Wzornictwo (I) - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Wzornictwo (I)

poziom
Studia I stopnia
wydział
Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki
tryb
Stacjonarny, niestacjonarny
profil
Praktyczny
tytuł zawodowy
Licencjat
czas trwania
4 lata (8 semestrów)
język
polski
terminy
Start rekrutacji: 01.04.2024
lokalizacja
Sopot
rozmowa kwalifikacyjna
Termin: 27 i 28 maja 2024 r. (pon. stacjonarne, wtorek niestacjonarne)
Przygotowanie językowe dla cudzoziemców
Tak

Wzornictwo na studiach I stopnia to kierunek o profilu praktycznym, będącym połączeniem wzornictwa przemysłowego i sztuki użytkowej.

Ma on charakter interdyscyplinarny, stanowiący integralną część architektury i znacząco wpływając na jej wyraz. Przemysł wzorniczy przedmiotów codziennego użytku to dziś potęga, która kreuje ogromne zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku. Wśród producentów z roku na rok rośnie świadomość, iż Wzornictwo to istotny element, od którego zależy sukces rynkowy. Dobry design wyprzedza czasy.

cel studiów

Celem szczegółowym kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Wzornictwo jest przygotowanie absolwenta do sztuki projektowania nowoczesnych form użytkowych oraz towarzyszących im przestrzeni, koncentrując się na trzech z sześciu uzupełniających się obszarów:

 • Design 1 (D1) – Nowe Media,
 • Design 2 (D2) – Mebel,
 • Design 3 (D3) – Ceramika,
 • Design 4 (D4) – Opakowania,
 • Design 5 (D5) – Produkt,
 • Design 6 (D6) – Mobilność.
kreatywność i wpływ społeczny

Wzornictwo to dziedzina, która pozwala rozwijać i wykorzystywać kreatywność w projektowaniu funkcjonalnych i estetycznych rozwiązań. Studenci mają możliwość eksperymentowania z różnymi materiałami, technikami i formami, co stymuluje ich wyobraźnię i innowacyjność.

Dobrze zaprojektowane produkty mogą znacząco wpłynąć na jakość życia ludzi, poprawiając funkcjonalność, estetykę, bezpieczeństwo i zrównoważoność. Studia na kierunku Wzornictwo dają możliwość tworzenia rozwiązań, które przynoszą korzyści społeczne i środowiskowe.

Do kogo adresowane są nasze studia?

Studia na kierunku Wzornictwo skierowane są do osób:

 • zainteresowanych karierą w zawodzie designera przedmiotów codziennego użytku lub zarządzania marką,
 • zainteresowanych szeroko pojętą sztuką, posiadających zmysł i wrażliwość artystyczną oraz kreatywne i innowacyjne podejście do życia,
 • umiejących wsłuchiwać się w potrzeby społeczeństwa,
 • chcących posiąść szeroką wiedzę z zakresu kreacji artystycznej i współczesnego designu na poziomie teoretycznym i praktycznym,
 • chcących mieć realny wpływ na ostateczny wygląd produktu przemysłu wzorniczego.
Gdzie pracują nasi absolwenci?

Absolwenci naszej uczelni posiadają umiejętności do zawodu projektanta wzornictwa i zostają poszukiwanymi designerami wzorów wyrobów przeznaczonych do jednostkowej i masowej produkcji. Są przygotowani do podjęcia działalności twórczej w zakresie innowacyjnego i kreatywnego projektowania przedmiotów dla przemysłu wzorniczego. Studia na kierunku Wzornictwo na Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych umożliwiają znalezienie zatrudnienia w:

 • studiach, biurach projektowych, studiach wystawienniczych, w zakresach: małe formy wzornicze, galanteria, mebel, produkt, środki transportu i komunikacji, design eksperymentalny, design regionalny, grafika prezentacyjna itp.,
 • firmach projektowych w zakresie wzornictwa przemysłowego,
 • agencjach reklamowych,
 • firmach produkcyjnych np. mebla, sprzętu itp.,
 • firmach wystawienniczych, targach,
 • studiach realizacyjnych, prototypowniach, firmach wytwórczych (detal, mebel, kolekcja),
 • instytucjach projektowych, jednostkach administracji samorządowej, jednostkach kultury, doradztwie w projektach wzorniczych, projektach małej architektury,
 • firmach oraz studiach projektujących i produkujących obiekty pływające (jachty, statki, formy zamieszkiwania na wodzie, itp.),
 • firmach oraz studiach projektujących i produkujących pojazdy w Polsce i w Europie.

atuty kierunku

01
Wszystkie kierunki projektowe w jednym miejscu
Rozwiń
Zwiń

SANS to jedyna uczelnia w Północnej Polsce posiadająca w swej ofercie wszystkie kierunki projektowe (Architektura, Architektura wnętrz, Architektura krajobrazu, Wzornictwo) , dzięki czemu studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez specjalistów z wielu zazębiających się kierunków.

02
Nowoczesny i tradycyjny design
Rozwiń
Zwiń

Wzornictwo w SANS to nacisk na nowoczesny design, ale i poszanowanie oraz wykorzystanie wielowiekowej tradycji Pomorza w budowaniu obiektów pływających oraz ich wyposażenia. Pomorze to także region z tradycją w tworzeniu opakowań regionalnym, jak np. interpretacja wzorów kaszubskich na różnych nośnikach opakowań.

03
Kameralne grupy zajęć projektowych
Rozwiń
Zwiń

W SANS zajęcia odbywają się w małych grupach i  studenci mają możliwość praktycznego zdobycia umiejętności pozwalających im czynnie uczestniczyć w procesie projektowania i powstawania dzieła jakim niewątpliwie powinien być świadomie zaprojektowany budynek i jego otoczenie.

04
Studenci SANS to laureaci prestiżowych konkursów projektowych
Rozwiń
Zwiń

Inspireli Awards, Gdynia Design Days, czy The Oasis Cultural center oraz wiele innych. Studenci SANS biorą udział w targach i konkursach architektonicznych co procentuje później w ubieganiu się o prace w najlepszych biurach architektonicznych. Wśród laureatów konkursów krajowych i międzynarodowych biorą również udział nasi wykładowcy. Sprawdź Galerię prac.

05
Nie ma nudy – niecodzienne wykłady
Rozwiń
Zwiń

Zajęcia w SANS staramy się urozmaicać i nie tworzyć wykładów tylko w salach akademickich. Nasi studenci biorą udział w licznych wyjazdach studyjnych i warsztatach. Przykład?

 • Centrum Zastosowań Światła (LAC) Philips Lighting (projektowanie światła)
 • Warsztaty studyjne w Elmarco Galeria Światła
 • Zajęcia praktyczne w Zakładzie Stolarskim Wojciech Sztaba
06
Kadra praktyków – czynnych projektantów i twórców
Rozwiń
Zwiń

Zajęcia na tym kierunku w dużej części prowadzone są w formie warsztatów, laboratoriów i projektów przez specjalistów i praktyków ze środowiska architektonicznego (architekci, prezesi, projektanci wnętrz, designerzy, graficy, kierownicy pracowni). Opiekunowie praktyk z czołowych pracowni projektowych, czy firm specjalizujących się w budownictwie wspomogą proces nauczania, dając Ci cenne lekcje i ucząc praktycznych umiejętności przydatnych w późniejszej karierze zawodowej.

07
Zrównoważony rozwój jako wartość kierunku
Rozwiń
Zwiń

SANS dołączyło do grona sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni zorganizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki, ponieważ jako uczelnia współpracująca z biznesem, kształcimy młodych ludzi, którzy po ukończeniu studiów powinni wejść w zawodowe życie z przeświadczeniem, że idea społecznej odpowiedzialności jest kluczowym czynnikiem sukcesu we wszystkich sferach funkcjonowania każdego człowieka. Działanie zgodne z normami etycznymi oraz przepisami prawa na rzecz swoich interesariuszy oraz środowiska naturalnego jest jedną z podstawowych wartości wyrażanych przez naszą uczelnię.

08
Projektowanie uniwersalne
Rozwiń
Zwiń

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych kładzie duży nacisk na wiedzę z zakresu projektowania uniwersalnego, umożliwiającą studentom m.in. poznanie potrzeb seniorów, dzieci, matek czy osób z niepełnosprawnościami. Na zajęciach w Sopockiej spotkacie się z takim podejściem do kształtowania produktu, funkcjonalnego i dostępnego  dla wszystkich użytkowników. Takie podejście do projektowania przynosi korzyść wszystkim członkom społeczeństwa.

Jak pomyślnie przejść przez rekrutację?

 

 1. Zarejestruj się w – INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATA – Po wpisaniu danych osobowych wybierz kierunek studiów, a system wygeneruje gotowe dokumenty rekrutacyjne.
 2. Opłata kwalifikacyjna – kwotę 150 zł należy wpłacić na podany w IRK numer konta. Prześlij skan dowodu wpłaty na maila rekrutacja@sopocka.edu.pl, żeby zmienić status opłaty. 
 3. Przygotuj dokumenty – Jakie to dokumenty i skąd je wziąć? W IRK znajduje się lista, wg. której należy je skompletować. W pierwszej kolejności wystarczą nam dokumenty z szarego pola „wydruki” (ankieta, umowa, ślubowanie, oświadczenie – pamiętaj o podpisaniu wszystkich!). Do tego należy dodać fotografię w formacie 3.5 x 4.5 . Całość dostarcz nam w ciągu 7 dni od rejestracji – osobiście lub prześlij pocztą.
  Oprócz tego przygotuj jeszcze list motywacyjny i zdjęcia portfolio (2 prace kolorowe w technice malarskiej i 2 czarno-białe w technice rysunkowej, w formacie powyżej A4, więcej o nich znajdziesz tutaj). Prześlij je najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem rozmowy. Świadectwo dojrzałości możesz dostarczyć w lipcu, po odebraniu wyników maturalnych (możesz przesłać skan – oryginał okaż do wglądu przed 1.10.)
 4. Rozmowa kwalifikacyjna – zabierz na nią swoje prace (portfolio) i dowód osobisty, nasza rekruterka ustali wcześniej konkretną godzinę spotkania. Najpóźniej 2 dni po rozmowie opublikujemy wyniki rozmowy w IRK.  
 5. Decyzja o przyjęciu na studia – po zebraniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, podejmowana jest decyzja o wpisaniu kandydatów na listę studentów. Oczekuj jej na swoim koncie IRK zmiany statusu!

Do zobaczenia!

Termin i miejsce składania dokumentów

Podpisane dokumenty wraz ze zdjęciem należy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty rejestracji do naszej siedziby na Rzemieślniczej 5 w Sopocie. Przyszły studencie, nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego!

ADRES
SANS Sopot
ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

Biuro Promocji i Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 i znajduje się w pokoju 021.
Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Czesne w PLN – dla kandydatów z obywatelstwem polskim
I rok II rok III rok IV rok
Płatność za semestr 2 x 5000 PLN 2 x 5350 PLN 2 x 5850 PLN 2 x 5850 PLN
Płatność w 10 ratach 10 x 1030PLN 10 x 1100 PLN 10 x 1200 PLN 10 x 1200 PLN
Opłata rekrutacyjna 150 PLN
Opłata wpisowa 500 PLN 0 PLN (promocja trwa do 02.06.2024 r. Więcej informacji znajduje się tutaj .)

 

Czesne w EURO – dla kandydatów z obywatelstwem innym niż polskie
I rok II rok III rok IV rok
Płatność za rok 2500 EURO 2500 EURO 2500 EURO 2500 EURO
Opłata rekrutacyjna 150 EURO

partnerzy

Z kim współpracuje nasza uczelnia?

Z kim współpracuje nasza uczelnia?

Dzięki ścisłej współpracy uczelni z instytucjami zawodowymi pierwszą pracę w zawodzie będziesz mógł rozpocząć jeszcze w podczas studiów!

Współpracujemy zarówno z dużymi pracowniami architektonicznymi i zakładami produkcyjnymi, jak i lokalnymi studiami designerskimi. Pracowników i trenerów firm partnerskich poznasz na warsztatach tematycznych, na praktykach oraz podczas regularnych zajęć i wykładów.

Zakład Stolarski Wojciech Szwaba, Mistrz Stolarstwa Tadeusz Walkusz, Szwalnia Projektowa: Anna Wilczyńska

przekonaj się sam

Opinie ekspertów

avatar
prof. SANS, dr Magdalena Berlińska
wykładowca, designer, ekspert w dziedzinie wzornictwa form przemysłowych, dr sztuki w dyscyplinie sztuk projektowych

Design jest prężnie rozwijającą się dziedziną integralnie związaną z przemysłem.

W dobie coraz to większych wymagań użytkowników i szybko zachodzących zmian technologicznych stanowi jeden z podstawowych czynników wpływających na ich zadowolenie. Wzornictwo obejmuje szeroki obszar działań projektowych, od mebla, produktu, mobilności po opakowania, łącząc ze sobą potrzeby funkcjonalne i estetyczne, jak również dbałość o ochronę środowiska. Zrównoważony i odpowiedzialny design jest drogą do dobrej przyszłości, którą razem tworzymy.

Rozwiń
Zwiń

Rekrutacja Sopot

EMAIL

rekrutacja@sopocka.edu.pl

NUMER TELEFONU

(+48) 506 474 167

  Zostaw swój email, by uzyskać więcej informacji.

  Skip to content