kadry i płace - studia podyplomowe SSW - Gdańsk, Sopot, Gdynia
kadry i płace - studia podyplomowe SSW - Gdańsk, Sopot, Gdynia
16891
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16891,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Studia podyplomowe – Kadry i płace

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych Kadry i Płace jest zapoznanie słuchaczy z polityką kadrową, prawem pracy, kreowaniem strategii personalnej przedsiębiorstw, a także zapoznanie z wiedzą z zakresu przepisów kadrowo-płacowych, rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, zatrudniania cudzoziemców.

 

Uczestnicy studiów zostaną  zaznajomieni z  tematyką między innymi z zakresu kadr i płac w procesie zarządzania, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi: planowania strategii personalnej, narzędzi informatycznych stosowanych w praktyce kadrowo-płacowej oraz  procesem: rekrutacji, selekcji, oceniania, wynagradzania, motywowania i rozwoju personelu. Ponadto uczestnicy studiów zostaną wyposażeni w umiejętności  praktycznej obsługi wszelkich zobowiązań płacowych w tym leżących zarówno po stronie pracodawców, jak i pracobiorców.

kadry-place-studia-podyplomowe
Adresaci studiów

Studia podyplomowe Kadry i Płace skierowane są do osób z wykształceniem wyższym przygotowujących się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z tego zakresu. Zapraszamy na studia specjalistów zajmujących się realizacją polityki kadrowej w przedsiębiorstwach i innych organizacjach, osoby prowadzące własną działalność i zatrudniające pracowników oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem umiejętności w zarządzaniu personelem i wynagrodzeniami.

Wykładowcy/Kierownik merytoryczny

Arkadiusz Szulc – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Katedry Rachunkowości, specjalista w zakresie organizacji rachunkowości finansowej i podatkowej w małych i średnich przedsiębiorstwach, trener oraz wykładowca w Sopockiej Szkole Wyższej w zakresie podatków, rachunkowości oraz systemu ubezpieczeń społecznych, wieloletni praktyk w zakresie księgowości prowadzący własną firmę consultingowo-rachunkową. Posiada uprawnienia wydane przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg oraz certyfikat Głównego Księgowego wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów o tematyce rachunkowo-podatkowej, autor wielu publikacji w zakresie rachunkowości i zarządzania.

 

 

 

 

Kadrę dydaktyczną tworzą wykładowcy akademiccy z dziedziny gospodarowania zasobami ludzkimi oraz księgowi, kadrowi, prawnicy z zakresu prawa pracy, pracownicy ZUS, przedsiębiorcy, trenerzy biznesu:

 • dr Klaudia Kozłowska – właścicielka jednego z większych biur rachunkowych. Specjalistka w zakresie szeroko rozumianej rachunkowości i podatków. Przede wszystkim wieloletni praktyk. Zajmuje się obsługą spółek ale także małych podmiotów. Wykładowca na uczelniach oraz kursach o tematyce rachunkowości.
 • Anita Wolska – kierownik jednego z działów Urzędu Skarbowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w postępowaniach podatkowych. Specjalistka w podatku VAT oraz ordynacji podatkowej.
 • Renata Cichosz
 • Renata Smentoch
 • Emila Kalitta

 

Program studiów

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

W RAMACH STUDIÓW REALIZOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE BLOKI TEMATYCZNE:

 

1. Dokumentacja pracownicza (16 godz.)

 • Dokumentowanie podjęcia pracy oraz dopuszczenia do pracy
 • Prowadzenie dokumentacji związanej ze zmianą warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem stosunku pracy
 • Prowadzenie akt osobowych  i ich przechowywanie
 • Ochrona danych osobowych

2. Zatrudnianie cudzoziemców (4 godz.)

 • Warunki wykonywania pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zasady związane w wydawaniem zezwoleń na pracę
 • Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemców

3. Dokumentacja wynagrodzeń (12 godz.)

 • lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń i jej ewidencja
 • karta wynagrodzeń
 • karta przychodów pracownika
 •  karta czasu pracy

4. Wynagrodzenie za czas nie wykonywania pracy (20 godz.)

 • wynagrodzenie za czas urlopu w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy – przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop z wykorzystaniem współczynnika urlopowego wyliczonego dla każdego roku podatkowego
 • wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
 • wynagrodzenie z tyt. niezdolności do pracy z powodu choroby
 •  wynagrodzenie za czas przestoju
 • wynagrodzenie za czas dyżuru i gotowości do pracy
 •  wynagrodzenie z tytułu urlopu ojcowskiego

5. Zasady obliczania innych składników wynagradzania (8 godz.)

 •  Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 •  Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
 •  Wynagrodzenie za pracę w nocy
 •  Odszkodowania, odprawy i rekompensaty
 •  Obowiązkowe, fakultatywne i  dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę

6. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych  (16 godz.)

 •     Umowa zlecenia
 •     Umowa o dzieło
 •     Kontrakt menadżerski
 •     Zasady podlegania ubezpieczeniom, oraz rozliczania składek na  ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od umów cywilnoprawnych
 •     Obowiązek podatkowy w rozliczeniu umów cywilnoprawnych

7. Inne świadczenia pracownicze (16 godz.)

 • Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
 • Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu
 • Wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Świadczenie urlopowe
 • Inne świadczenia

8. Wynagrodzenia i świadczenia za czas niezdolności do pracy  (16 godz.)

 • wynagrodzenie za czas choroby
 • zasiłek chorobowy przed i po 50 roku życia
 • podmioty uprawnione do wypłaty zasiłków
 • nabycie prawa, ustalenie okresu i podstawy do wypłaty zasiłków
 • dokumentacja niezbędna do wypłat zasiłków
 • zasiłek macierzyński
 • urlop rodzicielski
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • zasiłek opiekuńczy
 • zasiłek wyrównawczy
 • zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
 • zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy

9. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych (8 godz.)

 •  Rozliczenia z ZUS-em
 • Obowiązki płatnika składek
 •  Ubezpieczenia społeczne – zasady podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.
 •  Ubezpieczenie zdrowotne
 •  Składki na – FP i FGŚP

10. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym (8 godz.)

 • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy – ulga podatkowa, koszty uzyskania przychodów
 • podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązki płatnika, podstawa opodatkowania, wpłaty zaliczek na podatek dochodowy

11. Obsługa programu Płatnik (12 godz.)

12. Psychologia zarządzania kadrami  (20 godz.)

 • Rekrutacja i selekcja jak wybrać najlepszych
  Szkolenie i rozwój pracowników
 • Motywowanie pracowników
 • Przeprowadzanie badań i ocen w organizacji

 

13. Bezpieczeństwo i higiena pracy (4 godz.)

 • Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Wymogi bhp przy pracy w biurze

Liczba godzin: 160

 

 

Opłata semestralna – 2000 PLN / semestr


Opłata miesięczna (12 rat) – 350 PLN


Opłata rekrutacyjna – 85 PLN

Aplikuj już dzisiaj!

Biuro studiów podyplomowych:
podyplomowe@ssw.sopot.pl
tel. kom.  509-655-417
(58) 555 83 80