, m.in. projektowaniu architektury obiektów budowlanych, projektowaniu urbanistycznym i ruralistycznym (przestrzeni miejskich i wiejskich),
 • chcących posiąść szeroką wiedzę z zakresu przepisów techniczno-budowlanych oraz umiejętności związanych z rysunkiem i zaawansowaną obsługą komputera,
 • zajmować się rewitalizacją, modernizacją i rozbudową już istniejących obiektów budowlanych,
 • chcących dbać o zachowanie otaczającego nas artyzmu, wrażliwości społecznej i ekologicznej oraz chronić wartości przyrodnicze,
 • chcących rozwijać się naukowo.
Gdzie pracują nasi absolwenci?

Nasi absolwenci pracują jako:

 • urbaniści, ruraliści, architekci planowania przestrzennego, architekci miejscy,
 • główni architekci, asystenci architekta,
 • inspektorzy nadzoru, architekci budowlani, architekci krajobrazu, architekci wnętrz,
 • mediatorzy architektoniczni,
 • kreślarze, projektanci wizualizacji,
 • freelancerzy i podwykonawcy.

Absolwenci kierunku Architektura mogą także otworzyć własną działalność gospodarczą / pracownię architektoniczną.

Ponadto absolwent studiów II stopnia będzie przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) w jednostkach organizacyjnych uczelni posiadających takie uprawnienia.

atuty kierunku

01
1 miejsce wśród uczelni niepublicznych
Rozwiń
Zwiń

SANS na 1 miejscu wśród uczelni niepublicznych kształcących architektów w Polsce.

Ranking 2021 przygotowany przez Izbę Architektów RP.

Ponadto nasza uczelnia została wyróżniona w prestiżowym rankingu Inspireli Top 100! Plasujemy się na miejscu 80 na 1320 uczelni architektonicznych na świecie klasyfikowanych przez Inspireli. Inspireli Top 100 jest częścią Inspireli Awards, największego na świecie konkursu studenckiego w dziedzinie architektury, projektowania wnętrz i urbanistyki. Nagrody Inspireli Awards, ustanowione w celu wspierania młodych talentów na całym świecie, przyciągają uczestników z ponad 150 krajów i są oceniane przez panel cenionych architektów.

02
6 miejsce wśród uczelni
Rozwiń
Zwiń

SANS na 6 miejscu wśród wszystkich uczelni kształcących architektów w Polsce.

Ranking 2021 przygotowany przez Izbę Architektów RP.

03
Międzynarodowe uprawnienia – architekci SANS w UE
Rozwiń
Zwiń

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych realizuje studia zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia do zawodu architekta. Ukończenie ich otwiera drzwi do starania się o pełne uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń przez Izbę Architektów RP.

Ponadto SANS jest jedną z 3 niepublicznych uczelni w Polsce, których dyplom magistra inżyniera architekta uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Co to oznacza? Nasz dyplom magistra inżyniera architekta gwarantuje pełną uznawalność w krajach Unii Europejskiej i można się starać o uzyskanie uprawnień architektonicznych nie tylko w Polsce, ale też i krajach Wspólnoty.

Oficjalna publikacja znajduje się w załączniku V do Dyrektywy 2005/36/W KE.

04
Wszystkie architektury w jednym miejscu
Rozwiń
Zwiń

SANS to jedyna uczelnia w Północnej Polsce posiadająca w swej ofercie wszystkie kierunki projektowe (Architektura, Architektura wnętrz, Architektura krajobrazu, Wzornictwo) , dzięki czemu studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez specjalistów z wielu zazębiających się kierunków.

05
Studiuj dziennie lub weekendowo
Rozwiń
Zwiń

Studia na kierunku Architektura odbywają się u nas stacjonarnie w dwóch trybach: tygodniowo (od poniedziałku do piątku) oraz weekendowo (w soboty i niedziele). Chcesz pogodzić studia z pracą? Wybierz tryb stacjonarno-weekendowy, gdzie zrealizujesz 100% programu studiów w weekendy bez obniżonej liczby godzin zajęć. Dzięki temu nie musisz się martwić o późniejsze starania się o uprawnienia zawodowe, a dyplom inżyniera otrzymasz z ukończonymi studiami w trybie stacjonarnym.

06
Studenci SANS to laureaci prestiżowych konkursów architektonicznych
Rozwiń
Zwiń

Inspireli Awards, Gdynia Design Days, czy The Oasis Cultural center oraz wiele innych. Studenci SANS biorą udział w targach i konkursach architektonicznych co procentuje później w ubieganiu się o prace w najlepszych biurach architektonicznych. Wśród laureatów konkursów krajowych i międzynarodowych są również nasi wykładowcy. Sprawdź Galerię prac.

07
Nie ma nudy – niecodzienne wykłady
Rozwiń
Zwiń

Zajęcia w SANS staramy się urozmaicać i nie tworzyć wykładów tylko w salach akademickich. Nasi studenci uczestniczą w zajęciach terenowych, a także biorą udział w licznych wizytach studyjnych i warsztatach. Przykład?

 • Wizyty na budowach w celu poznania procesów budowlano-instalacyjnych od podszewki 
 • Podlaskie Konopie w Dobrzyniówku i Park Ekologiczny w Pasłęku (projektowanie bioklimatyczne)
 • Centrum Zastosowań Światła (LAC) Philips Lighting (projektowanie światła)
 • Waplewo (remont konserwatorski obiektu zabytkowego)
 • Filharmonia -Warszawa (akustyka w architekturze), Twierdza Wisłoujście (program opieki nad zabytkami)
08
Kadra praktyków – czynnych architektów
Rozwiń
Zwiń

Zajęcia na tym kierunku w dużej części prowadzone są w formie warsztatów, laboratoriów i projektów przez specjalistów i praktyków ze środowiska architektonicznego (architekci, prezesi, projektanci wnętrz, designerzy, graficy, kierownicy pracowni). Opiekunowie praktyk z czołowych pracowni projektowych, czy firm specjalizujących się w budownictwie wspomogą proces nauczania, dając Ci cenne lekcje i ucząc praktycznych umiejętności przydatnych w późniejszej karierze zawodowej.

Wykładają u nas m.in.: członkowie SARP i IARP, członkowie Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu SAK, członkowie Stowarzyszenia Architektów Wnętrz SAW, członkowie Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, współtwórcy Ogólnopolskiego Spotkania Studentów Architektury OSSA.

09
Zrównoważony rozwój jako wartość kierunku
Rozwiń
Zwiń

SANS dołączyło do grona sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni zorganizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki, ponieważ jako uczelnia współpracująca z biznesem, kształcimy młodych ludzi, którzy po ukończeniu studiów powinni wejść w zawodowe życie z przeświadczeniem, że idea społecznej odpowiedzialności jest kluczowym czynnikiem sukcesu we wszystkich sferach funkcjonowania każdego człowieka. Działanie zgodne z normami etycznymi oraz przepisami prawa na rzecz swoich interesariuszy oraz środowiska naturalnego jest jedną z podstawowych wartości wyrażanych przez naszą uczelnię.

10
Projektowanie uniwersalne
Rozwiń
Zwiń

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych kładzie duży nacisk na wiedzę z zakresu projektowania uniwersalnego, umożliwiającą studentom m.in. poznanie potrzeb seniorów, dzieci, matek czy osób z niepełnosprawnościami. W Sopockiej, wspierany technologiami wirtualnej rzeczywistości, Universal Design odgrywa ważną rolę w kształtowaniu pojęcia funkcjonalności i dostępności środowiska zbudowanego dla wszystkich użytkowników. Takie podejście do projektowania przynosi korzyść wszystkim członkom społeczeństwa. Dobry architekt XXI wieku swoją pracą przyczynia się do promowania równego – a tym samym sprawiedliwego dla wszystkich – dostępu do dóbr i usług. Chodzi o to, by uwzględniać również potrzeb tych użytkowników, których funkcjonowanie jest w pewnym aspekcie ograniczone.

Jak pomyślnie przejść przez rekrutację?

 

 1. Zarejestruj się w – INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATA – Po wpisaniu danych osobowych wybierz kierunek studiów, a system wygeneruje gotowe dokumenty rekrutacyjne.
 2. Opłata rekrutacyjna – kwotę 85 zł należy wpłacić na podany w IRK numer konta. Co jeżeli wybrany kierunek się nie uruchomi? Spokojnie, to nie zdarza się często! Wyślij e-mail z prośbą o zwrot należności, a pieniądze z powrotem trafią na Twoje konto. Psst… zajrzyj tutaj, może aktualnie mamy promocję.
 3. Przygotuj dokumenty – Jakie to dokumenty i skąd je wziąć? W IRK jest cała lista wygenerowanych dokumentów, wg. której należy je skompletować. Do tego należy dodać fotografię w formacie 3.5 x 4.5 oraz świadectwo dojrzałości. Całość dostarcz nam w ciągu 7 dni od rejestracji lub prześlij pocztą. Pamiętaj, że na Architekturę II stopnia przyjmujemy tylko absolwentów studiów I stopnia tego kierunku z tytułem inżyniera architekta – w tym przypadku wszyscy są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej, a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Decyzja o przyjęciu na studia – po zebraniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, podejmowana jest decyzja o wpisaniu kandydatów na listę studentów. Oczekuj jej na swoim koncie IRK zmiany statusu!

Do zobaczenia!

Termin i miejsce składania dokumentów

Podpisane dokumenty wraz ze zdjęciem należy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty rejestracji do naszej siedziby na Rzemieślniczej 5 w Sopocie. Przyszły studencie, nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego!

ADRES
SANS Sopot
ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

Biuro Promocji i Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 i znajduje się w pokoju 021.
Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

opłaty

Studia stacjonarne i stacjonarno-weekendowe

Czesne w PLN – dla kandydatów z obywatelstwem polskim
I rok II rok
Płatność za semestr 2 x 5350 PLN 1 x 5600 PLN
Płatność w 10 ratach 10 x 1100 PLN 5 x 1150 PLN
Opłata rekrutacyjna 85 PLN
Opłata wpisowa 500 PLN 0 PLN (więcej informacji o promocji tutaj .)

 

Czesne w EURO – dla kandydatów z obywatelstwem innym niż polskie
I rok II rok
Płatność za rok 3100 EURO 1550 EURO
Opłata rekrutacyjna 150 EURO

 

partnerzy

Z kim współpracuje nasza uczelnia?

Dzięki ścisłej współpracy uczelni z instytucjami zawodowymi pierwszą pracę w zawodzie będziesz mógł rozpocząć jeszcze w podczas studiów!

Współpracujemy zarówno z pracowniami architektonicznymi, jak i czołowymi firmami budowlanymi i deweloperskimi. Pracowników i trenerów firm partnerskich poznasz na warsztatach tematycznych, na praktykach oraz podczas regularnych zajęć i wykładów.

Nauczysz się:

 • projektowania architektonicznego złożonych obiektów budowlanych,
 • projektowania urbanistycznego złożonych zespołów urbanistycznych,
 • projektowania w kontekście ochrony zabytków,
 • koordynowania prac w wielobranżowych zespołach projektowych,
 • zarządzania projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi,
 • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

W programie znajdziesz takie przedmioty jak:

 • projektowanie architektoniczne wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej,
 • projektowanie architektoniczne budynek kultury / oświaty,
 • projektowanie konserwatorskie,
 • zaawansowane techniki projektowania komputerowego,
 • koordynacja projektów architektonicznych BIM,
 • certyfikacja energetyczna budynków,
 • projektowanie urbanistyczne – zrównoważone miasto,
 • projektowanie urbanistyczne – rewitalizacja,
 • projektowanie uniwersalne.

przekonaj się sam

Opinie ekspertów

avatar
prof. SANS dr hab. inż. arch. Marcin Gawlicki
architekt IARP, badacz architektury, konserwator zabytków

Architektura jest sztuką kształtowania przestrzeni.

Nauka ambitnego zawodu architekta pozwala na zrozumienie zasady trwałości architektury, opartej na profesjonalnej i szeroko pojętej wiedzy technicznej, użytkowości, związanej z umiejętnością dostrzeżenia relacji pomiędzy człowiekiem a jego otoczeniem oraz piękna, czyli wymiaru artystycznego każdego dzieła, uwarunkowanego talentem i wyobraźnią twórcy.

Architektura nie jest pojęciem odnoszącym się wyłącznie do prostych procesów budowania, lecz również stałym poszukiwaniem trwałych wartości, związanych z tradycją miejsca i jego rozpoznawalnymi walorami krajobrazowymi, które pozostają w zgodzie ze współczesnymi oczekiwaniami odbiorców.

Rozwiń
Zwiń

Najczęściej zadawane pytania

Rekrutacja Sopot

EMAIL

rekrutacja@sopocka.edu.pl

NUMER TELEFONU

(+48) 506 474 167

  Zostaw swój email, by uzyskać więcej informacji.

  Skip to content