Audyt bezpieczeństwa informacji - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Audyt bezpieczeństwa informacji

poziom
Studia podyplomowe
wydział
Wydział Ekonomii i Finansów
tryb
Niestacjonarny, hybrydowy
dyplom
Świadectwo studiów podyplomowych
czas trwania
1 rok (2 semestry)
język
polski
terminy
Rekrutacja od 15.03.2024 do 31.10.2024
lokalizacja
Sopot
DODATKOWE CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA
Certyfikat PIKW Audytora bezpieczeństwa informacji

cel studiów

Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń,

zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami.

Słuchacze będą biegle poruszać się w zakresie stosowanych zabezpieczeń i funkcjonowania systemów informatycznych,

a także będą potrafili zidentyfikować wszelkie podatności i ryzyka pojawiające się w systemach i podejmować odpowiednie działania zapobiegawcze.

Absolwenci będą również w pełni przygotowani do reagowania na incydenty bezpieczeństwa IT, ich dokumentowania, zabezpieczania materiału dowodowego oraz wykonywania audytu bezpieczeństwa w przedmiotowym zakresie.

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, wysokiej jakości specjalistów i ekspertów.

atuty kierunku

01
Udokumentowane studia/dodatkowe certyfikaty
Rozwiń
Zwiń

Absolwenci studiów po zadaniu egzaminów otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych,
 • Certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej potwierdzający kompetencje zawodowe w studiowanym zakresie.
02
Otwarta droga do Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001
Rozwiń
Zwiń

Dzięki uczestnictwu w studiach podyplomowych, absolwenci mają możliwość przystąpienia do egzaminu na: Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001. Pozytywny wynik egzaminu oraz spełnienie wymagań związanych z doświadczeniem zawodowym, tj. min. 1 rok zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin czasu pracy (patrz: wytyczne dot. certyfikacji), uprawniają do otrzymania akredytowanego certyfikatu kompetencji Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001” wydanego przez Jednostkę Certyfikującą Osoby TUV NORD Polska.

Powyższy certyfikat spełnia wymagania: rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu. Certyfikat wydany przez akredytowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą uprawnia osoby do przeprowadzania audytów w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Słuchacze studiów podyplomowych, dzięki uczestnictwu w zajęciach, nie będą musieli uczestniczyć w dodatkowym szkoleniu, a w dodatku mogą liczyć na specjalną cenę przy przystąpieniu do akredytowanego przez PCA egzaminu. Specjalna cena dla słuchaczy studiów podyplomowych wynosi 600,00 PLN netto/os. i nie jest wliczona w cenę studiów.

03
Benefity i wsparcie po zakończeniu studiów
Rozwiń
Zwiń

Absolwenci otrzymują także stałe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW. W przypadku sytuacji problematycznych, napotkanych w trakcie pracy zawodowej, związanej z przedmiotowym obszarem. Profesjonalne rozwiązanie danego problemu otrzymuje się w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych.

04
Materiały dostępne dla słuchaczy
Rozwiń
Zwiń

W ramach opłaty za studia słuchacz otrzymuje materiały od wykładowców związane z tematyką prowadzonych zajęć. Oprócz tego słuchacz studiów podyplomowych ma pełny dostęp do specjalistycznego księgozbioru uczelnianej biblioteki oraz może liczyć na pomoc ze strony pracowników biblioteki w odszukaniu interesujących go informacji.

05
Kadra praktyków życia gospodarczego
Rozwiń
Zwiń

Zajęcia na tym kierunku w dużej części prowadzone są w formie warsztatów i projektów przez specjalistów w danej dziedzinie i praktyków.

06
Organizacja zajęć
Rozwiń
Zwiń

Organizacja zajęć: zajęcia odbywają się 1-2 razy w miesiącu w soboty i niedziele (30-50 % zajęć w trybie online).

sobota – 08.00 – 16.00
niedziela – 08.00 – 16.00

Forma zaliczenia studiów – praca projektowa.

Do kogo adresowane są nasze studia?

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających zajmować się zawodowo bezpieczeństwem informacji, cyberbezpieczeństwem i ochroną prywatności, a także odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego w tym zakresie.

wykładowcy

Kto będzie Cię uczyć?

avatar
Stanisław Hady-Głowiak
Koordynator kierunku

Wieloletni pracownik administracji publicznej, audytor wiodący normy ISO/EIC 27001, radca prawny, autor wielu publikacji naukowych, branżowych, doświadczony Inspektor Ochrony Danych, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego – dr nauk prawnych, wykładowca prowadzący szkolenia i kursy oraz wykłady na uczelniach publicznych, ekspert ds. bezpieczeństwa informacji

Rozwiń
Zwiń
avatar
Piotr Błaszczeć
Opiekun merytoryczny

Od kilkunastu lat ściśle zajmuje się tematyką związaną z bezpieczeństwem informacji. Od kilku lat współpracuje z jednostką certyfikacyjną CIS – Certification Security Services Sp. z o. o. Zajmuje się audytem, wdrożeniami systemów bezpieczeństwa, testami penetracyjnymi i analizą computer forensics. Przez kilkanaście lat pełnił funkcję CSO (Chief Security Officer) w jednej z agencji rządowych, a wcześniej w sektorze bankowym. Obecnie odpowiada za bezpieczeństwo informacji w grupie kapitałowej będącej jednym z największych graczy rynku e-commerce a także w ramach outsourcingu funkcji Inspektora ochrony danych nadzoruje bezpieczeństwo Spółek funkcjonujących w obszarze finansów i płatności mobilnej oraz służby zdrowia. Niezależny konsultant ds. bezpieczeństwa IT, biegły sądowy z zakresu przestępstw przy użyciu sprzętu i sieci komputerowych, audytor systemów IT, CICA (Certified Internal Controls Auditor), CISSO (Certified Information Systems Security Officer), audytor wiodący ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301, EN 50600. Uczestnik i koordynator wielu projektów audytowych oraz postępowań kontrolnych realizowanych w organizacjach sektora prywatnego i publicznego. Trener realizujący zadania dla wielu firm z zakresu bezpieczeństwa informacji, audytu teleinformatycznego, danych osobowych, ochrony własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz prawnych aspektów umów w IT.

Rozwiń
Zwiń

partnerzy

Z kim współpracuje nasza uczelnia?

PARTNER MERYTORYCZNY:

PIKW Sp. z o.o.

Chcesz poznać
pełny program nauczania?

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

opłaty

Studia niestacjonarne i hybrydowe

I rok
Płatność roczna 5300zł  4800 zł
Płatność za semestr 2 x 2700zł   2450zł
Płatność w 10 ratach 10 x 550zł  500 zł
Płatność w 12 ratach  12 x  460  zł 420 zł
Opłata wpisowa 200 zł 0 zł

rekrutacja

Zasady naboru

Kolejność zgłoszeń
Po starcie rekrutacji warto, jak najszybciej dostarczyć nam komplet dokumentów. Dzięki temu możemy dać gwarancję zarezerwowanego miejsca. Im później zgłaszają się kandydaci, tym są mniejsze szanse na wolne miejsce w grupie.
Dyplom studiów wyższych I stopnia lub studiów jednolitych
Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Etapy rekrutacji

 1. IRK INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATA – to podstawowy krok, który należy zrobić, aby dołączyć do naszej akademickiej społeczności. To tutaj odbywa się rejestracja online. Po wpisaniu danych osobowych wybiera się kierunek studiów, a system generuje gotowe dokumenty rekrutacyjne.
 2. Opłata rekrutacyjna – należy ją wpłacić na podany w IRK numer konta. Co jeżeli wybrany kierunek się nie uruchomi? Spokojnie, to nie zdarza się często! Wyślij e-mail z prośbą o zwrot należności, a pieniądze z powrotem trafią na Twoje konto. Psst… zajrzyj tutaj, może aktualnie mamy promocję.
 3. Dokumenty rekrutacyjne – z perspektywy biura rekrutacji, jest to najbardziej pożądany element. Jakie to dokumenty i skąd je wziąć? W IRK jest cała lista wygenerowanych dokumentów, wg. której należy je skompletować.
 4. Dyplom studiów wyższych I stopnia lub studiów jednolitych – po otrzymaniu upragnionego dyplomu prosimy o jak najszybsze dostarczenie go do biura rekrutacji. Na początek można je wgrać w formie skanu do IRK, ale okazanie oryginału (najpóźniej do 1 października) jest absolutnie niezbędne. Uwaga! Do czasu wyrobienia dyplomu po obronie, do celów rekrutacyjnych możesz dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów z dziekanatu.
 5. Decyzja o przyjęciu na studia – oczekuj na swoim koncie IRK zmiany statusu!

Termin i miejsce składania dokumentów

Podpisane dokumenty należy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty rejestracji. Przyszły słuchaczu, nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego! Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

ADRES
SANS Sopot
ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot 

Najczęściej zadawane pytania

kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń

EMAIL

podyplomowe@sopocka.edu.pl

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY

(+48) 509 655 417

(+48) 531 915 560

  Zostaw swój email, by uzyskać więcej informacji.

  Skip to content