prof. nadzw. dr Anna Szymczak - Sopocka Szkoła Wyższa
20250
page-template-default,page,page-id-20250,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

prof. nadzw. dr Anna Szymczak

Szymczak A., Efektywność czynnika pracy w wybranych sektorach gospodarki narodowej, [w:] Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, red. Kopycińska D., Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009. ISBN: 978-83-60903-88-9

 

Szymczak A., Inwestycje w sektorze usług i ich wpływ na zatrudnienie, [w:] Problemy gospodarowania w Polsce, red. Kopycińska D., Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010. ISBN: 978-83-62355-73-0

 

Szymczak A. (współautorstwo), Względna cena pracy a inwestycje i zatrudnienie w wybranych branżach gospodarki polskiej, [w:] „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”, Nr 1/2012, s. 24-32. ISSN: 0860-6846

 

Szymczak A. (współautorstwo), The impact of technological and structural changes in the national economy, [w:] “Contemporary Economics”, Vol. 6 Issue 1/2012, s. 4-13 ISSN: 2084-0845.

 

Szymczak A. (współautorstwo), Labour share in the domestic income compared to different labour markets, [w:] “Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka”, nr 4/2013, s. 65-79. ISSN: 2084-6495.

 

Gawrycka M. Szymczak A., Udział pracy w dochodzie narodowym a nierówności dochodowe w krajach UE, [w:] Zróżnicowanie gospodarek unijnych – aspekty ekonomiczne, red. Zwiech P., Ekonomicus, Szczecin 2013. ISBN: 978-83-60606-74-2