Komunikat Dziekanów SSW / Deans’ announcement - Sopocka Szkoła Wyższa
33888
post-template-default,single,single-post,postid-33888,single-format-standard,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Komunikat Dziekanów SSW / Deans’ announcement

Komunikat Dziekanów SSW / Deans’ announcement

Komunikat Dziekanów SSW związany z organizacją zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20

 1. Uczelnia jest zobowiązana do zapewnienia możliwości uzyskania efektów uczenia się zgodnie z programem studiów. Dotyczy to także zajęć zawieszonych decyzją Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Wszystkie zajęcia przewidziane programem studiów odbędą się, lecz w zmienionej organizacji, co może wiązać się z dodatkowymi terminami zjazdów lub wydłużeniem semestru.
 2. Zaplanowane terminy egzaminów poprawkowych, które nie mogą odbyć się w okresie zawieszenia zajęć zostaną, bez konsekwencji dla studentów, przesunięte na okres po odwieszeniu zajęć.
 3. Przedłużanie ważności elektronicznych legitymacji studenckich również odbędzie się po 25 marca 2020.
 4. W związku ze zmianą organizacji zajęć kwoty i terminy płatności za wszystkie formy kształcenia nie ulegają zmianie.
 5. Studentów prosi się o sprawdzanie bieżących informacji w ogłoszeniach dziekanatu na stronie: https://www.ssw-sopot.pl/dziekanat/, na platformie Ilias oraz w mediach społecznościowych.
 6. W dniach 12-25.03.2020 uczelnia będzie nieczynna. Wszelkie  sprawy załatwiane są drogą telefoniczną lub emailową.

Deans’ announcement related to lectures organisation in summer academic semester 2019/2020

 1. The University is obliged to provide the possibility for getting educational outcomes according to study programmes. It is also related to the lectures which are suspended by Ministry of Science and Higher Education. All lectures will be provided but just in different way, what can mean additional sessions or prolongation of the summer semester.
 2. Planned make-up exam dates which can’t take place during the suspended lectures time will be postponed without any consequences for students.
 3. Prolongation of validity of student cards will be possible after 25 th of March.
 4. In connection with modification of organization of lectures, amounts and dates of payments do not change.
 5. Students are asked to check the University website https://www.ssw-sopot.pl/dziekanat/ and social networks for any further announcements if there are changes.
 6. In the dates 12-25 .03.2020 the University is out of service. All matters are solved via mail and phone.