Praktykuj umiejętności! Program staży dla studentów Sopockiej Szkoły Wyższej - Sopocka Szkoła Wyższa
23937
page-template-default,page,page-id-23937,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Praktykuj umiejętności! Program staży dla studentów Sopockiej Szkoły Wyższej

„Praktykuj umiejętności! Program staży dla studentów Sopockiej Szkoły Wyższej”

 

Projekt „Praktykuj umiejętności! Program staży dla studentów Sopockiej Szkoły Wyższej ” realizowany w okresie od 2018-02-01 do 2019-11-30 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zakłada podniesienie kompetencji 138 studentów/tek Sopockiej Szkoły Wyższej poprzez organizację i przeprowadzenie wysokiej jakości staży zawodowych w latach 2018-19.

 

Projekt skierowany jest do studentów 4 ostatnich semestrów (studia I i II stopnia) Wydziału Architektury, Wydziału Ekonomiczno-Społecznego i Wydziału Zamiejscowego w Chojnicach, którzy pragną zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów oraz wykazują chęć zdobycia nowych umiejętności praktycznych. 3 miesięczne staże zawodowe realizowane będą w okresie wakacyjnym, zgodnie z sylabusami stażu zawodowego i u pracodawców zweryfikowanych przez Beneficjenta projektu.

 

Realizacja działań projektowych ma na celu:

 

– podniesienie kwalifikacji studentów/ek studiów I i II stopnia Sopockiej Szkoły Wyższej

 

– zdobycie nowych kompetencji i umiejętności praktycznych, zgodnych z potrzebami obecnego rynku pracy

 

– umożliwienie studentom zapoznania się z charakterem i organizacją pracy w przedsiębiorstwie, poznanie wymagań pracodawców dotyczących nowych pracowników i możliwość zaprezentowania im swoich umiejętności

 

– umożliwienie studentom zapoznania się ze specyfiką pracy w branży zgodnej z ich wykształceniem, dzięki czemu są oni bardziej przygotowani do opracowania tematyki i realizacji pracy dyplomowej oraz do poszukiwania pracy po zakończeniu nauki

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

 

Wartość projektu: 1 891 281.60 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 593 972.13 zł

 

DOKUMENTY DLA KANDYDATÓW:
Ogłoszenie o przedłużonym naborze na kierunku Architektura Wnętrz (VI semestr)
Zaproszenie na konsultacje z doradcą zawodowym – maj 2018
Regulamin płatnych staży
Plakat – nabór studentów kierunków ekonomicznych
Informacja o projekcie dla studentów kierunków ekonomicznych
Plakat – nabór studentów kierunków architektonicznych – przedłużona rekrutacja
Lista firm – kierunki architektoniczne
Informacja o projekcie dla studentów kierunków architektonicznych
Formularz zgłoszeniowy
Uzasadnienie wyboru pracodawcy
Regulamin zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania