Studia podyplomowe - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni - Sopocka Szkoła Wyższa
18804
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-18804,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Studia podyplomowe – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni

Cele studiów

Celem studiów jest przygotowanie kadry wykonawczej z zakresu projektowania, urządzania i pielęgnowania terenów zieleni w różnej skali (ogrody przydomowe, parki publiczne, zieleń miejska, zieleń osiedlowa, zieleń jako element estetyki przy siedzibach firm) poprzez uzupełnienie i podwyższenie kwalifikacji.

 

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów, którzy będą charakteryzowali się umiejętnościami wykonywania: prac inwentaryzacyjnych szaty roślinnej, oceny stanu szaty roślinnej (gospodarka drzewostanem), projektów kompozycji zieleni (studialnych, koncepcyjnych i realizacyjnych), kierowania i nadzorowania prac realizacyjnych i pielęgnacyjnych terenów zieleni.

 

Rekrutacja na kolejną edycję ruszyła
01 kwietnia 2020 r.

zielen
Adresaci studiów

Oferta skierowana jest do osób z wykształceniem wyższym I-go stopnia (inżynier lub licencjat). Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych objęciem stanowiska w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, jednostkach projektowych zajmujących się projektowaniem, urządzaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni.

Wykładowcy/Opiekun merytoryczny

Opiekun merytoryczny – dr hab. inż. arch prof SSW Bogna Lipińska

Ukończyła studia na Wydziale Architektury PG. Jest autorem zrealizowanych projektów rewaloryzacji zabytkowych założeń zieleni: kompleksowej rewaloryzacji parku w Będominie koło Kościerzyny (Muzeum Hymnu Narodowego), parku w Krokowej koło Pucka (Europejskie spotkania Centrum Kultury Kaszubskiej Krokowa), parku w Leźnie koło Gdańska (dom pracy twórczej Uniwersytetu Gdańskiego); parku w Świeszynku koło Miastka, parku w Starzyńskim Dworze koło Pucka, a także koncepcji przebudowy zieleni przy ulicy Długiej oraz Długim Targu w Gdańsku oraz przy ulicy Świętojańskiej w Gdyni. Jest autorem koncepcji uporządkowania zieleni w zabytkowym założeniu parkowym zespołu „Park Kolibki” w Gdyni. Jest członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody przy Wojewodzie Pomorskim oraz członkiem Rady Ochrony Zabytków przy Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Gdańsku. W ostatnich latach pełniła rolę konsultanta-specjalisty do spraw zabytkowych założeń zieleni w Urzędzie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Gdańsku.

 

dr hab. inż. arch. Katarzyna Rozmarynowska

Absolwentka Politechniki Gdańskiej. Doktorat za pracę „Zespoły dworsko-ogrodowe ziemi lęborskiej. Przyczyny degradacji, warunki i możliwości przetrwania”(1996). Autorka monografii „Ogrody odchodzące…? Z dziejów gdańskiej zieleni publicznej 1708-1945” (2011) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, opracowań studialnych i projektowych (m.in. proj. Zielonego Pomnika Jana Pawła II w Gdańsku na Zaspie). Laureatka (wraz z zespołem) Pomorskiej Nagrody Muzealnej za: Wydawnictwo, wystawę czasową i działania edukacyjne: „Gdańskie ogrody” oraz Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od Morza”, ponieważ książkę „Gdańskie ogrody” uznano za najlepsza książkę 2018 roku. Specjalistka w dziedzinie architektury krajobrazu i historii sztuki ogrodowej. Interesują ją głównie zagadnienia związane z szeroko pojętą problematyką miejską, historią sztuki ogrodowej, teorią i konserwacją zabytkowej zieleni.

 

 

Kadrę stanowią praktycy oraz firmy wykonawcze:
mgr Barbara Szczyt
mgr inż. Magdalena Czeczatka
mgr inż. arch. Agnieszka Durejko
mgr inż. Marcin Jankowski
mgr inż. Barbara Korwel – Lejkowska
mgr inż. Ryszard Jarosiński
dr inż. arch. kraj. Joanna Rayss

Program studiów

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają 1-2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele w godz. 08.00 – 18.30.

W RAMACH STUDIÓW REALIZOWANE SĄ MIĘDZY INNYMI NASTĘPUJĄCE BLOKI TEMATYCZNE:

 

  1. Biologia roślin, dendrologia, fizjografia, fitosocjologia, gleboznawstwo, podstawy ekologii
  2. Zasady kompozycji w projektowaniu
  3. Historia sztuki ogrodowej
  4. Projektowanie terenów zieleni (w tym m.in.: projekt rewaloryzacji zabytkowego założenia parkowego)
  5. Grafika inżynierska oraz wspomaganie komputerowe projektowania
  6. Prawo związane z planowaniem przestrzennym i budownictwem, ochroną przyrody, ochroną środowiska, prawo wodne
  7. Instalacje budowlane i materiałoznawstwo
  8. Zakładanie trawników i podstawy projektowania nawodnienia
  9. Budowa terenów zieleni (w tym: obmiary robót, technologia i organizacja robót, prowadzenie dziennika budowy, odbiory, zabezpieczenie materiału roślinnego, maszyny i urządzenia)
  10. Zasady pielęgnacji terenów zieleni (w tym: zieleni miejskiej i zabytkowych założeń zieleni)

Liczba godzin: 180

 

Forma zaliczenia studiów – projekt dyplomowy (seminarium dyplomowe zakończone obroną).

Opłata semestralna – 2100 PLN / semestr


Opłata miesięczna (12 rat) – 370 PLN


Opłata rekrutacyjna – 85 PLN

Aplikuj już dzisiaj!

Biuro studiów podyplomowych:
podyplomowe@ssw.sopot.pl
tel. kom.  509-655-417
(58) 555 83 80