Rachunkowość budżetowa,kontrola zarządcza - studia podyplomowe SSW
17383
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17383,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Studia podyplomowe – Rachunkowość Budżetowa i Kontrola Zarządcza w JSFP

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości oraz sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych. Uczestnicy studiów zdobędą aktualną wiedzę oraz zwiększą posiadane umiejętności i kompetencje z zakresu rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej.

 

Rekrutacja na kolejną edycję rusza już 01 kwietnia 2020 r.

podyplomowe-rachunkowość-budżetowa-kontrola
Adresaci studiów

Studia przeznaczone są zarówno dla osób pracujących w sektorze finansów publicznych, pełniących funkcję głównych księgowych, skarbników i pracowników działów finansowo-księgowych, jak też osób zamierzających podjąć pracę w tych służbach i dla wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

Wykładowcy/Kierownik merytoryczny

Opiekun merytoryczny – Ewa Bolesławska, audytor wewnętrzny, wykładowca SSW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków z sektora Jednostek Samorządu Terytorialnego, jak i nauczycieli akademickich współpracujących z praktyką gospodarczą.

Mariusz Sujka – trener biznesu oraz coach akredytowany przy Izbie Coachingu. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami, realizacji projektów oraz prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania, organizacji pracy, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, psychologii kontroli i władzy.
Jest również audytorem wewnętrznym certyfikowanym przez Instytut Audytorów Wewnętrznych.

 

 

 

 

 

 

 

W skład kadry również wchodzą:

 •  Justyna Kisielewska
 •  Luiza Budner – Iwanicka
 •  Piotr Wojczys
 •  Danuta Zbierska
 •  Wojciech Zemła
Program studiów

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

I. Rachunkowość budżetowa

1. Podstawowe zasady rachunkowości budżetowej.
2. Rachunkowość budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
3. Rachunkowość jednostki budżetowej – w tym rachunkowość organu podatkowego.

II. Sprawozdawczość budżetowa

1. Ogólna charakterystyka sprawozdawczości budżetowej.
2. Rodzaje sprawozdań.
3. Zasady sporządzania sprawozdań.
4. Okresy sprawozdawcze i terminy składania sprawozdań.
5. Sprawozdanie Rb-27s wykonanie planu dochodów budżetowych).
6. Sprawozdanie Rb-28s (wykonanie planu wydatków).
7. Sprawozdania Rb-Z i Rb-N (zobowiązania, gwarancje, poręczenia, należność, wybrane aktywa finansowe).
8. Sprawozdanie Rb-WS (wydatki strukturalne).

III. Zamówienia publiczne

 1. System zamówień publicznych w prawie UE.
 2. System zamówień publicznych w Polsce – zagadnienia ogólne.
 3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.
 5. Nowe podejście do zamówień publicznych.
 6. Zamówienia sektorowe.
 7. Środki ochrony prawnej.
 8. Umowa o zamówienie publiczne  –  nieważność, unieważnienie, zmiana.
 9. Dokumentacja postępowania o  zamówienie publiczne.
 10. System kontroli zamówień publicznych.

IV. Audyt wewnętrzny

 1. Pojęcie audytu wewnętrznego.
 2. Planowanie w audycie wewnętrznym (plan wieloletni, plan roczny, planowanie zadania audytowego), identyfikacja obszarów ryzyka, analiza ryzyka.
 3. Metodyka przeprowadzania zadania audytowego.
 4. Dokumenty robocze w audycie wewnętrznym (kwestionariusz samooceny, kwestionariusz kontroli wewnętrznej, listy kontrolne, ścieżka audytu).
 5. Sprawozdawczość w audycie wewnętrznym ( rodzaje i elementy sprawozdań).
 6. Zasady współpracy audytora wewnętrznego z kierownictwem jednostki i pracownikami.

V. Kontrola zarządcza COSO

1. Pojęcie kontroli zarządczej i cele kontroli zarządczej.
2. Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej na różnych szczeblach administracji publicznej.
3. Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych – omówienie obowiązków wynikających z ich treści dla jednostki administracji publicznej.
4. Podział obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach.
5. Planowanie celów i zadań oraz zarządzania ryzykiem w jednostce.
6. Zasady zarządzania ryzykiem.
7. Samoocena kontroli zarządczej.

VI. Sprawozdawczość finansowa

VII. Bezpieczeństwo informacji

VIII. Finanse publiczne

1. Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
2. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
3. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
4. Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
5. Procedura postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
6. Wstęp do finansów publicznych
7. Podstawy gospodarki finansowej w JSFP

IX. Nadużycia gospodarcze

X. Budżet zadaniowy

Liczba godzin: 170

 

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń, w trybie niestacjonarnym.

Opłata semestralna – 1800 PLN / semestr


Opłata miesięczna (12 rat) – 315 PLN


Opłata rekrutacyjna – 85 PLN

Aplikuj już dzisiaj!

Biuro studiów podyplomowych:
podyplomowe@ssw.sopot.pl
tel. kom.  509-655-417
(58) 555 83 80