Kursy i szkolenia - Kompetencyjne - Sopocka Szkoła Wyższa
17801
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17801,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
 

Kursy i szkolenia – Kompetencyjne

Kursy i szkolenia – Kompetencyjne

Asertywne techniki sprzedaży

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów w grupach, z wykorzystaniem technik aktywizujących.

CELEM SZKOLENIA jest podwyższenie kompetencji sprzedawców z wykorzystaniem technik komunikacji (w tym negocjacji).

 

SZKOLENIE SKIEROWANE jest przede wszystkim do pracowników pionów sprzedaży.

 

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje, następujące zagadnienia:

 

 1. Nowoczesna sprzedaż
 2. Motywy podejmowania decyzji
 3. Typy zachowań Klientów
 4. Efektywne komunikowanie się w relacjach z Klientami
 5. Komunikowanie się z wykorzystaniem telefonu
 6. Techniki asertywne
 7. Techniki zapobiegające manipulacjom w relacjach Klient – Sprzedawca
 8. Zastrzeżenia i obiekcje Klientów
 9. Mowa niewerbalna w procesie negocjacji
 10. Skuteczny sprzedawca – negocjator

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA JEGO UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI:

 

 • efektywnie planować wizyty handlowe
 • dopasowywać kanał komunikacji z klientem do rodzaju sprzedaży
 • identyfikować potrzeby klienta (w tym zadawać pytania otwarte i zamknięte)
 • kontrolować rozmowy z klientem (w tym stosować narzędzia usprawniające komunikację w biznesie i eliminujące konflikty)
 • rozróżniać rodzaje zachowań klientów
 • asertywnie wyrażać swoje opinii, potrzeby i oczekiwania (w tym przekazywanie informacji zwrotnej)
 • odróżniać postawę asertywną od biernej, agresywną oraz manipulację
 • skutecznie wykorzystywać techniki obrony przed agresją i manipulacją
 • radzić sobie z krytyką
 • wykorzystywać mowę niewerbalną

ORGANIZACJA SZKOLENIA

 

Jest to szkolenie jednodniowe – 8 godzin warsztatowych.

Prowadzący zajęcia: mgr Jarosław Polak

Koszt szkolenia: 350 zł

Techniki skutecznej windykacji

Szkolenie prowadzone jest warsztatowo. Poza niezbędną wiedzą teoretyczną duży nacisk położony jest na umiejętności praktyczne.

 

CELEM SZKOLENIA jest doskonalenie umiejętności elastycznego stosowania skutecznych technik windykacji, poznanie technik pomagających zabezpieczyć należności, aby zminimalizować ryzyko oraz poznanie zasad i sposobów kontaktu z dłużnikami.

 

SZKOLENIE ADRESOWANE jest do osób pragnących zwiększyć skuteczność w ściąganiu przedawnionych należności, zajmujących się windykacją przez telefon.
PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Budowanie dobrego kontaktu z klientem:

 • techniki wywierania wpływu
 • język perswazji
 • oddziaływanie niewerbalne
 • odporność na stres

 

2. Główne zagadnienia związane z windykacją:

 • dług, dłużnik, wierzyciel, typy osobowości dłużnika
 • wierzytelności detaliczne i korporacyjne
 • analiza sytuacji majątkowej dłużnika
 • windykacja terenowa

3. Etapy windykacji:

 • windykacja przedsądowa
 • windykacja sądowa
 • postępowanie zabezpieczające
 • postępowanie egzekucyjne

 

4. Windykacja telefoniczna
5. Egzekucja z nieruchomości dłużnika
6. Umorzenie egzekucji u komornika oraz warunkowe umorzenie części długu przez Wierzyciela

ORGANIZACJA SZKOLENIA
Jest to szkolenie dwudniowe – 16 godzin

Prowadzący zajęcia: prawnik A. Stasierska – specjalista ds. egzekucji i spraw sadowych, z ponad 10-letnim doświadczeniem w windykacji wierzytelności detalicznych i korporacyjnych Mgr A.Szubert – trener praktyk, wykładowca akademicki

Koszt szkolenia: 480 zł

Ergonomia pracy. Skutek – diagnoza – przeciwdziałanie

Szkolenie prowadzone w formie warsztatowo-ćwiczeniowej wzbogacone symulacjami najistotniejszych sytuacji służbowych z którymi spotykają się uczestnicy w codziennej praktyce. Naszym podstawowym zaleceniem metodycznym jest stosowanie przez prowadzących metod ABL (Activity Based Learning – uczenie w oparciu o aktywność) podczas wszystkich zajęć. ABL jest metodą powszechnie uznawaną za najbardziej odpowiednią dla szkoleń w zakresie biznesu i umiejętności praktycznych. U podstaw tej metody leży przekonanie, że ludzie uczą się najefektywniej przez doświadczenie i aktywny udział (studia przypadku, ćwiczenia indywidualne, projekty zespołowe, symulacje).

 

CELE SZKOLENIA:

 

Rozpoznawanie możliwych problemów wynikających z zagrożeń w procesach pracy i sposobów ich eliminowania.
Identyfikacja indywidualnych, sytuacyjnych problemów w procesach pracy.
Próba określenia sposobów eliminowania zidentyfikowanych przez uczestników zagrożeń dla zdrowia wynikających z pracy.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Ekonomiczny sens ergonomii pracy biurowej

omówienie celów szkolenia

istota ergonomii

koszty i korzyści działań ergonomicznych

rola podmiotów zaangażowanych w doskonalenie przestrzeni pracy, ze szczególnym uwzględnieniem roli pracownika

2. Charakterystyka stanowisk pracy uczestników treningu

zadania na stanowisku

wymagania

przestrzeń pracy i wyposażenie

ryzyko w pracy – zagrożenia

3. Poznanie zagrożeń

potencjalne zagrożenie dla zdrowia w procesie pracy

identyfikacja zagrożeń dla zdrowia w procesie pracy

4. Sposoby przeciwdziałania

organizacyjne aspekty przeciwdziałania zagrożeniom

instytucjonalne aspekty przeciwdziałania zagrożeniom

ćwiczenia zapobiegające

5. Open space

Jak w zgodzie i harmonii korzystać za wspólnej przestrzeni

6. Radzenie sobie ze stresem

sytuacje stresogenne w pracy, ich postrzeganie i przeciwdziałanie

stres – jako motywator działania.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:
Jest to szkolenie jednodniowe – 8 godzin.

Prowadzący zajęcia: mgr Szubert Anna, dr Zasadzka Jolanta

Koszt szkolenia: 350 zł

Zarządzanie emocjami i stresem

Zarządzanie emocjami i stresem

 

CELEM SZKOLENIA jest nauczenie się:

 • wprowadzania w stan relaksacji i wyciszania emocji – „czuję się lepiej”
 • planowania i wyznaczania celów – „działam skuteczniej”
 • odmawiania – „mam czas by realizować własne cele, realizować się”

SZKOLENIE SKIEROWANE jest

 

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje, następujące zagadnienia:

1. Przyczyny stresu

 • najpopularniejsze psychologiczne koncepcje stresu – Holmes i Rahe, Hobfol, Lazarus
 • stresogenne obszary życia
 • oddziaływanie stresu-autoanaliza
 • samoocena poziomu odczuwanego stresu
 • syndrom wypalenia zawodowego
 • 10 stopni wypalenia zawodowego wg Maslach

 

2. Proaktywne radzenie sobie ze stresem – zarządzanie czasem

 • wyznaczanie celów
 • droga do bezstresowej pracy-priorytety i eliminacja
 • analiza alokacji własnego czasu
 • realizacja własnego celu w świecie układów i zobowiązań- asertywna odmowa

 

3. Pozytywne myślenie o sobie- podstawa radzenia sobie ze stresem

 • pozytywne myślenie o sobie- praca z monologiem wewnętrznym
 • zapobieganie negatywnemu myśleniu o sobie-reagowanie na krytykę i pochwały
 • informacja zwrotna-mój wpływ na relacje z innymi
 • moje mocne strony-autoanaliza

 

4. Antystresowe działanie na ciało

 • zasoby radzenia sobie ze stresem
 • nieskuteczne techniki radzenia sobie ze stresem
 • trening neuromięśniowy Jacobsona
 • wizualizacja i afirmacja
 • szybkie metody na wyciszenie emocji
 • techniki oddechowe

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA JEGO UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI: radzić sobie ze stresem, relaksować się i wpływać na swoje życie.

ORGANIZACJA SZKOLENIA: dwudniowe – 14 godzin.

Prowadzący zajęcia: mgr Szubert Anna

Koszt szkolenia: 800 zł

Rekrutacja:

1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać e-mailem na adres rekrutacja@ssw.sopot.pl lub dostarczyć bezpośrednio do biura rekrutacji.

 

2. Szczegółowych informacji udziela Biuro Promocji i Rekrutacji, tel. 58 555 83 80

Aplikuj już dzisiaj!

ibednarska@ssw.sopot.pl
tel. kom.  509-655-417
(58) 555 83 80