Studia podyplomowe - Wycena, Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami - Sopocka Szkoła Wyższa
16901
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16901,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Studia podyplomowe – Wycena, Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami

Cele studiów

Rynek nieruchomości w Polsce znajduje się w fazie ciągłego rozwoju. Stąd istnieje potrzeba wykształcenia kadry posiadającej kompletne umiejętności w zakresie wyceny, zarządzania i obrotu nieruchomościami.

 

Rekrutacja na kolejną edycję rusza już
01 kwietnia 2020 r.

Studia prowadzone są we współpracy

z Pomorskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości

oraz Stowarzyszeniem Pomorskim Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Adresaci studiów

Oferta skierowana jest do osób pragnących podjąć pracę w charakterze pośrednika nieruchomości lub rzeczoznawcy oraz wszystkich tych, którzy mają ambicję poszerzenia swojej wiedzy na temat prawa mieszkaniowego, czy rynku nieruchomości.

Wykładowcy/Kierownik merytoryczny

Anna Mariola Kreja, absolwentka Politechniki Gdańskiej (mgr inż. Budownictwa lądowego). Posiada Państwową Licencję Zarządcy Nieruchomości wydaną przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Ukończyła studia Podyplomowe Studia Prawno-Menadżerskie na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Podyplomowe Studia Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim oraz Podyplomowe Studia Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami na Sopockiej Szkole Wyższej Uzyskała Certyfikat Zarządcy-Doradcy uprawniający do udzielania konsultacji z zakresu gospodarki nieruchomościami w procesie integracji z Unią Europejską. Zaliczyła cykl szkoleń nt. Zarządzania nieruchomościami komercyjnymi zorganizowany przez Polską Federację Rynku Nieruchomości oraz Institute of Real Estate Management z Chicago. Zadała egzamin państwowy na Członka Rad Nadzorczych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa. Była aktywnym Członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla Zarządców Nieruchomości przy Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (w latach 2002-2004) oraz Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla Zarządców Nieruchomości przy Ministerstwie Budownictwa (w latach 2005-2010). Od roku 2001 udziela się jako wykładowca z zakresu zarządzania nieruchomościami, w tym na takich uczelniach, jak:

  • Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Gdańsku;
  • Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomi;
  • Sopocka Szkoła Wyższa
  • Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania
  • Wyższa Szkoła Bankowa
  • Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Sopocie;

Organizowała studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w Sopockiej Szkole Wyższej. Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w tym konsulatami, obiektami specjalnymi i instytucjonalnymi. Od 2011 prowadzi własną działalność zarządzając nieruchomościami komercyjnymi, instytucjonalnymi Skarbu Państwa oraz nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych (w tym również zarząd sądowy).

Program studiów

Przedstawiony plan ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA

1. Część ogólna praca cywilnego
2. Podstawy prawa rzeczowego
3. Podstawy prawa zobowiązań
4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
6. Źródła informacji o nieruchomościach
7. Gospodarka przestrzenna
8. Gospodarka nieruchomościami
9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
10. Gospodarka rolna, leśna i wodna
11. Ochrona danych osobowych
12. Zamówienia publiczne

PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

1. Podstawy ekonomii
2. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
3. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
4. Elementy finansów i bankowości
5. Podstawy matematyki finansowej
6. Podstawy statystyki i ekonometrii
7. Elementy rachunkowości

PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ

1. Podstawy budownictwa
2. Przegląd technologii w budownictwie
3. Proces inwestycyjny w budownictwie
4. Eksploatacja nieruchomości
5. Podstawy kosztorysowania

RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE

1. Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
2. Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
3. Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego
4. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
5. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
6. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
7. Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
8. Wycena nieruchomości zurbanizowanych
9. Wycena gruntów rolnych , upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
10. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
11. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
12. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
13. Wycena masowa
14. Dokumentacja procesu wyceny
15. Doradztwo na rynku nieruchomości

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wprowadzenie do problematyki zarzadzania nieruchomościami
2. Umowa o zarządzanie nieruchomościami
3. Procedury w zarzadzaniu nieruchomościami
4. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami
5. Zarzadzanie nieruchomościami mieszkalnymi
6. Zarzadzanie nieruchomościami komercyjnymi
7. Zarządzanie zasobami nieruchomości. Trwały zarząd

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami
2. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
3. Procedury w obrocie nieruchomościami
4. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami
5. Zabezpieczenia finansowe i prawne stosowane w obrocie nieruchomościami
6. Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami
7. Notariusz w obrocie nieruchomościami

UMIĘJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE

1. Podstawy marketingu i psychologii
2. Sztuka argumentacji

SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN

Łącznie 386h

Opłata semestralna – 2600 PLN / semestr


Opłata miesięczna (12 rat) – 455 PLN


Opłata rekrutacyjna – 85 PLN

Aplikuj już dzisiaj!

Biuro studiów podyplomowych:
podyplomowe@ssw.sopot.pl
tel. kom.  509-655-417
(58) 555 83 80