Projekty Unijne - Sopocka Szkoła Wyższa
18284
page-template-default,page,page-id-18284,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Projekty Unijne

Program Operacyjny – Kapitał Ludzki, Priorytet IV: Szkolnictwo Wyższe i Nauka; Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020.

Tytuł Projektu: Program Rozwoju Sopockiej Szkoły Wyższej w obszarze architektury

Okres realizacji Projektu: 01.07.2013 – 31.12.2015 r.

Cel główny projektu: Wzrost potencjału dydaktycznego Sopockiej Szkoły Wyższej w obszarze architektury w celu efektywnego kształcenia na potrzeby innowacyjnej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem jej efektywności energetycznej.

Cele szczegółowe projektu:

 • dostosowanie i realizacja 3 kierunków studiów (Architektury, Architektury Krajobrazu, Architektury Wnętrz) do statusu praktycznego,
 • nabycie doświadczenia zawodowego poprzez staże przez studentów Wydziału Architektury,
 • wyrównanie umiejętności studentów pierwszego roku w zakresie widzenia przestrzennego i myślenia abstrakcyjnego do poziomu wymaganego na studiach obszaru architektury,
 • wzrost poziomu przygotowania studentów obszaru architektury do wejścia na Jednolity Rynek Europejski poprzez wsparcie Akademickiego Biura Karier,
 • wsparcie kadry akademickiej oraz studentów w zakresie rozwoju dydaktycznego i naukowego w obszarze architektury.

Beneficjenci

Odbiorcami Projektu będą:

 • Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych poprzez realizację innowacyjnego programu studiów dostosowanego do wymagań europejskiego rynku pracy.
 • Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będący odbiorcami płatnych staży 3-miesięcznych i 12-miesięcznych oraz staży zagranicznych.
 • Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz pracownicy naukowo- dydaktyczni Wydziału Architektury w zakresie możliwości korzystania z nowoczesnych technologii w pracowniach:
  – pracownia prototypowania cyfrowego,
  – pracownia nowych mediów.
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Architektury wspierani w rozwoju naukowym poprzez stypendia naukowe i stypendia konferencyjne.