Najczęściej zadawane pytania - Sopocka Szkoła Wyższa
27214
page-template-default,page,page-id-27214,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Najczęściej zadawane pytania

Kandydacie! Poniżej przedstawiamy dla Ciebie najczęściej zadawane pytania w zakresie rekrutacji, rozmowy kwalifikacyjnej i kierunków.
Masz dodatkowe pytania? Nie krępuj się i napisz na rekrutacja@ssw.sopot.pl lub zadzwoń do biura rekrutacji, a na wszystko odpowiemy.
Do zobaczenia przy rekrutacji!

Zapisy na studia, dokumenty

Co muszę zrobić, aby zapisać się na studia w SSW?
 • Aby zapisać się na studia na naszej Uczelni, Kandydat powinien zarejestrować się poprzez platformę e-Rekrutacja (www.rekrutacja.ssw.sopot.pl).
  W przypadku rejestracji online Kandydat musi dostarczyć komplet dokumentów do biura rekrutacji w terminie 7 dni od daty rejestracji.
 • Kandydat może wypełnić formularze aplikacyjne na miejscu w biurze rekrutacji wraz z doniesieniem brakujących dokumentów.
 • Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów.
Co powinno się składać na komplet dokumentów?

Komplet dokumentów składa się z dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na naszej stronie internetowej (zakładka Uczelnia -> Dokumenty do pobrania) lub wygenerowanych automatycznie z platformy e-Rekrutacja:

 • ankieta osobowa (w jednym egzemplarzu),
 • umowa o studiowanie (w dwóch egzemplarzach),
 • załącznik nr 1 do umowy o studiowanie (w dwóch egzemplarzach),
 • preferencje modułu dyplomowania (w jednym egzemplarzu).

 

Do formularzy aplikacyjnych należy dołączyć:

 • kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał dokumentu pozostaje do wglądu) – w przypadku rejestracji na studia I stopnia,
 • kserokopię dyplomu i suplementu I stopnia (oryginały dokumentu pozostaje do wglądu) – w przypadku rejestracji na studia II stopnia,
 • 2 jednakowe zdjęcia na jasnym tle o wymogach do dowodu osobistego (4,5 cm x 3,5 cm),
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej – sprawdź promocje na www.ssw-sopot.pl/oplaty-i-promocje!
 • potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej – w przypadku rejestracji na kierunki architektura, architektura wnętrz, wzornictwo,
 • list motywacyjny do Dziekana Wydziału Architektury – w przypadku rejestracji na kierunki architektura, architektura wnętrz, wzornictwo,
 • płytę CD z nagranym portfolio – w przypadku rejestracji na kierunki architektura, architektura wnętrz, wzornictwo.

 

W przypadku przesłania kopii dokumentów, oryginały należy okazać w Biurze Rekrutacji najpóźniej w dniu Inauguracji.

Terminy rekrutacji

Od kiedy mogę zapisać się na studia?

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 trwa od kwietnia. W przypadku tegorocznych Maturzystów, Kandydaci mogą zgłosić swoje aplikacje, aby zagwarantować sobie miejsce w grupie, a zdane świadectwo maturalne dostarczyć po otrzymaniu wyników 3 lipca 2019 roku.

Do kiedy mogę zapisać się na studia?

Zapisy na studia trwają nieprzerwanie od kwietnia do końca września lub do wyczerpania miejsc.

W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Biuro Rekrutacji
Sopocka Szkoła Wyższa
ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot.

Wyniki świadectwa maturalnego, egzaminy wstępne

Czy na Uczelni obowiązują egzaminy wstępne?

Na SSW nie prowadzimy egzaminów wstępnych i kwalifikacji punktowej (dotyczy to kierunków finanse i rachunkowość, ekonomia, business&languages, zarządzanie i inżynieria produkcji, architektura krajobrazu), a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń aż do wyczerpania limitu przyjęć.

 

Na kierunki wzornictwo, architektura i architektura wnętrz obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

Jaki wynik egzaminu maturalnego oraz jakie przedmioty są wymagane, by dostać się na studia?

Aby dostać się na naszą Uczelnię wystarczy zdane świadectwo maturalne niezależnie od wybranych przedmiotów i ilości uzyskanych punktów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń Kandydatów.
W przypadku zdawania na kierunki architektura, architektura wnętrz, wzornictwo Kandydata obowiązuje również przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Zdawałem/am maturę za granicą. Czy mogę ubiegać się o studia w Polsce?

W przypadku zagranicznego świadectwa maturalnego wystarczy, że Kandydat będzie mieć napisane na swoim świadectwie, że ta matura uprawnia go do studiowania na uczelniach wyższych w kraju, w którym wydano dokument. W przypadku braku takiego zapisu, Kandydat powinien ubiegać się o takie zaświadczenie w placówce, która wydała ten dokument lub u Konsula RP. W przypadku posiadania świadectwa maturalnego w języku innym niż język angielski lub rosyjski, Kandydat powinien dostarczyć również tłumaczenie przysięgłe świadectwa.

Zapisy na studia II stopnia

Chciałbym/abym ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia. Jakie są warunki rekrutacji?

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia Kandydat, zamiast świadectwa maturalnego, musi dostarczyć kserokopię dyplomu i suplementu z I stopnia (oryginały dokumentów pozostają do wglądu).

Chcę się zapisać na kierunek studiów na II stopniu, ale ukończyłem/am zupełnie inny kierunek na I stopniu. Czy mogę ubiegać się o przyjęcie?

O przyjęcie na studia na dany kierunek mogą ubiegać się Kandydaci po ukończeniu pokrewnego kierunku (zarządzanie, administracja, ekonomia, rachunkowość itd.). Wyjątkiem jest ubieganie się o przyjęcie na kierunek architektura II stopnia – na ten kierunek mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci z tytułem inżynier architekt.

Chcę ubiegać się o studia II stopnia, ale jeszcze nie dostałem/am dyplomu z uczelni. Czy dalej mogę aplikować na studia?

Oczywiście! Wystarczy, że złożysz potwierdzone przez Twoją uczelnię zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia, a dyplom wraz z suplementem dostarczysz niezwłocznie po otrzymaniu tych dokumentów z uczelni.

Przeniesienia z innej uczelni do SSW

Chciał(a)bym przenieść się z innej uczelni do SSW. Jakie są warunki rekrutacji?

Aby przenieść się z innej uczelni do SSW musisz przesłać do naszego dziekanatu (dziekanat@ssw.sopot.pl) potwierdzoną przez dziekanat Twojej uczelni kartę przebiegu studiów lub suplement do dyplomu. Dopiero po analizie tych dokumentów dostaniesz informację, na który semestr można dokonać przenosin i złożyć dokumenty rekrutacyjne.

Opłaty rekrutacyjne i opłaty czesnego

Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Opłata rekrutacyjna za przyjęcie na studia wynosi 85 złotych. W przypadku przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na kierunki wzornictwo, architektura lub architektura wnętrz I stopnia oraz architektura wnętrz II stopnia, opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł.

Zanim wpłacisz opłatę rekrutacyjną, sprawdź obowiązujące promocje: www.ssw-sopot.pl/oplaty-i-promocje!

Czy opłata rekrutacyjna jest zwrotna?

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów. W tym celu Kandydat musi przesłać podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej wraz z podaniem swojego numeru konta bankowego na rekrutacja@ssw.sopot.pl.

Na jakie konto należy wpłacać opłatę rekrutacyjną?

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta bankowego Uczelni:
Santander Bank Polska S.A. Oddział 2 w Sopocie, ul. Chopina 6, 81-752 Sopot.
Nr konta uczelni PLN: 66 1500 1706 1217 0002 9325 0000.
W tytule prosimy o wpisanie imię i nazwisko Kandydata, opłata rekrutacyjna.

Pracodawca chce mi sfinansować studia. Czy mogę dostać fakturę na czesne?

Fakturę wydaje księgowość na podstawie formularza do wystawienia faktury. Przy płatności ratalnej taki formularz należy złożyć do księgowości za każdym razem. Formularz do wystawienia faktury dostępny jest na naszej stronie internetowej (zakładka Uczelnia -> Dokumenty do pobrania) oraz w biurze rekrutacji.

Do kiedy należy wpłacić czesne za studia?

Czesne za studia płatne są z góry. Pierwsza rata musi być wpłacona do 5 września. W przypadku dodatkowej rekrutacji z dniem przyjęcia na studia Student obowiązany jest uiścić wszystkie raty do dnia rozpoczęcia nauki.
Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta bankowego Uczelni:
Santander Bank Polska S.A. Oddział 2 w Sopocie, ul. Chopina 6, 81-752 Sopot.
Nr konta uczelni PLN: 66 1500 1706 1217 0002 9325 0000.
W tytule prosimy o wpisanie imię i nazwisko Studenta, kierunek studiów, rata.

Zjazdy, Erasmus+, stypendia, granica wieku

Jak wyglądają zjazdy na studiach niestacjonarnych?

Niezależnie od wybranego kierunku studiów I lub II stopnia, zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie.

Czy Kandydatów obowiązuje granica wieku?

Każdy Kandydat ma prawo zgłosić swoją aplikację na studia niezależnie od tego w jakim jest wieku.
Nasze grupy studenckie są zróżnicowane wiekowo.

Jak wyglądają zjazdy dla Studentów kierunków w trybie niestacjonarnym-online?

W ciągu jednego semestru odbywają się 1-2 zjazdy, które trwają 4 dni (od czwartku do niedzieli) od rana do wieczora. O terminach zjazdów informujemy stosunkowo wcześniej, aby Studenci mieli czas na organizację swoich podróży do Polski. Pomiędzy zjazdami Student ma obowiązek wykonywać wszystkie zaliczenia zlecone przez prowadzących oraz uczyć się samodzielnie z materiałów udostępnionych przez prowadzących do czasu następnego zjazdu i sesji.

Czy w SSW funkcjonuje Erasmus+?

Oczywiście! Studenci mogą wyjechać na uczelnie, z którymi SSW podpisała umowy dwustronne i do przedsiębiorstw, które są skłonne do podpisania z uczelnią porozumienia o programie praktyk.
Zainteresowanych uzyskaniem większej ilości informacji zapraszamy na: https://www.ssw-sopot.pl/erasmus oraz do kontaktu z opiekunem programu.

Czy w SSW można ubiegać się o stypendia?

Na naszej uczelni możesz ubiegać się o przyznanie różnorodnych stypendiów, m.in.: zapomogę, stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za najwyższą średnią, stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za osiągnięcia naukowe i artystyczne, stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za osiągnięcia sportowe.

W dwóch pierwszych przypadkach możesz ubiegać się już po rozpoczęciu roku akademickiego!
Więcej informacji znajdziesz tu: https://www.ssw-sopot.pl/stypendia.

Jestem osobą niepełnosprawną. Co mi przysługuje z tego tytułu?

Studentów niepełnosprawnych otaczamy szczególną troską. Dla zapewnienia pełnego udziału tych osób w procesie kształcenia, wyznaczono pracowników administracyjnych do ich obsługi. We wszystkich budynkach uczelni zaprojektowano wiele rozwiązania architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie działania w tym zakresie koordynuje Biuro ds. Obsługi Studentów Niepełnosprawnych i tam prosimy składać wszystkie zapytania. Więcej informacji znajdziesz tu: https://www.ssw-sopot.pl/studenci-niepelnosprawni.

Rozmowa kwalifikacyjna

Na jakie kierunki obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna?

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje następujące kierunki:

 • architektura I stopnia
 • wzornictwo I stopnia
 • architektura wnętrz I stopnia
 • architektura wnętrz II stopnia
Czy na studia na kierunku architektura krajobrazu obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna?

Na kierunek architektura krajobrazu nie obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna tylko kolejność zgłoszeń i złożenie kompletu dokumentu.

Czy na studia na kierunku architektura II stopnia obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna?

Na ten kierunek może się ubiegać tylko absolwent kierunku architektura I stopnia. Z tego względu Kandydat nie musi przechodzić rozmowy kwalifikacyjnej na II stopień.

Czy na studia na kierunku architektura wnętrz II stopnia obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna?

Wyłącznie Absolwenci po kierunkach architektura, architektura wnętrz, architektura krajobrazu, czy wzornictwo I stopnia są zwolnieni z odbycia egzaminu kwalifikacyjnego. Absolwenci pozostałych kierunków pokrewnych muszą przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Na czym polega rozmowa kwalifikacyjna?

Rozmowa kwalifikacyjna polega na zaprezentowaniu swojego portfolio przed Komisją Egzaminacyjną i umotywowaniu dlaczego Kandydat chce się ubiegać przyjęcie na studia na dany kierunek.

Jakie są najbliższe terminy rozmowy kwalifikacyjnej?

I termin rozmowy kwalifikacyjnej na rok akademicki 2020/21 odbędzie się 28 maja 2020 roku.

Co muszę przynieść przed i na rozmowę kwalifikacyjną?
 • Przed rozmową kwalifikacyjną, Kandydat musi dostarczyć do biura rekrutacji list motywacyjny do Dziekana Wydziału Architektury SSW, w którym motywuje swoją chęć studiowania na wybranym kierunku, jakie wiąże
  z tym plany zawodowe, jakie są jego dotychczasowe doświadczenia oraz dlaczego wybrał naszą Uczelnię.
  Daj się poznać! 😉
 • Przed rozmową kwalifikacyjną Kandydat musi również donieść płytę CD z nagranym portfolio, które będzie prezentować przed Komisją Egzaminacyjną. Płyta CD musi być podpisana imię i nazwisko, kierunek, rok.
 • Na rozmowę kwalifikacyjną Kandydat przynosi oryginały swojego portfolio, kieruje się bezpośrednio
  do wyznaczonej sali i czeka na wywołanie przez Komisję Egzaminacyjną. Kandydat może również przynieść dodatkowe portfolio. Nie zalecamy brać ze sobą stresu – nie przydaje się 🙂
Jak musi wyglądać moje portfolio?

Portfolio musi się składać z 4 prac: dwóch czarno-białych/szkiców i dwóch kolorowych/malarskich. Prace powinny mieć format powyżej A4. Technika i tematyka jest całkowicie dowolna. Gotowe portfolio należy zgrać na płytę CD i dostarczyć do biura rekrutacji, a oryginały prac przynieść ze sobą rozmowę kwalifikacyjną.

Czym jest dodatkowe portfolio?

Aby lepiej zaprezentować swoje umiejętności, Kandydat może przynieść bezpośrednio na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowe portfolio, w którym nie ma żadnych wymogów. Portfolio powinno wyrażać zainteresowania Kandydata. Prace mogą być z zakresu fotografii, projektowania, grafiki, wyplatania, rzeźby itd. (wszystkie formy artystycznego wyrażania własnego siebie). Kandydat może zaprezentować
to na udostępnionym przez Uczelnię komputerze na płycie CD lub pendrivie albo na własnych nośnikach elektronicznych. Takie portfolio jest nieobowiązkowe.

Business&Languages

Jaki poziom języka angielskiego muszę mieć, aby złożyć swoją aplikację na kierunek business&languages?

Kandydat musi posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, odpowiadającym poziomowi europejskiej klasyfikacji B1.