O uczelni - Sopocka Szkoła Wyższa
15938
page-template-default,page,page-id-15938,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

O uczelni

Rektor

            Rektor Uczelni prof. dr hab. Teresa Martyniuk

Uczelnia oferuje kształcenie w dwóch obszarach: finansów, biznesu i architektury. W ramach biznesu można uzyskać tytuł licencjata lub magistra studiując finanse i rachunkowość, ekonomię i business & languages (biznes i języki obce), a także inżyniera studiując zarządzanie i inżynierię produkcji. W obszarze architektury polecamy architekturę krajobrazu (jako jedyni na Pomorzu), architekturę wnętrz, wzornictwo oraz architekturę (dawniej architekturę i urbanistykę) Plany i programy studiów są konsultowane  z przedstawicielami biznesu i instytucji branżowych oraz z absolwentami naszej uczelni tak, aby spełniały wymagania i oczekiwania studentów i pracodawców. Naszym celem jest, aby absolwenci naszej uczelni odnosili satysfakcję z pracy zawodowej oraz mogli kontynuować dalsze kształcenie zgodnie z wybraną ścieżką kariery. Zapraszając do studiowania w naszej uczelni, życzę aby dokonany wybór spełnił Państwa oczekiwania, przyczynił się do osiągnięcia sukcesów zawodowych i osobistych.

prof. dr hab. Teresa Martyniuk

                                                  rektor

Misją Sopockiej Szkoły Wyższej w Sopocie jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów na poziomie wyższym posiadających zarówno wiedzę ogólną, jak i specjalistyczną. Dokładamy wszelkich starań, by nasi studenci zdobywali również umiejętności praktyczne, pozwalające znaleźć atrakcyjną i satysfakcjonującą pracę w różnych sferach życia gospodarczego w kraju oraz za granicą.   W realizacji misji uczelnia kieruje się niezmiennie następującymi zasadami:

 

♦  profesjonalizmem w nauczaniu i organizacji toku studiów,
♦  kształtowaniem wysokiej kultury etycznej i kreatywnej osobowości studenta, zdolnego uzyskać przewagę konkurencyjną na coraz bardziej wymagającym rynku pracy,
♦  tworzeniem solidnych podstaw materialnych uczelni oraz dostosowaniem warunków kształcenia do potrzeb realizowanych zadań,
♦  partnerstwem w stosunkach ze studentami, które wyrażają się w szanowaniu ich opinii, uwag i życzeń,
♦  promowaniem i nagradzaniem najlepszych studentów, wspieraniem materialnym studentów.

Historia uczelni

Historia uczelni

 

Pomysł założenia uczelni ekonomicznej specjalizującej się w nauczaniu rachunkowości i zarządzania finansami pojawił się w roku 1997. Konkretne prace związane z uruchomieniem rozpoczęto z początkiem roku 1998. Ukonstytuował się wtedy zespół założycielski, który stworzyło grono dziewięciu profesorów z Trójmiasta. Uznano, że najlepszą nazwą tworzonej uczelni będzie Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości (WSFiR).

 

Decyzją Ministra, wyrażającą zgodę na działalność dydaktyczną WSFiR, Założyciel powołał w październiku 1999 roku władze uczelni. Rektorem został – prof. Lech Bednarski. Wpisanie WSFiR do rejestru szkół wyższych było podstawą decyzji Założyciela o uruchomieniu rekrutacji do uczelni i rozpoczęcia zajęć z dniem 1 marca 2000 roku. Wiosną 2000 roku studia w WSFiR podjęło około 300 studentów. Dla usprawnienia zarządzania uczelnią w roku 2005 powołano Radę Naukowo-Dydaktyczną, której przewodniczącym został prof. Jerzy Ossowski.

 

By poszerzyć ofertę dydaktyczną, również w roku 2005 uruchomiono nowy kierunek studiów – Europeistykę (ze specjalnościami: Handel Międzynarodowy oraz Komunikacja Społeczna i Media). Z tą chwilą studenci naszej uczelni mogą studiować na kierunkach i specjalnościach ekonomicznych oraz europeistyki na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym.

W roku 2006 uczelnia otworzyła Wydział Zamiejscowy w Chojnicach proponujący młodzieży z Chojnic i okolic, np. Miastka, Brusów, Człuchowa, Złotowa itd., szeroką ofertę dydaktyczną z zakresu ekonomii.  Dziekanem Wydziału Zamiejscowego została prof. Anna Szymczak.

Z powodu śmierci prof. Lecha Bednarskiego w grudniu 2006 roku, powołano nowe władze uczelni. Stanowisko rektora objęła prof. Teresa Martyniuk.

Przełom w funkcjonowaniu uczelni stanowi rok 2007. Uczelnia nasza zmienia nazwę na Sopocka Szkoła Wyższa (SSW), z jednej strony nadal wpisując się w ekonomiczne tradycje akademickie Sopotu (miasto jest od dawna kolebką uczelni o profilu ekonomicznym), z drugiej strony umożliwiając poszerzenie oferty dydaktycznej poprzez otwarcie nowego wydziału – Wydziału Architektury z szeroką ofertą oryginalnych kierunków jak: Architektura, Architektura Wnętrz, Architektura Krajobrazu czy Ochrona Dóbr Kultury.

Przez kilkanaście lat swojego funkcjonowania SSW współpracowała z wieloma ośrodkami naukowymi i uczelniami krajowymi, a także zagranicznymi. Były to m.in. Fontys University of Applied Sciences (Venlo, Holandia), Żytomierski Państwowy Uniwersytet Technologiczny (ŻPUT, Ukraina) czy SRH Hochschule Calw (Niemcy).

We wrześniu 2019 r. wraz z rozwojem Uczelni i oferty edukacyjnej SSW powołany został Prorektor ds. rozwoju i kształcenia. Stanowisko Prorektora objęła dr A. Szymczak, prof. nadzw. SSW.

Na chwilę obecną SSW jest uczelnią posiadającą trzy wydziały:

♦  Wydział Ekonomii i Finansów
♦  Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki
♦  Międzyuczelniany Wydział Biznesowo – Lingwistyczny (wraz z Ateneum Szkołą Wyższą)

Uczelnia posiada Filię w Chojnicach.

W SSW zajęcia (wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria) prowadzi około 130 pracowników (w tym 30 profesorów, 40 doktorów, 60 magistrów). Uczelnię ukończyło ponad 3500 osób.