Młodzieżowy College - Sopocka Szkoła Wyższa
29432
page-template-default,page,page-id-29432,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Młodzieżowy College

Sopocka Szkoła Wyższa we współpracy z Fundacją Mikroakademia pragnie zaprosić młodzież z województwa pomorskiego do udziału w projekcie „Młodzieżowy College Kreatywności i Innowacyjności” realizowanym w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie aktywności Sopockiej Szkoły Wyższej w zakresie społecznej odpowiedzialności w ramach Trzeciej Misji Uczelni. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji dwóch celów szczegółowych. Pierwszym jest popularyzacja wiedzy i budowanie kapitału naukowego wśród 210 osób (126 dziewczynek/84chłopców) w wieku 12-16 lat z województwa pomorskiego poprzez ich udział w programach kształcenia, których efekty nauczania będą dostosowane do wieku uczestników. Kolejnym celem szczegółowym jest integracja lokalnej społeczności województwa pomorskiego wokół ośrodka akademickiego przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych i popularyzatorskich oraz inspirowanie społeczności lokalnej do samodzielnego odkrywania i zrozumienia świata.

W celu osiągnięcia powyższych założeń przygotowaliśmy dla dzieci i młodzieży w wieku 12-16 lat w różne formy wsparcia oraz szereg zajęć edukacyjnych.

Pierwszym etapem uczestnictwa w projekcie jest Indywidualna rozmowa wstępna prowadzona przez doradcę zawodowego.

Doradca na podstawie testów diagnostycznych oraz wywiadu pogłębionego przeprowadzi badanie predyspozycji osobowych i zawodowych, którego celem jest identyfikacja potrzeb szkoleniowych każdego Uczestnika, jego możliwości w zakresie dalszego doskonalenia i rozwijania kompetencji oraz diagnoza jego umiejętności, predyspozycji, problemów społecznych bądź zawodowych.

Dokonana analiza wyników będzie stanowić podstawę do opracowania programu kształcenia dostosowanego do poziomu i wymagań Uczestników.

Po przeprowadzeniu badania potrzeb Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy, jedną podnoszącą kompetencje w obszarze architektury i designu (artystyczne) i drugą podnoszące kompetencje ekonomiczne.

W ścieżce architektonicznej realizowane będą zajęcia w kilku blokach tematycznych:

 1. Kompetencje designera
 • Uczeń architekta
 • Zostań designerem
 1. Nowe technologie w designie
 • Zbuduj dom/miasto marzeń w środowisku Minecraft
 • Zwizualizuj wymarzony dom
 1. Wiedza ogólna w zakresie sztuk plastycznych
 • Architektura współczesna – rzeźba w mydle
 • Kartka 3D
 • Światło i mrok – autoportret
 • Martwa natura
 • Rzeźba z papieru
 • Portret z roślin
 1. Rozwijaj twórczą kreatywność
 • Mozaika
 • Piękna litera
 • Cześć Leo
 • Sztuka na ścianie
 1. Zajęcia plastyczno-artystyczne adresowane głównie dla osób z niepełnosprawnościami lub
  z zaburzeniami rozwoju
 • Wykład
 • Mydło-kolorowy prezent
 • Wiklina papierowa
 • Stroik okolicznościowy

Kompetencje ekonomiczne realizowane będą w dwóch blokach (w układach wykładowo-warsztatowych):

 1. Kompetencje ekonomiczne wykorzystywane w życiu codziennym
 • Przedsiębiorczość w nietypowej formule – wykład
 • Małe kieszonkowe na poważne cele zaprojektuj swój budżet
 • Finanse osobiste na plus! Oszczędzanie czy inwestowanie?
 • Finanse dla sprytnych – młody inwestor na giełdzie – wykład
 • Mini inwestor na giełdzie
 • Czy warto inwestować w kryptowaluty?
 1. Rozwój ogólnych kompetencji ekonomicznych i społecznych
 • Polski Biznes w Europie – wykład
 • Różnice kulturowe w biznesie
 • Jak się stać tygrysem gospodarczym
 • Jak finansować własną firmę– wykład
 • Przekonaj Anioła Biznesu do swojego pomysłu
 • Działaj skutecznie efektywne i motywacyjne zarządzanie czasem -jak pogodzić pracę z czasem wolnym? – wykład
 • Zarządzanie własnym czasem

Dla 20 osób, we współpracy z Fundacją Mikroakademia, przygotowano również zajęcia „Praca metodą projektu społecznego”. Uczestnicy, którzy wezmą w nich udział po warsztatach otrzymają wsparcie (finansowe oraz mentorskie) na realizację inicjatywy społecznej realizowanej na rzecz społeczności lokalnych czy organizacji pozarządowych.

Zajęcia odbywać będą się od września 2019 r. raz/dwa razy w miesiącu (m.in. 4 spotkania) w Sopockiej Szkole Wyższej (Sopot, ul. Rzemieślnicza 5) w całodniowych blokach warsztatowych. Uczestnik otrzyma na miejscu wszystkie niezbędne do pracy materiały zużywalne, podręczniki, oprogramowanie oraz wyżywienie. W uzasadnionych przypadkach dofinansujemy koszt dojazdu na zajęcia.

Na formularz zgłoszeniowy szkoły czekamy do 20 maja br. Liczba szkół, która zostanie zakwalifikowana do udziału w projekcie jest ograniczona. Szkoły będą zakwalifikowane według kolejności zgłoszeń.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie    www.mcki.mikroakademia.pl

W przypadku dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z panią Agnieszką Kowalik tel. 601-64-15-11

 

DOKUMENTY DLA KANDYDATÓW:

Formularz zgłoszeniowy dziecko_RODO
Regulamin

Umowa z rodzicem

PROGRAMY NAUCZANIA

zajęcia plastyczno-artystyczne

Wiedza ogólna w zakresie sztuk plastycznych

Rozwój ogólnych kompetencji ekonomicznych i społeczn ych

Praca metodą projektu społecznego

Rozwijaj twórczą kreatywność

Nowe technologie w designie

Kompetencje ekonomiczne wykorzystywane w życiu codziennym

kompetencje designera