Nowa jakość - Sopocka Szkoła Wyższa
29793
page-template-default,page,page-id-29793,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Nowa jakość

Tytuł Projektu: Nowa jakość – Zintegrowany Program SSW na rzecz Rozwoju Regionalnego

 

Projekt Nowa jakość – Zintegrowany Program SSW na rzecz Rozwoju Regionalnego realizowany w okresie od 2019-07-01 do 2023-06-30 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem głównym projektu jest utworzenie Zintegrowanego Programu Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego  poprzez realizację następujących działań mających na celu kształcenie odpowiadające potrzebom regionu: dostosowanie i realizacja programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanie na
wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności w tym stworzenie trzech nowych specjalności tj. “Kadry i płace”, “Podatki i doradztwo podatkowe”, “Inżynieria utrzymanie ruchu” (moduł 1), włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju (moduł 2), wysokiej jakości programy stażowe dla studentów (moduł 3).

Grupę docelową w  projekcie  stanowi:
1) 472 studentów (330 K, 142 M) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I lub II stopnia, którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry w tym studenci następujących kierunków: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Finanse i Rachunkowość (FiR), Ekonomia, Business and Languages.
2) oraz pośrednio Sopocka Szkoła Wyższa – uczelnia niepubliczna (akademicka).

Zadania przewidziane do realizacji:

Zad. 1 Modyfikacja programu studiów oraz utworzenie nowych specjalności na kierunku FIR tj. ,,Kadry i płace” i ,,Podatki i doradztwo podatkowe”
Zad. 2 Modyfikacja programu studiów oraz utworzenie nowych specjalności na kierunku ZIP tj. “Inżynieria utrzymanie ruchu”
Zad. 3 Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających  osiągnięcia w pracy naukowej
Zad. 4 Podniesienie kompetencji osób uczestniczących  w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju
Zad. 5 Wysokiej jakości programy stażowych dla studentów.

 

Wartość projektu: 6 736 097,06 zł
Wkład Unii Europejskiej: 5 677 182,60 zł
Wkład z dotacji celowej: 856 114,46 zł

AKTUALNOŚCI

Zapytanie Ofertowe nr ZO/POWERZR31/20-03/SAP licencja z dnia 10.03.2020r. wraz z załącznikami: ZO-POWERZR31-20-03-SAP licence

Zapytanie Ofertowe nr ZO/POWERZR31/19-01/zestawy komputerowe z dnia 13.11.2019r. wraz z załącznikami: Zapytanie_Ofertowe-KOMPUTERY

Zapytanie Ofertowe nr ZO/POWERZR31/19-02/notebooki z dnia 15.11.2019r. wraz z załącznikami: Zapytanie_Ofertowe-NOTEBOOKI

Zapytanie Ofertowe nr ZO/POWERZR31/19-03/GBSQ licencja z dnia 5.12.2019r. wraz z załącznikami: zapytanie_ofertowe – GBSQ

Rozeznanie Rynku (szacowanie ceny) nr RR/POWER/ZR31/20-01 (ubezpieczenie NNW) z dnia 22.01.2020r. wraz z załącznikami: Rozeznanie rynku – Ubezpieczenie NNW

Zapytanie Ofertowe nr ZO/POWER/ZR31/20-01 z dn. 28.01.2020r. (kurs specjalistyczny j. obcego) wraz z załącznikami Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Rozeznanie Rynku (szacowanie ceny) nr RR/POWER/ZR31/20-02 (j. angielski) z dn. 11.02.2020r. Rozeznanie rynku – J. Angielski techniczny

MODUŁ STAŻY ZAWODOWYCH

Regulamin staży zawodowych

R – Załącznik nr 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY