Studia dualne - Sopocka Szkoła Wyższa
23831
page-template-default,page,page-id-23831,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

Studia dualne

 

WSPARCIE NA STARCIE!

FINANSE I EKONOMIA BIZNESU

do 31.10  opłata rekrutacyjna wynosi  100 PLN  zamiast 400 PLN

Skorzystaj z dofinansowania na I roku studiów:

Płać czesne w wysokości 100 PLN / m-c

 

Studia Dualne prowadzone na kierunku „Ekonomia” specjalność „Finanse i Ekonomia biznesu” są odpowiedzią na wyzwania regionalnego rynku pracy. Studia te oparte są na zasadzie przemienności kształcenia teoretycznego i praktycznego. Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej na uczelni w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i laboratoriów oraz staż zawodowy odbywany w partnerskiej firmie. Studia te trwają 6 semestrów.

 

 

 

Korzyści ze Studiów Dualnych

 

  • przez cały okres studiów odbywasz praktykę zdobywając doświadczenie  zawodowe,
  • znacznie podnosisz swoje kompetencje językowe,
  • 50% zajęć prowadzonych jest przez praktyków z firm partnerskich,
  • zdobyte podczas studiów doświadczenie zawodowe zwiększa twoją szansę na rynku pracy.

 

studia-dualne
System studiów

Tym co wyróżnia studia dualne w Sopockiej Szkole Wyższej jest organizacja toku nauczania, ponieważ studenci 3 dni w tygodniu odbywają staż zawodowy w wybranym zakładzie pracy, a następne 2 dni uczestniczą w zajęciach na uczelni. Równoległe studiowanie i odbywanie stażu zawodowego rozpoczyna się od drugiego roku nauki i trwa do końca studiów. Już począwszy od pierwszego roku studiów studenci będą pracować nad podniesieniem umiejętności komunikacji w wybranym języku obcym (angielskim lub niemieckim).

nazwa kierunku poziom studiów tryb studiów uzyskany tytuł zawodowy czas trwania studiów
Ekonomia (specjalność: Finanse i ekonomia biznesu) studia I stopnia studia stacjonarne licencjat 6 semestrów
Modułowy system kształcenia

W ramach studiów dualnych realizowany jest nowatorski modułowy system kształcenia. Na czym polega jego innowacyjność? Otóż w ramach modułowego systemu kształcenia przedmioty, które student musi zdać w toku studiów, podzielone są na poszczególne bloki tematyczne. Studenci realizują dany moduł, a po zakończeniu zajęć, zaliczają go. Dzięki takiemu rozwiązaniu studenci nie muszą czekać do końca semestru, aby rozliczyć  się z danego przedmiotu. W związku z tym proponowane rozwiązanie daje możliwość takiego ułożenia modułów zajęć, które umożliwią szybsze przygotowanie się studenta do podjęcia stażu zawodowego. Sopocka Szkoła Wyższa zaprojektowała program zajęć w taki sposób, aby po pierwszym roku student był już przygotowany do podjęcia stażu zawodowego w firmie partnerskiej.

 

Stacjonarne:

600 PLN / I i II semestr – WSPARCIE NA STARCIE

2200 PLN / III i IV semestr 

 2300 PLN / V i VI semestr


Płatność na raty:
12 rat na I  roku po 100 zł   
12 rat na II roku po 380 zł    
12 rat na III roku po 400 zł   

Aplikuj online