Kursy i szkolenia - Kompetencyjne - Sopocka Szkoła Wyższa
17801
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17801,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
 

Kursy i szkolenia – Kompetencyjne

Kursy i szkolenia – Kompetencyjne

Psychologia sprzedaży i zachowań konsumenckich

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów w grupach, z wykorzystaniem technik aktywizujących.

CELEM SZKOLENIA jest podwyższenie kompetencji sprzedawców.

SZKOLENIE SKIEROWANE jest przede wszystkim do pracowników pionów sprzedaży.

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje, następujące zagadnienia:

1. Nowe trendy w sprzedaży
2. Wyróżnij się albo zgiń
3. Segmentacja klientów i zachowania konsumenckie
4. Cechy psychologiczne doskonałego sprzedawcy a wizerunek eksperta
5. Model sześciu kroków sprzedaży
6. Obsługa posprzedażowa
7. Podtrzymywanie relacji jako ważny element sprzedaży

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA JEGO UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI:

1.  Budować wiarygodny wizerunek jako eksperta ds. sprzedaży
2.  Poznają zachowania konsumenckie oraz nowe trendy w sprzedaży i marketingu
3. Zdobędą umiejętności prowadzenia spotkań, aby w efektywny sposób poznawać potrzeby klienta
4. Zdobędą wiedzę w zakresie budowania pozytywnej i długotrwałej relacji z klientami.

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Jest to szkolenie jednodniowe – 8 godzin warsztatowych.

TERMIN

06.05.2019 r.

PROWADZĄCY SZKOLENIE

mgr Izabela Bednarska

Manager z doświadczeniem w sprzedaży w branży usługowej, finansowej i edukacyjnej. W ciągu ponad 15 lat przeszła ścieżkę kariery od specjalisty do kierownika sprzedaży. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje sprzedaż, budowanie i zarządzanie strukturami sprzedaży, szkolenia z zakresu budowania relacji, wizerunku, doskonalenia technik sprzedaży oraz procesu sprzedaży. W latach 2011-2017 Dyrektor Programu MBA w WSB w Gdańsku, obecnie wykładowca i Manager ds. studiów podyplomowych i szkoleń w Sopockiej Szkole Wyższej.

KOSZT SZKOLENIA 290 zł

REKRUTACJA
1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać e-mailem na adres szkolenia@ssw.sopot.pl
2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Promocji i Rekrutacji, tel. 509 655 417

Wizerunku eksperta – czyli jak zbudować własną markę

Szkolenie prowadzone jest warsztatowo. Poza niezbędną wiedzą teoretyczną duży nacisk położony jest na umiejętności praktyczne.

 

CEL SZKOLENIA Umiejętność świadomego oddziaływania na otoczenie jest kluczem do sukcesu zawodowego i osobistego.

SZKOLENIE ADRESOWANE jest do menedżerów wyższego szczebla, menedżerów ds. handlowych, przedstawicieli handlowych oraz innych osób uczestniczących w spotkaniach negocjacyjnych oraz reprezentujących firmę w innych sytuacjach biznesowych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Definicja eksperta a marka własna
2. Zalety silnej marki osobistej
3. Sposoby promowania samych siebie
4. Podstawowe błędy popełniane przy budowaniu marki i odbudowa wizerunku
5. Podstawy etykiety biznesowej
6. Etykieta w kontaktach biznesowych
7. Kreowanie wizerunku w biznesie
8. Profesjonalny wizerunek kobiet w biznesie
9. Profesjonalny wizerunek mężczyzn w biznesie

ORGANIZACJA SZKOLENIA
Jest to szkolenie jednodniowe – 6 godzin

TERMIN SZKOLENIA

25.05.2019 r.

PROWADZĄCA SZKOLENIE

mgr Izabela Bednarska

Manager z ponad 15 letnim doświadczeniem w sprzedaży w branży usługowej, finansowej i edukacyjnej. W latach 2011-2017 Dyrektor Programu MBA WSB w Gdańsku, obecnie trener kierunku studiów podyplomowych Psychologia Sprzedaży w WSB w Gdańsku i Manager ds. studiów podyplomowych i szkoleń w Sopockiej Szkole Wyższej.

KOSZT SZKOLENIA 250 zł

REKRUTACJA
1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać e-mailem na adres szkolenia@ssw.sopot.pl
2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Promocji i Rekrutacji, tel. 509 655 417

Budowa i zarządzanie start-upem.

CELE SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat tego, czym jest start-up, jakie są jego cechy charakterystyczne, oraz jak skutecznie osiągać postawione przed nim cele.

PROGRAM SZKOLENIA

a. Definicja i charakterystyka start-upu.
b. Co odróżnia start-up od standardowych przedsiębiorstw?
c. Innowacja – co to takiego, jakie są jej rodzaje i przykłady.
d. Jakie problemy napotkasz, budując pierwszy start-up?
e. Etapy życia przedsiębiorstwa.
f. Budowanie modelu biznesowego.
g. Iteracje i pivoty.
h. Źródła finansowania rozwoju start-upu.
i. „Nowa ekonomia”, czyli premie za walkę z PEST
j. Sprzedaż / IPO

Czego nauczysz się na szkoleniu:

a. Przygotowania wstępnego biznesplanu
b. Przygotowania modelu biznesowego
c. Przygotowania analizy otoczenia przedsiębiorstwa
d. Przygotowania się do rozmów z inwestorami
e. Planowania działań

ORGANIZACJA SZKOLENIA:
Jest to szkolenie jednodniowe – 8 godzin.

Termin – maj 2019 r.

Prowadzący zajęcia:

mgr Przemysław Sola

Od 2008 roku związany z sektorem MŚP. Doświadczenie zawodowe w branży finansowej zdobywał współpracując m.in. z firmami z sektora bankowego, ubezpieczeniowego oraz funduszami typu Venture Capital. W latach 2011 – 2018 piastował stanowiska managerskie średniego i wysokiego szczebla w Fundacji AIP, będącej właścicielem największej w Europie sieci inkubatorów przedsiębiorczości, akceleratorów biznesu, oraz przestrzeni coworkingowych. W trakcie działalności doradczo – mentorskiej, przeprowadził ponad 900 godzin indywidualnego doradztwa biznesowego dla sektora małych i mikro przedsiębiorstw, a także ponad 700 godzin szkoleń z zakresu finansów i organizacji przedsiębiorstw.

Koszt szkolenia: 290 zł

REKRUTACJA
1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać e-mailem na adres szkolenia@ssw.sopot.pl
2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Promocji i Rekrutacji, tel. 509 655 417

Pozyskiwanie środków inwestycyjnych

CELEM SZKOLENIA jest  ułatwić uczestnikom pozyskanie kapitału na wdrożenie i rozwój ich pomysłów biznesowych lub inwestycyjnych.

GRUPĄ DOCELOWĄ szkolenia są osoby w dowolnym wieku, prowadzące, lub planujące uruchomienie w ciągu 12 miesięcy od spotkania działalności biznesowej lub inwestycyjnej. Informacje przekazywane na spotkaniu będą szczególnie cenne dla osób, nie mających wcześniejszego doświadczenia we współpracy z instytucjami finansującymi, takimi jak:
a. Aniołowie Biznesu
b. Venture Capital
c. Banki
d. Operatorzy środków powierzonych w ramach programów EFS

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje, następujące zagadnienia:

a. Systematyka źródeł kapitału dla MŚP:
I. Anioły Biznesu
II. Fundusze Venture Capital
III. Programy UE
IV. Instrumenty zwrotne
V. Emisja papierów wartościowych
VI. Crowdfunding
b. Charakterystyka wybranych źródeł finansowania MŚP
c. Kryteria decydujące o wyborze odpowiedniego źródła finansowania
d. Kryteria decydujące o pozytywnej decyzji instytucji finansującej
e. Zagrożenia we współpracy z rynkiem finansowym.

PO SZKOLENIU UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI:
a. Dobrać odpowiednie źródła finansowania do określonej sytuacji.
b. Porównać dostępne możliwości finansowe w sposób kompleksowy (także elementy pozafinansowe).
c. Zarządzać ryzykiem biznesowym w oparciu o dobór instrumentów finansowych.

ORGANIZACJA SZKOLENIA
Jest to szkolenie jednodniowe – 8 godzin.

Termin – maj 2019 r.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA
mgr Przemysław Sola
Od 2008 roku związany z sektorem MŚP. Doświadczenie zawodowe w branży finansowej zdobywał współpracując m.in. z firmami z sektora bankowego, ubezpieczeniowego oraz funduszami typu Venture Capital. W latach 2011 – 2018 piastował stanowiska managerskie średniego i wysokiego szczebla w Fundacji AIP, będącej właścicielem największej w Europie sieci inkubatorów przedsiębiorczości, akceleratorów biznesu, oraz przestrzeni coworkingowych. W trakcie działalności doradczo – mentorskiej, przeprowadził ponad 900 godzin indywidualnego doradztwa biznesowego dla sektora małych i mikro przedsiębiorstw, a także ponad 700 godzin szkoleń z zakresu finansów i organizacji przedsiębiorstw.

KOSZT SZKOLENIA 290 zł

REKRUTACJA
1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać e-mailem na adres szkolenia@ssw.sopot.pl
2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Promocji i Rekrutacji, tel. 509 655 417

Tworzenie i rozwój firmy w MŚP

CELEM SZKOLENIA jest przekazanie wiedzy i dobrych praktyk na temat budowania firmy od pomysłu, do osiągnięcia poziomu średniego przedsiębiorstwa.

GRUPĄ DOCELOWĄ są osoby w dowolnym wieku, prowadzące, lub planujące uruchomienie w ciągu 12 miesięcy od spotkania działalności biznesowej lub inwestycyjnej. Informacje przekazywane na spotkaniu będą szczególnie cenne dla osób, nie mających wcześniejszego doświadczenia w prowadzeniu samodzielnego biznesu, lub prowadzące go i osiągające niesatysfakcjonujące wyniki.

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje, następujące zagadnienia:
a. Źródła pomysłów na biznes.
b. Cele i misje przedsiębiorstwa
c. Podstawy wiedzy ekonomicznej, niezbędne do planowania biznesu.
I. Popyt i podaż
II. Rachunkowość i podatki
III. Finanse przedsiębiorstw
d. Otoczenie przedsiębiorstwa
e. Tworzenie modelu biznesowego
f. Etapy rozwoju przedsiębiorstwa
g. Planowanie działań
h. Zatrudnianie pracowników:
I. Kiedy powinno zatrudnić się pierwszego pracownika?
II. Uwarunkowania prawne i podatkowe zatrudniania pracowników
III. Podstawy skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi
j. Dezinwestycja / sprzedaż / sukcesja

PO SZKOLENIU UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI
a. Przygotować wstępny biznesplan
b. Przygotować model biznesowy
c. Przygotować analizę otoczenia przedsiębiorstwa
d. Planować działania
e. Ustalać cele

ORGANIZACJA SZKOLENIA
Jest to szkolenie jednodniowe – 8 godzin.

Termin – czerwiec 2019 r.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA
mgr Przemysław Sola
Od 2008 roku związany z sektorem MŚP. Doświadczenie zawodowe w branży finansowej zdobywał współpracując m.in. z firmami z sektora bankowego, ubezpieczeniowego oraz funduszami typu Venture Capital. W latach 2011 – 2018 piastował stanowiska managerskie średniego i wysokiego szczebla w Fundacji AIP, będącej właścicielem największej w Europie sieci inkubatorów przedsiębiorczości, akceleratorów biznesu, oraz przestrzeni coworkingowych. W trakcie działalności doradczo – mentorskiej, przeprowadził ponad 900 godzin indywidualnego doradztwa biznesowego dla sektora małych i mikro przedsiębiorstw, a także ponad 700 godzin szkoleń z zakresu finansów i organizacji przedsiębiorstw.

KOSZT SZKOLENIA 290 zł

REKRUTACJA
1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać e-mailem na adres szkolenia@ssw.sopot.pl
2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Promocji i Rekrutacji, tel. 509 655 417

STRUCTOGRAM - Dopasuj projekt architektoniczny pod swojego klienta

OPIS SZKOLENIA
Szkolenie opiera się na wiedzy o mózgu i ewolucji osobowości z nią związanej. Tak jak ewoluowało nasze ciało, ewoluował nasz mózg. Materiał opracowany na podstawie badań Paula Macleana, przedstawiający ogromną złożoność mózgu w formie trzech kolorów, na podstawie licznych badań naukowych. Będziemy rozmawiali o indywidualnym odcisku mózgu i do czego ta wiedza nas prowadzi w projektach architektonicznych, o tym jak wrażliwość społeczna genetycznie uwarunkowana ma wpływ na nasze projekty oraz potrzeby klientów. Bardziej wrażliwy projektant, będzie w stanie lepiej doradzić, przekonać swojego klienta.

„Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej.” Henry Ford

Bardziej wrażliwy „sprzedawca”, student, będzie w stanie lepiej doradzić, przekonać swojego klienta, przygotować dla niego lepsze projekty. To z kolei prowadzi do lojalności i satysfakcji.

GRUPA DOCELOWA
Studenci wydziału architektury, projektanci, architekci oraz wszystkie osoby chcące poznać siebie i swojego klienta.

CEL SZKOLENIA
Zdobycie wiedzy, która podniesie efektywność komunikacji z innymi ludźmi, dzięki czemu wzrośnie zadowolenie wynikające z lepszego zrozumienia swoich biostruktur jak i klientów, w efekcie stworzenia lepszych projektów. Poznanie motywów i zastrzeżeń poszczególnych typów klienta przyczyni się do zwiększenia efektywności w relacjach z klientami, dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Przygotowania projektów bardziej dopasowanych do Klienta. Polepszenie komunikacji w współpracy w zespole. Zachowania klientów wewnętrznych i zewnętrznych, staną się bardziej zrozumiałe, co wiąże się z uzyskaniem przewagi w komunikacji. Cel nadrzędny – pomóc w zrozumieniu społeczne potrzeby swoich klientów.

PROGRAM SZKOLENIA
1.  Funkcjonowanie mózgu a funkcjonowanie ludzi – opis kolorów mózgu, procesu ewolucji osobowości, odpowiedzialności i zachowań mózgu.
2.  Analiza biostrukturalna: klucz do Twojego potencjału – poznanie kluczowych elementów własnych bistruktur, w konsekwencji zachowań i oczekiwań. Poznanie zasad 3 kolorów mózgu.
3. Rozpoznawanie biostruktury u innych ludzi – poznanie kluczowych elementów własnych bistruktur, w konsekwencji zachowań i oczekiwań.
4. Przygotowanie projektów/oferty dla klienta zgodnie z jego typologią – ćwiczenie projektowe, poznanie motywów socjalnych klientów.

ORGANIZACJA SZKOLENIA
Jest to szkolenie jednodniowe – 8 godzin.
Termin – 20.05. 2019 r.

PROWADZĄCA
Ewelina Strawa

Dyrektor zarządzający, Absolwentka studiów MBA, certyfikowany Trener Structogram® Polska, prelegentka. Zorientowana na realizację celów biznesowych, wykorzystując silne strony ludzi, z doświadczeniem zawodowym, usytuowanym wokół wysokich stanowisk managerskich. Odpowiedzialna za przeprowadzenie kluczowych zmian outsourcingowych. Ambasadorka kobiet, promująca rozwój osobisty, oraz niezależność kobiet. Pomysłodawczyni „ludzkiej strony biznesu”, jako aktywności życia prywatnego i zawodowego zgodnie z własnym potencjałem i naturalnością. Z łatwością buduje relacje z partnerami B2B. Doceniana za umiejętność pracy z każdym typem osobowości, za rozwijanie potencjału i naturalnych talentów, a także myślenie strategiczne i sprawne przewidywanie nadchodzących trendów. Mentor zarówno dla przedsiębiorców z wieloletnim stażem, jak i dla osób dopiero zaczynających swoją karierę zawodową. Chętnie dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniami i sprawdzonymi praktykami.

KOSZT SZKOLENIA 290 zł

REKRUTACJA
1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać e-mailem na adres szkolenia@ssw.sopot.pl
2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Promocji i Rekrutacji, tel. 509 655 417

Aplikuj już dzisiaj!

szkolenia@ssw.sopot.pl
tel. kom.  509-655-417
(58) 555 83 80