Studia podyplomowe - Prawo i postępowania podatkowe - Sopocka Szkoła Wyższa
29144
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-29144,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Studia podyplomowe – Prawo i postępowania podatkowe

Cele studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w obszarze podatków – w szczególności podstawowej oceny skutków podatkowych określonych czynności, przedsięwzięć. Absolwent studiów nie tylko zdobędzie podstawy wiedzy materialnej o podatkach, lecz będzie również świadom w jaki sposób funkcjonują struktury organów podatkowych Państwa i jak prezentuje się przebieg postępowania podatkowego.
Zdobyta świadomość podatkowa pozwoli również identyfikować obszary potencjalnych wątpliwości bądź zagrożeń podatkowych, dzięki czemu absolwent będzie w stanie efektywnie korzystać z pomocy specjalistów podatkowych.

Studia realizowane są pod patronatem Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 

Rekrutacja rusza już od
01.04.2020 r.

 

 

Adresaci studiów

Absolwent studiów będzie mógł podążać ścieżką kariery w kancelariach, firmach doradczych, strukturach Krajowej Administracji Skarbowej oraz księgowości.

Wykładowcy/Opiekun merytoryczny

Andrzej Radwan-Wiński – opiekun merytoryczny 

Jest prawnikiem i doradcą podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trójmiejskich kancelariach prawnych, świadcząc pomoc podatkową i prawną, w szczególności zdobywając praktykę w prowadzeniu sporów podatkowych.

 

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych doradców podatkowych i prawników, prowadzących własne praktyki jak i zatrudnionych w czołowych kancelariach prawnych regionu – dzięki czemu studenci otrzymają przygotowanie pod kątem oczekiwań rynkowych i realiów praktyki.

Program studiów

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Bloki tematyczne
1. Podstawy prawa cywilnego i handlowe (14 h)
a. Wprowadzenie do części ogólnej kodeksu cywilnego;
b. Wprowadzenie do zobowiązań, najważniejsze umowy stosowane w obrocie;
c. Formy prowadzenia działalności gospodarczej;
d. Prawo cywilne a prawo podatkowe

2. Ogólne prawo podatkowe (8 h)
a. Ogólne zasady polskiego prawa podatkowego;
b. Polskie prawo podatkowe a prawo UE i prawo międzynarodowe

3. Podatki dochodowe (36 h)
a. Wprowadzenie do podatków dochodowych
b. Opodatkowanie działalności gospodarczej;
c. Opodatkowanie obrotu prywatnego i pracy;
d. Ewidencja i sprawozdawczość podatkowa;

4. Międzynarodowe prawo podatkowe (10 h)
a. Istota umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
b. Najważniejsze instytucje
c. Metodyka analizy, praktyczne problemy
d. Wpływ orzecznictwa TSUE

5. Podatki pośrednie (40 h)
a. Podatek od towarów i usług – istota, zasady funkcjonowania
b. Podatek od towarów i usług – najważniejsze instytucje, główne problemy praktyczne
c. Podatek akcyzowy – istota, zasady funkcjonowania, podstawowe instytucje

6. Podatki i opłaty lokalne (26h)
a. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny – istota podatku, zasady funkcjonowania, najważniejsze instytucje, praktyczne problemy
b. Podatek od czynności cywilnoprawnych – istota i zasady podatku, problemy praktyczne
c. Podatek od spadków i darowizn – istota i zasady podatku, problemy praktyczne
d. Pozostałe podatki i opłaty lokalne

7. Postępowanie przed organami administracji i sądami administracyjnymi (26 h)
a. Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa i celno-skarbowa, postępowanie podatkowe, – wprowadzenie, najważniejsze instytucje
b. Postępowanie odwoławcze, postępowanie przed sądami administracyjnymi
c. Postępowania nadzwyczajne,
d. Postępowanie egzekucyjne
e. Interpretacje indywidualne

8. Postępowanie administracyjne (4 h)
a. Postępowanie administracyjne a procedura podatkowa
b. Główne zasady procedury administracyjnej, istota prawa administracyjnego w obrocie prawnym

9. Kodeks karny skarbowy (6 h)
a. Podstawowe zasady odpowiedzialności karnej skarbowej
b. Najważniejsze normy kodeksu karnego skarbowego w praktyce podatkowej

10. Prawo celne (6 h)
a. Wprowadzenie, istota ora KCW
b. Najważniejsze procedury w praktyce podatkowej
c. Postępowanie celne – istota i specyfika

11. Prawo dewizowe (4h) – istota, podstawowe pojęcia, główne obowiązki w praktyce gospodarczej

12. Rachunkowość (4 h) – wprowadzenie, najważniejsze pojęcia, znaczenie rachunkowości dla prawa podatkowego i jej miejsce w systemie podatkowym.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich przedmiotów objętych planem studiów Ocena na świadectwie ukończenia studiów jest ustalana na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przedmiotów objętych planem studiów.

Opłata semestralna – 1800 PLN / semestr


Opłata miesięczna (12 rat) – 315 PLN


Opłata rekrutacyjna – 85 PLN

Aplikuj już dzisiaj!

Biuro studiów podyplomowych:
podyplomowe@ssw.sopot.pl
tel. kom.  509-655-417
(58) 555 83 80