SSW bez barier - Sopocka Szkoła Wyższa
36129
page-template-default,page,page-id-36129,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

SSW bez barier

www.dreamsart.pl

 

 

Sopocka Szkoła Wyższa – Uczelnia bez barier!

 

Projekt „Sopocka Szkoła Wyższa – Uczelnia bez barier!” będzie realizowany w okresie od 2020-01-01 do 2023-10-31 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji w Sopockiej Szkole Wyższej poprzez likwidację barier w dostępie do kształcenia w następujących obszarach: struktura organizacyjna, architektura, technologie wspierające, procedury, rodzaje wsparcia edukacyjnego, szkolenia podnoszące świadomość o niepełnosprawności.

Projekt przyczyni się do realizacji ww celu poprzez realizację działań projektowych nakierowanych na wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni, wdrożenie racjonalnych dostosowań procesu dydaktycznego, wprowadzenie do strategii Uczelni polityki zarządzania niepełnosprawnością oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry Uczelni z zakresu niepełnosprawności co w efekcie przełoży się na zapewnienie dostępności Uczelni i jej oferty dla studentów z niepełnosprawnościami.

Zakładane rezultaty:
● wdrożenie przez SSW rozwiązań niwelujących zidentyfikowane bariery dostępności,
● wdrożenie przez SSW zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia,
● podniesienie kompetencji dydaktycznych przez min. 36 pracowników Uczelni,
● podniesienie kompetencji zarządczych przez min. 7 pracowników Uczelni,
● podniesienie kompetencji w zakresie edukacji włączającej min. 7 przedstawicieli kadry Uczelni

Grupę docelową projektu stanowi:
● Uczelnia – Sopocka Szkoła Wyższa,
● studenci Sopockiej Szkoły Wyższej,
● kadra uczelni, tj. kadra dydaktyczna 40 os. (22 K,18 M), kadra administracyjna 10 os. (8 K,2 M) i kadra zarządzająca 8 os. (6 K,2 M).

Zaplanowane zadania:
W ramach projektu zaplanowano realizację ścieżki MINI i MIDI w tym działania z zakresu następujących obszarów:
● Obszar 1 Struktura organizacyjna,
● Obszar 2 Architektura,
● Obszar 3 – Technologie wspierające,
● Obszar 4 Procedury,
● Obszar 5 Rodzaje wsparcia edukacyjnego,
● Obszar 6 Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności

 

Wartość projektu: 4 956 220,55 zł
Wkład Unii Europejskiej: 4 177 102,68 zł
Wkład z dotacji celowej: 630 431,25 zł

 

AKTUALNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/POWR/UBB/2020 wraz z kompletem załączników

materiały dydaktyczne-1 

załączniki – word-1

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POWR/UBB/1-2020 wraz z kompletem załączników

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2-POWR-UBB-1-2020

Załącznik nr 1 – OPZ ZO nr 2-POWR-UBB-1-2020

Załącznik nr 2 Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ZO nr 2-POWR-UBB-1-2020

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiazań do ZO nr 2-POWR-UBB-1-2020

Zalacznik nr 4_Formularz_ofertowy do ZO nr 2POWRUBB1-2020

Załącznik nr 5 Istotne postanowienia Umowy do ZO nr 2-POWR-UBB-1-2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POWR/UBB/1-2020 wraz z kompletem załączników

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1-POWR-UBB-1-2020

Załacznik nr 1 Wykaz usług

Załacznik nr 2 Scenariusz

Zalacznik nr 3 Oswiadczenie_warunki

Zalacznik nr 4 Oświadczenie_powiazania

Zalacznik nr 5 Wykaz osób

Zalacznik nr 6_Formularz_ofertowy

Zalacznik nr 7 Istotne postanowienia umowy