Kursy i szkolenia - Sopocka Szkoła Wyższa
17802
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17802,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Kursy i szkolenia

Kursy i szkolenia – Ekonomiczne i Podatkowe

Wspólnota Mieszkaniowa w praktyce

Program szkolenia:

 1. Pojęcie nieruchomości wspólnej
 2. Powstanie wspólnoty mieszkaniowej
 3. Udział w części wspólnej
 4. Zobowiązania i zdolność procesowa
 5. Prawo własności – ograniczenie odrębnej własności lokalu
 6. Pożytki i przychody z nieruchomości wspólnej
 7. Wydatki związane z utrzymanie nieruchomości wspólnej
 8. Opłaty medialne
 9. Obowiązki i prawa właściciela lokalu
 10. Windykacja opłat
 11. Odłączenie się wspólnoty od spółdzielni mieszkaniowej
 12. Spółdzielnia mieszkaniowa, jako administrator/zarządca wspólnoty

Mieszkaniowej

prowadząca: dr Ewa Spigarska

Czas: 1 dzień po 6h od 9.00 do 15.00

Cena: 399 zł/os.
250 zł/powyżej 10 osób

Podatki we wspólnocie mieszkaniowej w świetle ostatnich zmian

Program szkolenia

 1. Istota wspólnoty mieszkaniowej (tzw. ułomna osoba prawna)
 2. Wspólnota jako podatnik – NIP
 3. Wspólnota Mieszkaniowa a podatek dochodowy od osób prawnych:
 • Istota podatku dochodowego od osób prawnych (podstawy prawne)
 • Podatek dochodowy a zaliczki wnoszone przez właścicieli
 • Pożytki we wspólnocie mieszkaniowej
 • Podatek dochodowy od lokali niemieszkalnych
 • Problem oszczędzania przez wspólnoty na remonty
 • Rozliczenie roczne
 • Podatek dochodowy od osób prawnych a orzecznictwo
 1. Podatek pochodowy od osób fizycznych
 • Wynagrodzenie Zarządu
 • Zlecanie prac osobom fizycznym
 • Zatrudnienie pracownika przez Wspólnotę
 • Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych a orzecznictwo
 1. Podatek VAT
 • Istota podatku VAT
 • Wspólnota a VAT
 • VAT a usługi zarządzania
 • VAT a świadczenia medialne (problem ostatnich interpretacji)
 • Problem refakturowania kosztów świadczeń medialnych
 • Podatek VAT a orzecznictwo
 1. Podatek od nieruchomości
 • Podatek od nieruchomości od części wspólnych
 1. Ordynacja podatkowa – interpretacje przepisów

prowadząca: dr Ewa Spigarska

Czas: 1 dzień po 6h od 9.00 do 15.00.

Cena: 399 zł/os.
250 zł/powyżej 10 osób
300 zł dla osób po 1 szkoleniu
200 zł dla grupy 10 osób po 1 szkoleniu

Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, skarbników, sekretarzy, dyrektorów finansowych, księgowych, pracowników pionów finansowych oraz pracowników księgowości zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Tematyka:

 1. Zakres podmiotowy podatku VAT

– Kto jest podatnikiem podatku VAT.

– Jednostka samorządu terytorialnego jako podatnik VAT:

* przesłanki warunkujące uzyskanie statusu podatnika

* działalność gospodarcza a status podatnika

* przesłanki warunkujące wyłączenie z kategorii podatników podatku VAT

* podstawowa zasada: opodatkowanie, czy wyłączenie z opodatkowania?

* posiadanie statusu organu władzy publicznej

* publicznoprawny charakter czynności wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

* podatnikiem podatku od towarów i usług jest gmina, czy urząd gminy?

 

 1. Zakres przedmiotowy podatku VAT

– Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT

– Rodzaje działalności podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego a podatek VAT:

* działalność podejmowana w ramach władztwa publicznego

* działalność wykonywana w zakresie użyteczności publicznej

* działalność wykonywana w ramach zawartych umów cywilnoprawnych

* orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych w zakresie przyznawania organom władzy publicznej statusu podatnika VAT w związku z zakresem wykonywanej działalności.

 

 1. Zasady odliczania podatku VAT:

– Zakres prawa do odliczenia i termin do odliczenia podatku.

– Zasady odliczania podatku naliczonego.

– Zasady proporcjonalnego odliczania podatku naliczonego (współczynnik proporcji).

 

 1. Zmiany od 01.01.2016 r.

– Prewspółczynnik – dodatkowy współczynnik ograniczający odliczenie podatku naliczonego, czyli zasady ustalania i stosowania tzw. prewspółczynnika.

– Jak obliczać prewspółczynnik, czy podatnik może samodzielnie ustalić wysokość współczynnika?

– Czy prewspółczynnik zwalnia podatnika z obowiązku obliczania proporcji?

– Zasady wyjątkowe dla jednostek samorządu terytorialnego – szczegółowe sposoby obliczania preproporcji (omówienie rozporządzenia dla JST)

– Korekta roczna dokonywana w związku z obowiązkiem stosowania preproporcji i proporcji.

 

 1. Bieżące orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach VAT oraz najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów.

 

Czas trwania: 1 dzień po 5h + 1h panelu dyskusyjnego i 2 tygodniowa opieka mailowa. Szkolenie odbywa się w dni weekendowe (istnieje możliwość zorganizowania w dzień powszedni przy większej grupie).

Prowadzący: Anita Wolska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczony ekspert podatkowy, zwłaszcza w zakresie podatku od towarów i usług. Wykładowca w Sopockiej Szkole Wyższej. Prowadzi wykłady, szkolenia i prelekcje z obszarów obejmujących problematykę podatkową. W pracy wykorzystuje cenne doświadczenie zdobyte w trakcie  ponad 20-letniej pracy w organach podatkowych. Ukończyła szereg kursów i szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

Cena: 360 zł/os. Lub 300 zł/powyżej 10 os.

Rachunkowość i sprawozdawczość fundacji i stowarzyszeń

Forma szkolenia: szkolenie odbywa się w formie wykładowej i warsztatowej. W trakcie szkolenia wykorzystana jest forma prezentacji multimedialnej, ćwiczeń praktycznych, pytań od uczestników szkolenia. Szkolenie trwa 24 godzin, zajęcia odbywają się w budynku SSW ul. Rzemieślnicza 5 Sopot.

Główny cel szkolenia: szkolenie ma na celu przedstawienie w sposób kompleksowy zasad prowadzenia rachunkowości i sporządzania corocznych sprawozdań finansowych i innych przez organizacje pozarządowe, w szczególności fundacje i stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi je przepisami prawa.

Koszt szkolenia: 1000 zł PROMOCJA  850 zł!

Adresaci szkolenia: szkolenie dedykowane jest przede wszystkim osobom przygotowujących się do prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowej (w szczególności w fundacji lub stowarzyszeniu), które chcą od podstaw zdobyć wiedzę w tym zakresie. Szkolenie może być także przydatne:

 • osobom już prowadzącym księgi rachunkowe w organizacji pozarządowej, które chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę w wybranym obszarze tematycznym,
 • członkom statutowego organu kierującego oraz nadzorującego organizacji pozarządowej, które – z racji odpowiedzialności za rachunkowość – chcą zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami w tym zakresie,
 • pracownikom biur rachunkowych, oferujących usługi dla organizacji pozarządowych, którzy chcą uzupełnić wiedzę na temat rachunkowości organizacji pozarządowych,
 • wszystkim osobom zainteresowanym funkcjonowaniem organizacji sektora pozarządowego w Polsce.

Prowadzący zajęcia: dr Anna Kamińska-Stańczak – wieloletni wykładowca na uczelniach wyższych w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim, szkoleniowiec i konsultant z zakresu rachunkowości jednostek sektora biznesu oraz sektora pozarządowego, autor i współautor projektów szkoleniowych dotyczących problematyki rachunkowości i sprawozdawczości organizacji pozarządowych.

Korzyści dla uczestników szkolenia: uczestnicy szkolenia zdobędą bądź pogłębią wiedzę na temat prawidłowego prowadzenia rachunkowości oraz rzetelnego wywiązywania się z corocznych obowiązków sprawozdawczych przez organizacje pozarządowe. Uczestnicy szkolenia otrzymają także obszerne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Termin szkolenia

Zajęcia odbędą się w SSW ul. Rzemieślnicza 5, Sopot,  27-29.05.2020 r.  w godz. 11.30-18.30.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: tel. 509 655 417, szkolenia@ssw.sopot.pl

Identyfikacja i przeciwdziałanie korupcji oraz nadużyciom finansowym

CELEM SZKOLENIA jest nabycie umiejętności rozpoznawania przestępstw korupcyjnych i zachowań „kłamcy”

SZKOLENIE ADRESOWANE jest do kierowników wszystkich szczebli, kontrolerów, audytorów wewnętrznych, osób odpowiedzialnych za wdrażanie kontroli wewnętrznej.

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień I

1. Zjawiska korupcyjne – podział, charakterystyka, narzędzia prawne stosowane w walce z korupcją.
2. Mechanizmy działania sprawców przestępstw korupcyjnych
korupcja urzędnicza
korupcja menadżerska
inne formy zjawisk korupcyjnych
3. Kamuflowanie korzyści pochodzących z przestępstw korupcyjnych- case study
4. Najczęstsze zabiegi służące praniu nielegalnych korzyści
metody ujawnione
metody wchodzące
5. Możliwości wykrywcze i raportujące dotyczące „prania pieniędzy”
symptomy zjawiska „prania pieniędzy”
transakcje podejrzane
techniki analityczne
sporządzanie dokumentacji
6. Metodyka działań w świetle ustawy o przeciwdziałaniu „praniu pieniędzy”.
podmioty ustawy i ich obowiązki
współpraca z GIIF
„Od nitki do kłębka”, czyli co zrobić po ujawnieniu procederu.

Dzień II Wiarygodność klienta (w tym pracowników własnej firmy)

7. Poznanie własnych kompetencji w obszarze rozpoznawania u innych wskazówek nieszczerości i świadomego wprowadzania w błąd;
8. Poszerzenie i udoskonalenie umiejętności oceny wiarygodności klienta, w tym również w oparciu o analizę lingwistyczną przedstawionego przez niego opisu przebiegu zdarzenia;
9. Poznanie zasad i technik przeprowadzania skutecznych rozmów i wywiadów sprzyjających uzyskaniu wiarygodnych informacji;
10. Program warsztatów „Prawda o ludziach i ich kłamstwach”, w tym psychologiczna sylwetka skutecznego „kłamcy”.
11. Możliwości i ograniczenia w wykrywaniu oznak nieszczerości i wprowadzania w błąd – działania sprzyjające poznaniu prawdy.
12. Strategie używane przez osoby, które świadomie wprowadzają innych w błąd – kiedy kłamać jest najłatwiej i jak robi to wytrawny „kłamca”.
13. Odczytywanie i właściwe interpretowanie wskazówek nieszczerości – obserwacja zachowania klienta.
14. Znaczenie umiejętności słuchania oraz zadawania odpowiednich pytań podczas bezpośredniego kontaktu z klientem.
15. Analiza lingwistyczna treści wypowiedzi osoby relacjonującej lub przedstawiającej pisemny opis przebiegu zdarzenia będącego przedmiotem zgłoszonej szkody lub roszczenia.
16. Struktura i techniki prowadzenia rozmowy i wywiadu z klientem, sprzyjającego uzyskaniu wiarygodnych informacji.
17. Reagowanie na zachowanie osoby skonfrontowanej z własną nieszczerością i świadomym wprowadzaniem w błąd.
18. Wnioskowanie na podstawie obserwacji zachowania i wypowiedzi osoby – końcowa interpretacja uzyskanych informacji.
PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA JEGO UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI: rozpoznać znamiona niewłaściwych zachowań i radzić sobie z nimi.

ORGANIZACJA SZKOLENIA
Zajęcia w ramach szkolenia odbywały się będą przez dwa dni, razem 16 godzin.

Prowadzący zajęcia: mgr Wiesław Zyskowski – były pracownik policji, wysokiej klasy specjalista ds. przesłuchań (szkolony w FBI – USA) obecnie ceniony w kraju szkoleniowiec oraz pracownik Komendy Stołecznej Policji, wysokiej klasy specjalista do walki z korupcją

Koszt szkolenia: 650 zł

Aplikuj już dzisiaj!

szkolenia@ssw.sopot.pl
tel. kom.  509-655-417
(58) 555 83 80