Architektura krajobrazu (I) - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Architektura krajobrazu (I)

poziom
Studia I stopnia
wydział
Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki
Tryb
Stacjonarny, niestacjonarny
profil
Praktyczny
tytuł zawodowy
Inżynier
czas trwania
3,5 roku (7 semestrów)
język
polski
terminy
Start rekrutacji: 01.04.2024
lokalizacja
Sopot
rozmowa kwalifikacyjna
Termin: 27 i 29 maja 2024 r. (pon. stacjonarne, środa niestacjonarne)
Przygotowanie językowe dla cudzoziemców
Tak

Studia na kierunku Architektura krajobrazu to nauka o kształtowaniu, pielęgnowaniu, ochronie krajobrazu w ujęciu zagospodarowania przestrzennego oraz kreowaniu terenów zieleni przy projektach deweloperskich, drogowych, rewitalizacjach osiedli, w tym przy projektowaniu małej architektury, ogrodów, parków i terenów rekreacyjnych.

Dzięki studiom na kierunku Architektura krajobrazu w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych studenci mogą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do tworzenia projektów z wykorzystaniem szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych, takich jak klimat, gleba, rzeźba terenu, elementy dziedzictwa narodowego.

Cel studiów

Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Architektura krajobrazu jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje potrzebne do kreowania i ochrony wartości estetycznych krajobrazu zarówno w ujęciu gospodarowania przestrzenią jak i projektowania ogrodów.

Kładziemy nacisk na projektowanie zrównoważonej przestrzeni miejskiej z elementami natury i stref zieleni w otoczeniu człowieka, aby polepszyć jakość naszego życia. Proces kształcenia nakierowany jest na praktyczne nabycie umiejętności warsztatowych i rozwijanie kreatywności studenta w oparciu o nowe technologie oraz proekologiczne nurty projektowe. Rozwijamy również kompetencje studentów w zakresie projektowania obiektów architektury krajobrazu w kontekście ochrony zabytków. 

Uprawnienia rolnicze

Absolwenci studiów na kierunku Architektura krajobrazu uzyskują wyższe wykształcenie rolnicze (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą), pozwalające na zakup ziemi oraz ubieganie się o środki z funduszy i programów unijnych wspierających polskie rolnictwo.

Wyjątkowość i interdyscyplinarność kierunku

Sopocka to jedyne miejsce w Trójmieście, w którym posiadamy uprawnienia do prowadzenia kierunku studiów Architektura krajobrazu. Interdyscyplinarność kierunku pozwala na połączenie wiedzy technicznej, przyrodniczej i artystycznej.

Również posiadając w ofercie studiów SANS wszystkie kierunki projektowe (Architektura, Architektura wnętrz, Architektura krajobrazu, Wzornictwo), studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez specjalistów z wielu zazębiających się kierunków.

 

atuty kierunku

01
Dla kogo studia?
Rozwiń
Zwiń

Studia na kierunku Architektura krajobrazu skierowane są do osób:

 • chcących zdobyć tytuł inżyniera w zawodzie architekt krajobrazu oraz uprawnienia rolnicze,
 • chcących posiąść szeroką wiedzę przyrodniczą z zakresu fauny i flory, wiedzę historyczno-konserwatorską oraz wiedzę z zakresu socjologii, psychologii środowiskowej, ekologii oraz projektowania uniwersalnego,
 • zainteresowanych podniesieniem komfortu korzystania z przestrzeni publicznych oraz projektowaniem współczesnych zielonych miast odpornych na zmiany klimatyczne.
02
Praca po studiach
Rozwiń
Zwiń

Nasi absolwenci pracują jako:

 • projektanci / wykonawcy zatrudnieni w biurach projektowych zajmujących się projektowaniem terenów zieleni, architekturą i urbanistyką oraz firmach wykonawczych (np. firmy deweloperskie),
 • specjaliści rozmaitych instytucji – jednostkach samorządowych, rządowych, pozarządowych zajmujących się gospodarką przestrzenną, urbanistyką, kształtowaniem krajobrazu, architekturą i wzornictwem, przyrodą i rolnictwem (ogrodnicy miejscy, konserwatorzy ogrodów historycznych, kierownicy projektów ZZM, inspektorzy terenów zieleni),
 • pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni lub dydaktyczni instytucji związanych z nauką i szkolnictwem wyższym,
 • przedstawiciele handlowi w firmach zajmujących się produkcją i sprzedażą rozwiązań dla branż związanych z projektowaniem i kształtowaniem środowiska (np. oprogramowanie komputerowe, maszyny rolnicze i ogrodnicze, maszyny i materiały budowlane, mała architektura, itp.).
03
Kameralne grupy zajęć projektowych
Rozwiń
Zwiń

W SANS zajęcia odbywają się w małych grupach i studenci mają możliwość praktycznego zdobycia umiejętności pozwalających im czynnie uczestniczyć w procesie projektowania i powstawania dzieła jakim niewątpliwie powinien być świadomie zaprojektowany budynek i jego otoczenie.

04
Studenci SANS to laureaci prestiżowych konkursów architektonicznych
Rozwiń
Zwiń

Konkursy Prezydenta Miasta Gdyni na najlepsze prace dyplomowe, Inspireli Awards, Gdynia Design Days, czy The Oasis Cultural center oraz wiele innych. Studenci SANS biorą udział w targach i konkursach architektonicznych co procentuje później w ubieganiu się o prace w najlepszych biurach architektonicznych. Wśród laureatów konkursów krajowych i międzynarodowych biorą również udział nasi wykładowcy. Sprawdź Galerię prac.

05
Nie ma nudy – niecodzienne wykłady
Rozwiń
Zwiń

Zajęcia w SANS staramy się urozmaicać i nie tworzyć wykładów tylko w salach akademickich. Nasi studenci biorą udział w licznych wyjazdach studyjnych i warsztatach. Przykład?

 • Podlaskie Konopie w Dobrzyniówku i Park Ekologiczny w Pasłęku (projektowanie bioklimatyczne)
 • Centrum Zastosowań Światła (LAC) Philips Lighting (projektowanie światła)
 • Waplewo (remont konserwatorski obiektu zabytkowego)
 • Filharmonia -Warszawa (akustyka w architekturze), Twierdza Wisłoujście (program opieki nad zabytkami)
06
Kadra praktyków – czynnych architektów
Rozwiń
Zwiń

Zajęcia na tym kierunku w dużej części prowadzone są w formie warsztatów, laboratoriów i projektów przez specjalistów i praktyków ze środowiska architektonicznego (architekci, prezesi, projektanci wnętrz, designerzy, graficy, kierownicy pracowni). Opiekunowie praktyk z czołowych pracowni projektowych, czy firm specjalizujących się w budownictwie wspomogą proces nauczania, dając Ci cenne lekcje i ucząc praktycznych umiejętności przydatnych w późniejszej karierze zawodowej.

Wykładają u nas m.in.: członkowie PTD (Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego), SARP i IARP, członkowie Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, członkowie Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu,  członkowie Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, członkowie Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, członkowie Stowarzyszenia Florystów Polskich, członkowie Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, współtwórcy Ogólnopolskiego Spotkania Studentów Architektury OSSA.

07
Zrównoważony rozwój jako wartość kierunku
Rozwiń
Zwiń

SANS dołączyło do grona sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni zorganizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki, ponieważ jako uczelnia współpracująca z biznesem, kształcimy młodych ludzi, którzy po ukończeniu studiów powinni wejść w zawodowe życie z przeświadczeniem, że idea społecznej odpowiedzialności jest kluczowym czynnikiem sukcesu we wszystkich sferach funkcjonowania każdego człowieka. Działanie zgodne z normami etycznymi oraz przepisami prawa na rzecz swoich interesariuszy oraz środowiska naturalnego jest jedną z podstawowych wartości wyrażanych przez naszą uczelnię.

Jak pomyślnie przejść przez rekrutację?

 

 1. Zarejestruj się w – INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATA – Po wpisaniu danych osobowych wybierz kierunek studiów, a system wygeneruje gotowe dokumenty rekrutacyjne.
 2. Opłata kwalifikacyjna – kwotę 150 zł należy wpłacić na podany w IRK numer konta. Prześlij skan dowodu wpłaty na maila rekrutacja@sopocka.edu.pl, żeby zmienić status opłaty. 
 3. Przygotuj dokumenty – Jakie to dokumenty i skąd je wziąć? W IRK znajduje się lista, wg. której należy je skompletować. W pierwszej kolejności wystarczą nam dokumenty z szarego pola „wydruki” (ankieta, umowa, ślubowanie, oświadczenie – pamiętaj o podpisaniu wszystkich!). Do tego należy dodać fotografię w formacie 3.5 x 4.5 . Całość dostarcz nam w ciągu 7 dni od rejestracji – osobiście lub prześlij pocztą.
  Oprócz tego przygotuj jeszcze list motywacyjny i zdjęcia portfolio (2 prace kolorowe w technice malarskiej i 2 czarno-białe w technice rysunkowej, w formacie powyżej A4, więcej o nich znajdziesz tutaj). Prześlij je najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem rozmowy. Świadectwo dojrzałości możesz dostarczyć w lipcu, po odebraniu wyników maturalnych (możesz przesłać skan – oryginał okaż do wglądu przed 1.10.)
 4. Rozmowa kwalifikacyjna – zabierz na nią swoje prace (portfolio) i dowód osobisty, nasza rekruterka ustali wcześniej konkretną godzinę spotkania. Najpóźniej 2 dni po rozmowie opublikujemy wyniki rozmowy w IRK.  
 5. Decyzja o przyjęciu na studia – po zebraniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, podejmowana jest decyzja o wpisaniu kandydatów na listę studentów. Oczekuj jej na swoim koncie IRK zmiany statusu!

Do zobaczenia!

Termin i miejsce składania dokumentów

Podpisane dokumenty wraz ze zdjęciem należy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty rejestracji do naszej siedziby na Rzemieślniczej 5 w Sopocie. Przyszły studencie, nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego!

ADRES
SANS Sopot
ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

Biuro Promocji i Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 i znajduje się w pokoju 021.
Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

opłaty

Studia stacjonarne niestacjonarne

Czesne w PLN – dla kandydatów z obywatelstwem polskim
I rok II rok III rok IV rok
Płatność za semestr 2 x 4350 PLN 2 x 4850 PLN 2 x 5350PLN 1 x 5350 PLN
Płatność w 10 ratach 10 x 900 PLN 10 x 1000PLN 10 x 1100 PLN 5 x 1100PLN
Opłata rekrutacyjna 150 PLN
Opłata wpisowa 500 PLN 0 PLN (promocja trwa do 02.06.2024 r. Więcej informacji znajduje się tutaj .)

 

Czesne w EURO – dla kandydatów z obywatelstwem innym niż polskie
I rok II rok III rok IV rok
Płatność za rok 2500 EURO 2500 EURO 2500 EURO 1250 EURO
Opłata rekrutacyjna 150 EURO

partnerzy

Z kim współpracuje nasza uczelnia?

Dzięki ścisłej współpracy uczelni z instytucjami zawodowymi pierwszą pracę w zawodzie będziesz mógł rozpocząć jeszcze w podczas studiów!

Współpracujemy zarówno z pracowniami architektonicznymi, jak i czołowymi firmami budowlanymi i deweloperskimi. Pracowników i trenerów firm partnerskich poznasz na warsztatach tematycznych, na praktykach oraz podczas regularnych zajęć i wykładów.

Opinie ekspertów

avatar
mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Kostrzewa
wykładowczyni SANS

Studia pierwszego stopnia na kierunku architektura krajobrazu (studia inżynierskie) posiadają zróżnicowany program kształcenia, łączący w sobie nauki techniczne, przyrodnicze, a także elementy sztuki. Dla uczelni priorytetem jest praktyczne przygotowanie studentów, które w przyszłości umożliwi pracę przy projektowaniu niewielkich jak i wielkoobszarowych założeń zieleni, zieleni publicznej, rewaloryzacji zabytkowych założeń zieleni, a także elementów stanowiących infrastrukturę miasta tj. ogrodów deszczowych, zielonych dachów czy ogrodów wertykalnych. Oprócz projektowania, kierunek ten przygotowuje do działalności wykonawczej, m. in. do: kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, zarządzania jednostkami projektowymi, a także pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Rozwiń
Zwiń
avatar
inż. arch. kraj. Monika Kilian
architekt krajobrazu, inspektor nadzoru terenów zieleni, certyfikowany specjalista terenów zieleni, właścicielka pracowni "Natura Zieleni", wykładowczyni SANS

Jako architektka krajobrazu (czyli była studentka) i przedsiębiorczyni prowadząca własną pracownię projektową, musze przyznać że Sopocka Akademia Nauk Stosowanych zrobiła na mnie duże wrażenie.

Nowoczesne wyposażenie, estetyczne sale i doskonała kadra, tworzą miejsce, w którym warto studiować. Cieszę się, że mogłam dołączyć do tak znakomitej kadry naukowo-dydaktycznej. Na kierunku architektura krajobrazu, w kameralnych grupach,  jesteśmy blisko studentów przekazując im wiedzę teoretyczną i mnóstwo wiedzy praktycznej. W miłej atmosferze wprowadzamy studentów w tajniki zawodu, przygotowując do samodzielności po opuszczeniu murów Uczelni.

Architektura krajobrazu na Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych to świetny wybór!

Rozwiń
Zwiń

Najczęściej zadawane pytania

kontakt

Rekrutacja Sopot

EMAIL

rekrutacja@sopocka.edu.pl

NUMER TELEFONU

(+48) 506 474 167

  Zostaw swój email, by uzyskać więcej informacji.

  Skip to content