Studia podyplomowe - Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Gospodarce i Administracji
16312
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16312,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Studia podyplomowe – Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Gospodarce i Administracji

Cele studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, która pomocna jest dla słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji i jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Słuchaczom przekazywana jest wiedza zgodna z Międzynarodowymi Standardami Audytu IIA, ustawami Unii Europejskiej oraz Standardami Kontroli określonymi przez Ministerstwo Finansów.

 

Słuchacz zdobędzie umiejętności z zakresu planowania i wykonywania audytu, systemów kontroli wewnętrznej oraz sporządzania dokumentacji z badań. Istotną umiejętnością nabywaną w trakcie studiów jest również wskazanie wpływu zmian organizacyjnych na procesy kontroli i audytu wewnętrznego, poznanie skutecznych metod kontrolowania tych zmian.

 

Rekrutacja na kolejną edycję rusza już
01 kwietnia 2020 r.

                                        UWAGA!                     

Studia realizowane są we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. w Warszawie dzięki czemu pozwalają uzyskać Certyfikat potwierdzający kompetencje Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW.

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ:

–   Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych

–   Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW

–   Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o

–   Wsparcie organizacyjne dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu CGAP lub CIA

–   Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW

w zakresie czynności wykonywanych

na stanowisku audytora lub kontrolera.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób pełniących funkcje nadzorcze, kontrolerskie, pracowników komórek audytu wewnętrznego banków, ubezpieczycieli, pracowników administracji samorządowej oraz przedsiębiorców.

 

A także do wszystkich osób chcących zdobyć umiejętność:

 

 • identyfikacji i monitorowania procesów istniejących w jednostce, w tym sprawdzania, czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane
 • dokonywania opisów procesów
 • gromadzenia dokumentacji i informacji dotyczące tych procesów, a zwłaszcza informacji o systemie kontroli wewnętrznej
 • identyfikowania oraz oceny ryzyka w procesach oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia
 • dokonywania wstępnego przeglądu procesów
 • przygotowywania planu audytu
 • przeprowadzania audytu
 • nadzorowania innych pracowników wykonujących czynności audytowe
Wykładowcy/Opierun merytoryczny

Opiekun merytoryczny – Ewa Bolesławska, audytor wewnętrzny, wykładowca SSW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykładowcami w ramach studiów są nauczyciele akademiccy SSW oraz praktycy audytorzy wewnętrzni: pracownicy NIK, PIKW w Warszawie.

 

 

Mariusz Sujka –  trener biznesu oraz coach akredytowany przy Izbie Coachingu. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami, realizacji projektów oraz prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania, organizacji pracy, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, psychologii kontroli i władzy. Jest również audytorem wewnętrznym certyfikowanym przez Instytut Audytorów Wewnętrznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiesław Zyskowski – trener i moderator warsztatów umiejętnościowych dla prokuratorów pionów śledczych Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku, Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, Łomży, Suwałkach, Olsztynie i Białymstoku, inspektorów Urzędów Kontroli Skarbowej na zlecenie Ministerstwa Finansów. Szkoliłem Komorników i poborców skarbowych województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, oskarżycieli skarbowych i kontrolerów Urzędów Skarbowych oraz funkcjonariuszy Izb Celnych w Białymstoku, Szczecinie, Białej Podlaskiej. Szkolił kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli oraz audytorów i kontrolerów przynależących do Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

 

 

 

W skład kadry również wchodzą:

 • dr Józef Bielecki
 • Wojciech Zemła
 • Piotr Wojczys
 • Grzegorz Zieliński
 • Luiza Budner-Iwanicka
 • Jolanta Ostaszewska
 • Leszek Adamski
 • Joanna Pioch
 •  Ada Kiwak
Program studiów

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

UWAGA!  Program studiów oparty jest o zawodowe wymagania i standardy krajowe i międzynarodowe. Obejmuje treści wymagane na międzynarodowych egzaminach kwalifikacyjnych CGAP oraz CIA.

 

Program studiów:

I. Audyt wewnętrzny

1. Pojęcie audytu wewnętrznego.
2. Planowanie w audycie wewnętrznym (plan wieloletni, plan roczny, planowanie zadania audytowego), identyfikacja obszarów ryzyka, analiza ryzyka.
3. Metodyka przeprowadzania zadania audytowego
4. Dokumenty robocze w audycie wewnętrznym (kwestionariusz samooceny, kwestionariusz kontroli wewnętrznej, listy kontrolne, ścieżka audytu)
5. Sprawozdawczość w audycie wewnętrznym ( rodzaje i elementy sprawozdań)
6. Zasady współpracy audytora wewnętrznego z kierownictwem jednostki i pracownikami. Oszustwa finansowe i nadużycia gospodarcze.

II. Bezpieczeństwo informacji

1. Polityka bezpieczeństwa organizacji.
2. Standardy bezpieczeństwa.
3. Bezpieczeństwo informacji i jego zagrożenia
4. Bezpieczeństwo systemu informacyjnego (SI); podmioty bezpieczeństwa informacyjnego w SI; bezpieczeństwo baz danych i SZBD; zagrożenia sieciowe i ochrona sieciowa.
5. Istota audytu, standardy audytu bezpieczeństwa
6. Ustawodawstwo związane z bezpieczeństwem informacji
7. Informacja niejawna, tajna, tajemnice.
8. Istota danych osobowych.
9. Przestępczość komputerowa.

III. Finanse publiczne

1. Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
2. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
3. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
4. Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
5. Procedura postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
6. Wstęp do finansów publicznych
7. Podstawy gospodarki finansowej w JSFP

IV. Kontrola zarządcza COSO

1. Pojęcie kontroli zarządczej i cele kontroli zarządczej
2. Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej na różnych szczeblach administracji publicznej
3. Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych – omówienie obowiązków wynikających z ich treści dla jednostki administracji publicznej
4. Podział obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach
5. Planowanie celów i zadań oraz zarządzania ryzykiem w jednostce
6. Zasady zarządzania ryzykiem
7. Samoocena kontroli zarządczej.

V. Zamówienia publiczne

1. System zamówień publicznych w prawie UE.
2. System zamówień publicznych w Polsce – zagadnienia ogólne.
3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
4. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne:
5. Nowe podejście do zamówień publicznych.
6. Zamówienia sektorowe.
7. Środki ochrony prawnej.
8. Umowa o zamówienie publiczne – nieważność, unieważnienie, zmiana.
9. Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne.
10. System kontroli zamówień publicznych.

VI. Nadużycia gospodarcze

1. Oszustwa finansowe i nadużycia gospodarcze.
2. Identyfikacja źródłowych przyczyn nieprawidłowości
3. Wykrywanie kłamstw
4. Przeprowadzanie wywiadów/przesłuchań.

VII. Metody zarządzania w organizacji
1.Wprowadzenie do zagadnienia metod organizacji i zarządzania.
2. Prezentacja klasyfikacji metod zarządzania
3. Zarządzanie przez: wartość, cele, wyjątki, wyniki.

VIII.  Podstawy prawa spółek
1. Zagadnienia dotyczące spółki z o.o. w organizacji,
2. Umowa spółki (obowiązkowe i dozwolone zapisy, zmiany umowy, wzór umowy),
3. Kapitał zakładowy (wkłady wspólników, aporty, podwyższenie kapitału, obniżenie kapitału),
4. Organy spółki (zarząd, zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza, prokura, komisja rewizyjna),
5. Dokumenty spółki (księga udziałów, księga protokołów),
6. Prawa i obowiązki wspólników,
7.Prawo indywidualnej kontroli,
8. Odpowiedzialność w spółce (cywilnoprawna, podatkowa, karno-skarbowa, karna, deliktowa względem spółki, kontraktowa, wpływ absolutorium na odpowiedzialność członków zarządu),
9.Odpowiedzialność likwidatorów spółki,
uchwały w spółce,
10. Dopłaty, udziały, dywidendy,
11. Wyłączenie wspólnika,
12. Rozwiązanie spółki

Liczba godzin: 170

 

Forma zaliczenia studiów – pisemny egzamin końcowy.

Opłata semestralna – 2000 PLN / semestr


Opłata miesięczna (12 rat) – 350 PLN


Opłata rekrutacyjna – 85 PLN

Aplikuj już dzisiaj!

Biuro studiów podyplomowych:
podyplomowe@ssw.sopot.pl
tel. kom.  509-655-417
(58) 555 83 80