finanse, ekonomia, biznes - studia dofinansowane z UE - Gdańsk, Sopot
23831
page-template-default,page,page-id-23831,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

Studia dofinansowane z UE

STUDIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

FINANSE I EKONOMIA BIZNESU

 

WYKSZTAŁCENIE Z DOŚWIADCZENIEM ZAWODOWYM

CZESNE 100 zł/m-c + WYNAGRODZENIE ZA STAŻ

 

Studia Dualne „Finanse i Ekonomia biznesu” są odpowiedzią na wyzwania rynku pracy i oparte są na zasadzie przemienności kształcenia teoretycznego i praktycznego.

 

Połączenie nauki i praktyki skraca okres przygotowania do zawodu i stwarza przewagę konkurencyjną absolwentów na rynku pracy.

Podczas studiów równolegle realizowane są zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, warsztaty i laboratoria) na uczelni i praktyczne w formie stażu zawodowego w przedsiębiorstwie.

Równoległe studiowanie i staż zawodowy rozpoczyna się od drugiego roku i trwa do końca studiów.

Staże w międzynarodowych renomowanych firmach zapewnia uczelnia.

 

Ograniczona liczba miejsc!

 

Dlaczego warto studiować „Finanse i Ekonomię biznesu”?

 

– uzyskujesz przewagę na rynku pracy – zdobywasz wyższe wykształcenie z dwuletnim doświadczeniem zawodowym

–  odbywasz staż zawodowy w renomowanych firmach krajowych lub zagranicznych

–  niskie czesne 100 zł miesięcznie

– wynagrodzenie za staż w formie stypendium finansowanego ze środków UE

– znacznie podnosisz swoje kompetencje językowe

– 50% zajęć prowadzonych przez praktyków z firm partnerskich.

System studiów

Tym co wyróżnia studia dualne w Sopockiej Szkole Wyższej jest organizacja toku nauczania, ponieważ studenci 3 dni w tygodniu odbywają staż zawodowy w wybranym zakładzie pracy, a następne 2 dni uczestniczą w zajęciach na uczelni. Równoległe studiowanie i odbywanie stażu zawodowego rozpoczyna się od drugiego roku nauki i trwa do końca studiów. Już począwszy od pierwszego roku studiów studenci będą pracować nad podniesieniem umiejętności komunikacji w wybranym języku obcym (angielskim lub niemieckim).

nazwa kierunku poziom studiów tryb studiów uzyskany tytuł zawodowy czas trwania studiów
Ekonomia (specjalność: Finanse i ekonomia biznesu) studia I stopnia studia stacjonarne licencjat 6 semestrów
Modułowy system kształcenia

W ramach studiów dualnych realizowany jest nowatorski modułowy system kształcenia. Na czym polega jego innowacyjność? Otóż w ramach modułowego systemu kształcenia przedmioty, które student musi zdać w toku studiów, podzielone są na poszczególne bloki tematyczne. Studenci realizują dany moduł, a po zakończeniu zajęć, zaliczają go. Dzięki takiemu rozwiązaniu studenci nie muszą czekać do końca semestru, aby rozliczyć  się z danego przedmiotu. W związku z tym proponowane rozwiązanie daje możliwość takiego ułożenia modułów zajęć, które umożliwią szybsze przygotowanie się studenta do podjęcia stażu zawodowego. Sopocka Szkoła Wyższa zaprojektowała program zajęć w taki sposób, aby po pierwszym roku student był już przygotowany do podjęcia stażu zawodowego w firmie partnerskiej.

 

Stacjonarne:

100 zł/m-c  (12 rat w roku)

Aplikuj online