prof. dr hab. Teresa Martyniuk - Sopocka Szkoła Wyższa
20240
page-template-default,page,page-id-20240,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

prof. dr hab. Teresa Martyniuk

Martyniuk T., Jakość informacji sprawozdawczej sektora MSP, [w:] Wyzwania współczesnej rachunkowości i audytu, SSW, Sopot 2010. ISBN: 978-83-60054-70-3

 

Martyniuk T., Małkowska D., Zaawansowana Rachunkowość Finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010. ISBN: 978-83-208-1903-8

 

Martyniuk T., Pałczyńska -Gościniak R., Zarządzajmy Ryzykiem, Sopocka Szkoła Wyższa, Sopot 2011, ISBN: 978-83-60054-80-2

 

Martyniuk T., red. nauk. Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczególnych sytuacjach, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013. ISBN: 978-83-208-2048-5

 

Martyniuk T., Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, [w:] „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 314. ISSN: 1899-3192

 

Martyniuk T., Wartość informacyjna wyniku finansowego w świetle użyteczności sprawozdania finansowego, [w:] „Przestrzeń. Ekonomia. Społeczeństwo” nr 4/ II/2013. ISSN: 2299-1263.

 

Martyniuk T., Wykorzystania lean accounting w zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa, [w:] „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 123. ISSN: 1899-3192

 

Martyniuk T., red. nauk. Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014. ISBN 978-83-208-2102-4

 

Martyniuk T., red. nauk. Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych oraz rozdz. 1 Prawo bilansowe a prawo podatkowe i rozdz. 3.1 Rzeczowe aktywa trwale w prawie bilansowym i podatkowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014. ISBN 978-83-208-2102-4

 

Kotowska B., Martyniuk T., Reporting of corporate social responsibility in smes sector in Poland, [w:] “Vìsnik Žitomirs’kogo Deržavnogo Tehnologìčnogo Unìversitetu. Ekonomìčnì nauki” 2015, no 2 (72), s. 49-58, ISSN: 1728-4236.

 

Kotowska B., Martyniuk T., The importance of information from accounting records to successfully manage small enterprises in Poland, [w:] “Baltic Management Review” 2015, Vol. 8, no. 1, s. 43-57. ISSN: 1865-8679

 

Martyniuk T., Gierusz B., Zasadność podmiotowego ograniczenia obowiązku ujmowania odroczonego podatku dochodowego, [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 77, s. 61-69. ISSN: 1733-2842

 

Martyniuk T., Gierusz B., Pomiar i ujawnianie transakcji między podmiotami powiązanymi w regulacjach prawa bilansowego i podatkowego, [w:] „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2016, vol. 4 nr 11, s. 78-93 . ISSN: 2300-5254

 

Martyniuk T., Funkcja informacyjna rachunkowości w outsourcing usług finansowo-księgowych, [w:] „Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia” 2016, nr 2 (80) część 2, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s.151-159. ISSN: 2450-7741

 

Martyniuk T., Martyniuk O., Uproszczenia w sprawozdawczości mikro i małych przedsiębiorstw. Mit czy rzeczywistość?, [w:] „Studia Ekonomiczne . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 268, s. 144-155. ISSN: 2083-8611

 

Martyniuk T. Bójczuk C., Konwergencja chińskich standardów rachunkowości z MSSF, ,,Zeszyty teoretyczne rachunkowości”2018, nr 98 (154), s. 167-184. ISSN: 1641-4381

 

Martyniuk T., Kowalska D., Informacje o działalności badawczo-rozwojowej w sprawozdawczości statystycznej i finansowej, ,,Zeszyty naukowe Politechniki Częstochowskiej” 2018, nr 30, s. 113- 127.  ISSN: 2083-1560