Kursy i szkolenia - Ekonomiczne i Podatkowe - Sopocka Szkoła Wyższa
17802
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17802,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
 

Kursy i szkolenia – Ekonomiczne i Podatkowe

Kursy i szkolenia – Ekonomiczne i Podatkowe

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA W PRAKTYCE

Program szkolenia:

 1. Pojęcie nieruchomości wspólnej
 2. Powstanie wspólnoty mieszkaniowej
 3. Udział w części wspólnej
 4. Zobowiązania i zdolność procesowa
 5. Prawo własności – ograniczenie odrębnej własności lokalu
 6. Pożytki i przychody z nieruchomości wspólnej
 7. Wydatki związane z utrzymanie nieruchomości wspólnej
 8. Opłaty medialne
 9. Obowiązki i prawa właściciela lokalu
 10. Windykacja opłat
 11. Odłączenie się wspólnoty od spółdzielni mieszkaniowej
 12. Spółdzielnia mieszkaniowa, jako administrator/zarządca wspólnoty

Mieszkaniowej

prowadząca: dr Ewa Spigarska

Czas: 1 dzień po 6h od 9.00 do 15.00

Cena: 399 zł/os.
250 zł/powyżej 10 osób

Podatki we wspólnocie mieszkaniowej w świetle ostatnich zmian

Program szkolenia

 1. Istota wspólnoty mieszkaniowej (tzw. ułomna osoba prawna)
 2. Wspólnota jako podatnik – NIP
 3. Wspólnota Mieszkaniowa a podatek dochodowy od osób prawnych:
 • Istota podatku dochodowego od osób prawnych (podstawy prawne)
 • Podatek dochodowy a zaliczki wnoszone przez właścicieli
 • Pożytki we wspólnocie mieszkaniowej
 • Podatek dochodowy od lokali niemieszkalnych
 • Problem oszczędzania przez wspólnoty na remonty
 • Rozliczenie roczne
 • Podatek dochodowy od osób prawnych a orzecznictwo
 1. Podatek pochodowy od osób fizycznych
 • Wynagrodzenie Zarządu
 • Zlecanie prac osobom fizycznym
 • Zatrudnienie pracownika przez Wspólnotę
 • Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych a orzecznictwo
 1. Podatek VAT
 • Istota podatku VAT
 • Wspólnota a VAT
 • VAT a usługi zarządzania
 • VAT a świadczenia medialne (problem ostatnich interpretacji)
 • Problem refakturowania kosztów świadczeń medialnych
 • Podatek VAT a orzecznictwo
 1. Podatek od nieruchomości
 • Podatek od nieruchomości od części wspólnych
 1. Ordynacja podatkowa – interpretacje przepisów

prowadząca: dr Ewa Spigarska

Czas: 1 dzień po 6h od 9.00 do 15.00

Cena: 399 zł/os.
250 zł/powyżej 10 osób
300 zł dla osób po 1 szkoleniu
200 zł dla grupy 10 osób po 1 szkoleniu

Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, skarbników, sekretarzy, dyrektorów finansowych, księgowych, pracowników pionów finansowych oraz pracowników księgowości zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Tematyka:

 1. Zakres podmiotowy podatku VAT

– Kto jest podatnikiem podatku VAT.

– Jednostka samorządu terytorialnego jako podatnik VAT:

* przesłanki warunkujące uzyskanie statusu podatnika

* działalność gospodarcza a status podatnika

* przesłanki warunkujące wyłączenie z kategorii podatników podatku VAT

* podstawowa zasada: opodatkowanie, czy wyłączenie z opodatkowania?

* posiadanie statusu organu władzy publicznej

* publicznoprawny charakter czynności wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

* podatnikiem podatku od towarów i usług jest gmina, czy urząd gminy?

 

 1. Zakres przedmiotowy podatku VAT

– Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT

– Rodzaje działalności podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego a podatek VAT:

* działalność podejmowana w ramach władztwa publicznego

* działalność wykonywana w zakresie użyteczności publicznej

* działalność wykonywana w ramach zawartych umów cywilnoprawnych

* orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych w zakresie przyznawania organom władzy publicznej statusu podatnika VAT w związku z zakresem wykonywanej działalności.

 

 1. Zasady odliczania podatku VAT:

– Zakres prawa do odliczenia i termin do odliczenia podatku.

– Zasady odliczania podatku naliczonego.

– Zasady proporcjonalnego odliczania podatku naliczonego (współczynnik proporcji).

 

 1. Zmiany od 01.01.2016 r.

– Prewspółczynnik – dodatkowy współczynnik ograniczający odliczenie podatku naliczonego, czyli zasady ustalania i stosowania tzw. prewspółczynnika.

– Jak obliczać prewspółczynnik, czy podatnik może samodzielnie ustalić wysokość współczynnika?

– Czy prewspółczynnik zwalnia podatnika z obowiązku obliczania proporcji?

– Zasady wyjątkowe dla jednostek samorządu terytorialnego – szczegółowe sposoby obliczania preproporcji (omówienie rozporządzenia dla JST)

– Korekta roczna dokonywana w związku z obowiązkiem stosowania preproporcji i proporcji.

 

 1. Bieżące orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach VAT oraz najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów.

 

Czas trwania: 1 dzień po 5h + 1h panelu dyskusyjnego i 2 tygodniowa opieka mailowa. Szkolenie odbywa się w dni weekendowe (istnieje możliwość zorganizowania w dzień powszedni przy większej grupie).

Prowadzący: Anita Wolska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczony ekspert podatkowy, zwłaszcza w zakresie podatku od towarów i usług. Wykładowca w Sopockiej Szkole Wyższej. Prowadzi wykłady, szkolenia i prelekcje z obszarów obejmujących problematykę podatkową. W pracy wykorzystuje cenne doświadczenie zdobyte w trakcie  ponad 20-letniej pracy w organach podatkowych. Ukończyła szereg kursów i szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

Cena: 360 zł/os. Lub 300 zł/powyżej 10 os.

Rachunkowość i sprawozdawczość fundacji i stowarzyszeń

Forma szkolenia: szkolenie odbywa się w formie wykładowej i warsztatowej. W trakcie szkolenia wykorzystana jest forma prezentacji multimedialnej, ćwiczeń praktycznych, pytań od uczestników szkolenia. Szkolenie trwa 30 godzin (4 dni w dni powszechne do ustalenia z uczestnikami).

Główny cel szkolenia: szkolenie ma na celu przedstawienie w sposób kompleksowy zasad prowadzenia rachunkowości i sporządzania corocznych sprawozdań finansowych i innych przez organizacje pozarządowe, w szczególności fundacje i stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi je przepisami prawa.

Koszt szkolenia: 1000 zł PROMOCJA do 10.06.2018 850 zł!

Adresaci szkolenia: szkolenie dedykowane jest przede wszystkim osobom przygotowujących się do prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowej (w szczególności w fundacji lub stowarzyszeniu), które chcą od podstaw zdobyć wiedzę w tym zakresie. Szkolenie może być także przydatne:

 • osobom już prowadzącym księgi rachunkowe w organizacji pozarządowej, które chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę w wybranym obszarze tematycznym,
 • członkom statutowego organu kierującego oraz nadzorującego organizacji pozarządowej, które – z racji odpowiedzialności za rachunkowość – chcą zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami w tym zakresie,
 • pracownikom biur rachunkowych, oferujących usługi dla organizacji pozarządowych, którzy chcą uzupełnić wiedzę na temat rachunkowości organizacji pozarządowych,
 • wszystkim osobom zainteresowanym funkcjonowaniem organizacji sektora pozarządowego w Polsce.

Prowadzący zajęcia: dr Anna Kamińska-Stańczak – wieloletni wykładowca na uczelniach wyższych w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim, szkoleniowiec i konsultant z zakresu rachunkowości jednostek sektora biznesu oraz sektora pozarządowego, autor i współautor projektów szkoleniowych dotyczących problematyki rachunkowości i sprawozdawczości organizacji pozarządowych.

Korzyści dla uczestników szkolenia: uczestnicy szkolenia zdobędą bądź pogłębią wiedzę na temat prawidłowego prowadzenia rachunkowości oraz rzetelnego wywiązywania się z corocznych obowiązków sprawozdawczych przez organizacje pozarządowe. Uczestnicy szkolenia otrzymają także obszerne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz papierowej.

 

Identyfikacja i przeciwdziałanie korupcji oraz nadużyciom finansowym

CELEM SZKOLENIA jest nabycie umiejętności rozpoznawania przestępstw korupcyjnych i zachowań „kłamcy”

SZKOLENIE ADRESOWANE jest do kierowników wszystkich szczebli, kontrolerów, audytorów wewnętrznych, osób odpowiedzialnych za wdrażanie kontroli wewnętrznej.

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień I

1. Zjawiska korupcyjne – podział, charakterystyka, narzędzia prawne stosowane w walce z korupcją.
2. Mechanizmy działania sprawców przestępstw korupcyjnych
korupcja urzędnicza
korupcja menadżerska
inne formy zjawisk korupcyjnych
3. Kamuflowanie korzyści pochodzących z przestępstw korupcyjnych- case study
4. Najczęstsze zabiegi służące praniu nielegalnych korzyści
metody ujawnione
metody wchodzące
5. Możliwości wykrywcze i raportujące dotyczące „prania pieniędzy”
symptomy zjawiska „prania pieniędzy”
transakcje podejrzane
techniki analityczne
sporządzanie dokumentacji
6. Metodyka działań w świetle ustawy o przeciwdziałaniu „praniu pieniędzy”.
podmioty ustawy i ich obowiązki
współpraca z GIIF
„Od nitki do kłębka”, czyli co zrobić po ujawnieniu procederu.

Dzień II Wiarygodność klienta (w tym pracowników własnej firmy)

7. Poznanie własnych kompetencji w obszarze rozpoznawania u innych wskazówek nieszczerości i świadomego wprowadzania w błąd;
8. Poszerzenie i udoskonalenie umiejętności oceny wiarygodności klienta, w tym również w oparciu o analizę lingwistyczną przedstawionego przez niego opisu przebiegu zdarzenia;
9. Poznanie zasad i technik przeprowadzania skutecznych rozmów i wywiadów sprzyjających uzyskaniu wiarygodnych informacji;
10. Program warsztatów „Prawda o ludziach i ich kłamstwach”, w tym psychologiczna sylwetka skutecznego „kłamcy”.
11. Możliwości i ograniczenia w wykrywaniu oznak nieszczerości i wprowadzania w błąd – działania sprzyjające poznaniu prawdy.
12. Strategie używane przez osoby, które świadomie wprowadzają innych w błąd – kiedy kłamać jest najłatwiej i jak robi to wytrawny „kłamca”.
13. Odczytywanie i właściwe interpretowanie wskazówek nieszczerości – obserwacja zachowania klienta.
14. Znaczenie umiejętności słuchania oraz zadawania odpowiednich pytań podczas bezpośredniego kontaktu z klientem.
15. Analiza lingwistyczna treści wypowiedzi osoby relacjonującej lub przedstawiającej pisemny opis przebiegu zdarzenia będącego przedmiotem zgłoszonej szkody lub roszczenia.
16. Struktura i techniki prowadzenia rozmowy i wywiadu z klientem, sprzyjającego uzyskaniu wiarygodnych informacji.
17. Reagowanie na zachowanie osoby skonfrontowanej z własną nieszczerością i świadomym wprowadzaniem w błąd.
18. Wnioskowanie na podstawie obserwacji zachowania i wypowiedzi osoby – końcowa interpretacja uzyskanych informacji.
PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA JEGO UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI: rozpoznać znamiona niewłaściwych zachowań i radzić sobie z nimi.

ORGANIZACJA SZKOLENIA
Zajęcia w ramach szkolenia odbywały się będą przez dwa dni, razem 16 godzin.

Prowadzący zajęcia: mgr Wiesław Zyskowski – były pracownik policji, wysokiej klasy specjalista ds. przesłuchań (szkolony w FBI – USA) obecnie ceniony w kraju szkoleniowiec oraz pracownik Komendy Stołecznej Policji, wysokiej klasy specjalista do walki z korupcją

Koszt szkolenia: 650 zł

Rekrutacja:

1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać e-mailem na adres rekrutacja@ssw.sopot.pl lub dostarczyć bezpośrednio.
2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Promocji i Rekrutacji, tel. 58 555-83-80

Międzynarodowe/Europejskie Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego
Tytuł szkolenia Międzynarodowe/Europejskie Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego
Forma zajęć Wykłady, prezentacje multimedialne, dyskusje i studia przypadków, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe
Cena szkolenia 700 zł min 15 osób
Termin do ustalenia
Czas trwania 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-17.00
Maksymalna liczba osób 20
Prowadzący Jacek Kościelniak Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ekspert z zakresu rachunkowości i audytu.

W latach 1998-2002 dyrektor Wydziału Finansów Urzędu Wojewódzkiego. Poseł na Sejm V Kadencji.

W latach 2007-2011 Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, reprezentant Grupy Roboczej INTOSAI do spraw Walki z Korupcją i Praniem Pieniędzy. Członek zespołu audytorów badających sprawozdanie finansowe Międzynarodowej Organizacji Badań Jądrowych CERN oraz Rady Audytorów Europejskiego Instytutu Studiów Strategicznych. Współpracuje z Grupą Zadaniową EUROSTAT w zakresie harmonizacji Europejskich Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego.

Grupa docelowa ·         kadra zarządzająca urzędami – dyrektorzy, główni księgowi, skarbnicy

·         audytorzy wewnętrzni

·         pracownicy departamentów rachunkowości

Cel szkolenia Prezentacja Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Jednostki Sektora Publicznego.

Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej procesów zarządzania jednostkami finansów publicznych stosujących międzynarodowe standardy rachunkowości.

Analiza i prezentacja ćwiczeń i przykładów empirycznych.

Efekty szkolenia ·         zapoznanie się ze wzorcami dobrych praktyk funkcjonujących w zarządzaniu jednostkami sektora publicznego w Europie i na świecie

·         pozyskanie umiejętności sporządzania, czytania i analizowania sprawozdań finansowych sporządzonych w oparciu o międzynarodowe standardy rachunkowości sektora publicznego

·         zdobycie wysokospecjalistycznej wiedzy o charakterze eksperckim

Program Finansowo-prawne uwarunkowania działalności jednostek sektora publicznego w Polsce i na świecie na przykładzie wybranych organizacji, omówienie procesów planowania budżetowego, podstawowe obowiązki  kierowników jednostek

Budżet zadaniowy jako element zarządzania aktywami publicznymi, cele, obszary, mierniki

Elementy nowoczesnego zarządzanie w administracji publicznej – podstawowe elementy, budowa struktur i procesów zarządczych

Proces harmonizacji standardów rachunkowości sektora publicznego – filozofia, przykłady, stan prac legislacyjnych Europejskich Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego

Polityki rachunkowości, polityka zarządzania aktywami trwałymi

Teoretyczne i praktyczne aspekty wybranych standardów rachunkowości sektora publicznego, rzeczowy majątek trwały, aktywa niematerialne i prawne, zapasy, leasing
przepływy pieniężne, inwestycyjne krótko i długoterminowe

Rezerwy, utrata wartości aktywów, aktywa i zobowiązania warunkowe w jednostkach sektora publicznego  – metody wyceny rezerw, przykłady stosowania

Instrumenty finansowe w jednostkach sektora publicznego, przykłady stosowania

Skonsolidowane sprawozdania finansowe

 

Informacje dodatkowe

 

Miejsce szkolenia: Sopocka Szkoła Wyższa, ul. Rzemieślnicza 5 Sopot
OSZUSTWA KSIĘGOWE, RACHUNKOWOŚĆ KREATYWNA A KONTROLA FINANSOWA
Tytuł szkolenia Oszustwa księgowe, rachunkowość kreatywna a kontrola finansowa
Forma zajęć Wykłady, prezentacje multimedialne, dyskusje i studia przypadków, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe,
Cena szkolenia 550 zł /os   (min 15 osób)
Termin do ustalenia
Czas trwania 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-17.00
Maksymalna liczba osób 20
Prowadzący Jacek Kościelniak Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ekspert z zakresu rachunkowości i audytu.

W latach 1998-2002 dyrektor Wydziału Finansów Urzędu Wojewódzkiego. Poseł na Sejm V Kadencji.

W latach 2007-2011 Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, reprezentant Grupy Roboczej INTOSAI do spraw Walki z Korupcją i Praniem Pieniędzy. Członek zespołu audytorów badających sprawozdanie finansowe Międzynarodowej Organizacji Badań Jądrowych CERN oraz Rady Audytorów Europejskiego Instytutu Studiów Strategicznych. Współpracuje z Grupą Zadaniową EUROSTAT w zakresie harmonizacji Europejskich Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego.

Grupa docelowa ·         kadra zarządzająca urzędami– dyrektorzy, główni księgowi, skarbnicy

·         kadra zarządzająca spółkami komunalnymi czy z udziałem Skarbu Państwa

·         audytorzy wewnętrzni

·         pracownicy departamentów rachunkowości

Cel szkolenia Zaprezentowanie stosowanych technik oszustw księgowych, przeprowadzenie analizy rozróżniającej błędy księgowe od oszustw księgowych.

Przedstawienie istoty badania ksiąg rachunkowych opartej na rozróżnieniu pojęcia błędu księgowego, oszustwa a rachunkowości kreatywnej.

Przedstawienie metodyki wykrywania oszustw, analiza technik oszustw księgowych.

Efekty szkolenia ·         zdobycie wysokospecjalistycznej wiedzy o charakterze eksperckim

·         pozyskanie umiejętności przeciwdziałania nieprawidłowym praktykom zarządczym w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych

·         podwyższenie indywidualnych kompetencji personelu

Program
 • Wprowadzenie – system rachunkowości i jego podstawowe zasady
 • Pojęcie rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej
 • Fundamentalne zasady rachunkowości (zasada memoriału, kontynuacji działalność, współmierności, ciągłości wycen, istotności)
 • Oszustwa księgowe w kontekście procedury kontroli finansowej
 • Kontrola finansowa jako element kontroli wewnętrznej
 • Kontrola zarządcza w kontekście oszustw księgowych
 • Procedury analityczne w diagnozie i weryfikacji ryzyka oszustwa
 • Model badania oparty na ORS (Oszacowanie ryzyka, Reakcja na ryzyko, Sprawozdawczość)
 • Ryzyko kluczowe w modelu ORS
 • Oszustwa księgowe jako ryzyko kluczowe
 • Procedury analityczne w diagnozie i weryfikacji ryzyka oszustwa
 • Pojęcie błędu księgowego i oszustwa księgowego
 • Oszustwa księgowe a rachunkowość kreatywna
 • Rola audytora wewnętrznego oraz biegłego rewidenta w wykrywaniu oszustw księgowych
 • Metody wykrywania oszustwa księgowych
 • Wykorzystywanie uproszczeń w systemie rachunkowości
 • Zastosowanie międzynarodowych standardów audytu
Kadry i płace

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy  z wiedzą z zakresu przepisów kadrowo-płacowych. Słuchacze będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności związanych z  ewidencją i rozliczaniem czasu pracy, naliczaniem wynagrodzeń z tytułu różnych stosunków pracy, rozliczeniem prowadzonym na drodze firma-ZUS, firma – Urząd Skarbowy a także związane z  obsługą  programu Płatnik.
Adresatami kursu są osoby mające zamiar podjąć pracę w działach kadrowo-płacowych, a także pracownicy,  którzy chcieliby rozszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę z zakresu kadr i płac.
Program kursu:
1.    Dokumentacja pracownicza (8 godz.)
•    Dokumentowanie podjęcia pracy oraz dopuszczenia do pracy
•    Prowadzenie dokumentacji związanej ze zmianą warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem stosunku pracy
•    Prowadzenie akt osobowych  i ich przechowywanie
•    Ochrona danych osobowych
2.    Dokumentacja wynagrodzeń (8 godz.)
•    lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń i jej ewidencja
•    karta wynagrodzeń
•    karta przychodów pracownika
•    karta czasu pracy
3.    Wynagrodzenie za czas nie wykonywania pracy (12 godz.)
•    wynagrodzenie za czas urlopu w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy – przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia
•    ekwiwalent za niewykorzystany urlop z wykorzystaniem współczynnika urlopowego wyliczonego dla każdego roku podatkowego
•    wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
•    wynagrodzenie z tyt. niezdolności do pracy z powodu choroby
•    wynagrodzenie za czas przestoju
•    wynagrodzenie za czas dyżuru i gotowości do pracy
•    wynagrodzenie z tytułu urlopu ojcowskiego
4.    Zasady obliczania innych składników wynagradzania (8 godz.)
•    Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
•    Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
•    Wynagrodzenie za pracę w nocy
•    Odszkodowania, odprawy i rekompensaty
•    Obowiązkowe, fakultatywne i  dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę
5.    Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych  (12 godz.)
•    Umowa zlecenia
•    Umowa o dzieło
•    Kontrakt menadżerski
•    Zasady podlegania ubezpieczeniom, oraz rozliczania składek na  ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od umów cywilnoprawnych
•    Obowiązek podatkowy w rozliczeniu umów cywilnoprawnych
6.    Wynagrodzenia i świadczenia za czas niezdolności do pracy  (12 godz.)
•    wynagrodzenie za czas choroby
•    zasiłek chorobowy przed i po 50 roku życia
•    podmioty uprawnione do wypłaty zasiłków
•    nabycie prawa, ustalenie okresu i podstawy do wypłaty zasiłków
•    dokumentacja niezbędna do wypłat zasiłków
•    zasiłek macierzyński
•    urlop rodzicielski
•    świadczenie rehabilitacyjne
•    zasiłek opiekuńczy
•    zasiłek wyrównawczy
•    zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
•    zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy
7.    Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych (4 godz.)
•    Rozliczenia z ZUS-em
•    Obowiązki płatnika składek
•    Ubezpieczenia społeczne – zasady podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.
•    Ubezpieczenie zdrowotne
•    Składki na – FP i FGŚP
8.    Rozliczenia z Urzędem Skarbowym (4 godz.)
•    obliczanie zaliczki na podatek dochodowy – ulga podatkowa, koszty uzyskania przychodów
•    podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązki płatnika, podstawa opodatkowania, wpłaty zaliczek na podatek dochodowy
9.    Obsługa programu Płatnik (12 godz.)
Ogółem 80 godz.
Terminy zajęć:
1.    grupa weekendowa –  sobota i niedziela w godzinach 8-16 (co dwa tygodnie), START 14-15 październik
2.    grupa wieczorowa  –   środy i piątki w godzinach 17 – 19.30 START: 11 październik
Opłata za kurs:
1.    przy płatności  jednorazowej   1350 zl
2.    przy płatności w dwóch ratach    730 zl (jedna rata)

Aplikuj już dzisiaj!

ibednarska@ssw.sopot.pl
tel. kom.  509-655-417
(58) 555 83 80