kadry i płace - studia podyplomowe SSW - Gdańsk, Sopot, Gdynia
kadry i płace - studia podyplomowe SSW - Gdańsk, Sopot, Gdynia
16891
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16891,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Studia podyplomowe – Kadry i płace

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych Kadry i Płace jest zapoznanie słuchaczy z polityką kadrową, prawem pracy, kreowaniem strategii personalnej przedsiębiorstw, a także zapoznanie z wiedzą z zakresu przepisów kadrowo-płacowych, rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, zatrudniania cudzoziemców.

 

Uczestnicy studiów zostaną  zaznajomieni z  tematyką między innymi z zakresu kadr i płac w procesie zarządzania, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi: planowania strategii personalnej, narzędzi informatycznych stosowanych w praktyce kadrowo-płacowej oraz  procesem: rekrutacji, selekcji, oceniania, wynagradzania, motywowania i rozwoju personelu. Ponadto uczestnicy studiów zostaną wyposażeni w umiejętności  praktycznej obsługi wszelkich zobowiązań płacowych w tym leżących zarówno po stronie pracodawców, jak i pracobiorców.

Tegoroczna edycja rusza 16-17.11.2019 r.

kadry-place-studia-podyplomowe
Adresaci studiów

Studia podyplomowe Kadry i Płace skierowane są do osób z wykształceniem wyższym przygotowujących się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z tego zakresu. Zapraszamy na studia specjalistów zajmujących się realizacją polityki kadrowej w przedsiębiorstwach i innych organizacjach, osoby prowadzące własną działalność i zatrudniające pracowników oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem umiejętności w zarządzaniu personelem i wynagrodzeniami.

Wykładowcy/Kierownik merytoryczny

Arkadiusz Szulc – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Katedry Rachunkowości, specjalista w zakresie organizacji rachunkowości finansowej i podatkowej w małych i średnich przedsiębiorstwach, trener oraz wykładowca w Sopockiej Szkole Wyższej w zakresie podatków, rachunkowości oraz systemu ubezpieczeń społecznych, wieloletni praktyk w zakresie księgowości prowadzący własną firmę consultingowo-rachunkową. Posiada uprawnienia wydane przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg oraz certyfikat Głównego Księgowego wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów o tematyce rachunkowo-podatkowej, autor wielu publikacji w zakresie rachunkowości i zarządzania.

 

 

 

 

Kadrę dydaktyczną tworzą wykładowcy akademiccy z dziedziny gospodarowania zasobami ludzkimi oraz księgowi, kadrowi, prawnicy z zakresu prawa pracy, pracownicy ZUS, przedsiębiorcy, trenerzy biznesu:

  • dr Klaudia Kozłowska – właścicielka jednego z większych biur rachunkowych. Specjalistka w zakresie szeroko rozumianej rachunkowości i podatków. Przede wszystkim wieloletni praktyk. Zajmuje się obsługą spółek ale także małych podmiotów. Wykładowca na uczelniach oraz kursach o tematyce rachunkowości.
  • Anita Wolska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczony ekspert podatkowy, zwłaszcza w zakresie podatku od towarów i usług. Ukończyła szereg kursów, w tym również kurs dla trenerów obejmujący wystąpienia publiczne i prezentacje. Wykłady, szkolenia i prelekcje z obszarów obejmujących problematykę podatkową prowadziła wcześniej zarówno dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak i dla właścicieli i pracowników biur rachunkowych. Wykładowca w Sopockiej Szkole Wyższej w zakresie podatków i ordynacji podatkowej. Podczas prowadzenia zajęć wykorzystuje cenne doświadczenie zdobyte w trakcie wieloletniej pracy w urzędzie skarbowym jako kierownik referatu.
  • Renata Smentoch – pracownik ZUS, posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu postępowania dotyczącego wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz szeroka wiedzę z zakresu podlegania ubezpieczeniom społecznym.
  • Emila Kalitta
  • mgr Renata Cichosz- absolwentka Politechniki Koszalińskiej Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku -kierunek Ubezpieczenia Społeczne i Prawo Pracy. Wieloletnie doświadczenie z ubezpieczeniami społecznymi zdobyła dzięki pracy w ZUS.
Program studiów

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

W RAMACH STUDIÓW REALIZOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE BLOKI TEMATYCZNE:

 

1. Dokumentacja pracownicza (16 godz.)

  • Dokumentowanie podjęcia pracy oraz dopuszczenia do pracy
  • Prowadzenie dokumentacji związanej ze zmianą warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem stosunku pracy
  • Prowadzenie akt osobowych  i ich przechowywanie
  • Ochrona danych osobowych

2. Dokumentacja wynagrodzeń (10 godz.)
Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń i jej ewidencja
Karta wynagrodzeń
Karta przychodów pracownika
Karta czasu pracy

3. Wynagrodzenie za czas nie wykonywania pracy (12 godz.)
Wynagrodzenie za czas urlopu w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy – przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop z wykorzystaniem współczynnika urlopowego wyliczonego dla każdego roku podatkowego
Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
Wynagrodzenie z tyt. niezdolności do pracy z powodu choroby
Wynagrodzenie za czas przestoju
Wynagrodzenie za czas dyżuru i gotowości do pracy
Wynagrodzenie z tytułu urlopu ojcowskiego

4. Zasady obliczania innych składników wynagradzania (10 godz.)
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
Wynagrodzenie za pracę w nocy
Odszkodowania, odprawy i rekompensaty
Obowiązkowe, fakultatywne i  dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę

5. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych  (14 godz.)
Umowa zlecenia
Umowa o dzieło
Kontrakt menadżerski
Zasady podlegania ubezpieczeniom, oraz rozliczania składek na  ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od umów cywilnoprawnych
Obowiązek podatkowy w rozliczeniu umów cywilnoprawnych

6. Inne świadczenia pracownicze (10 godz.)
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu
Wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Świadczenie urlopowe
Inne świadczenia

7. Wynagrodzenia i świadczenia za czas niezdolności do pracy   (28 godz.)
Wynagrodzenie za czas choroby
Zasiłek chorobowy przed i po 50 roku życia
Podmioty uprawnione do wypłaty zasiłków
Nabycie prawa, ustalenie okresu i podstawy do wypłaty zasiłków
Dokumentacja niezbędna do wypłat zasiłków
Zasiłek macierzyński
Urlop rodzicielski
Świadczenie rehabilitacyjne
Zasiłek opiekuńczy
Zasiłek wyrównawczy
Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
Zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy

8. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych (12 godz.)
Rozliczenia z ZUS-em
Obowiązki płatnika składek
Ubezpieczenia społeczne – zasady podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.
Ubezpieczenie zdrowotne
Składki na – FP i FGŚP

9. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym (12 godz.)
Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy – ulga podatkowa, koszty uzyskania przychodów
podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązki płatnika, podstawa opodatkowania, wpłaty zaliczek na podatek dochodowy

10. Obsługa programu Płatnik (12 godz.)

11. Środowisko pracy (6 godz.)
Kształtowanie środowiska pracy
Proces rekrutacji

12. Ochrona danych osobowych (6 godz.)

 

13. Obsługa programu kadrowego (12 godz.)

Liczba godzin: 160

 

 

Opłata semestralna – 2000 PLN / semestr


Opłata miesięczna (12 rat) – 350 PLN


Opłata rekrutacyjna – 85 PLN

Aplikuj już dzisiaj!

Biuro studiów podyplomowych:
podyplomowe@ssw.sopot.pl
tel. kom.  509-655-417
(58) 555 83 80