rekrutacja - studia I stopnia w SSW - Gdańsk, Sopot, Gdynia
18222
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-18222,bridge-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.0.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

Warunki rekrutacji: Studia pierwszego stopnia

Rekrutacja na STUDIA I STOPNIA
(studia inżynierskie i studia licencjackie)

Terminy rekrutacji:

na semestr zimowy: 01.04. – 30.09.

na semestr letni: 01.12. – 15.03.

Pierwszy termin nadsyłania portfolio na kierunki Architektura I stopnia, Architektura Wnętrz I lub II stopnia, Wzornictwo I stopnia (nowość!): 10 lipca 2020 r.

 

Rok akademicki zaczyna się 1 października danego roku kalendarzowego i kończy 30 września następnego roku kalendarzowego. Składa się z dwóch semestrów: pierwszego, zimowego (rozpoczyna się w październiku) i drugiego, letniego (rozpoczyna się w drugiej połowie lutego).

 

Rekrutacja na semestr zimowy przeprowadzana jest w Sopocie (na Wydziale Ekonomii i Finansów oraz Wydziale Architektury, Inżynierii i Sztuki) oraz Fili SSW w Chojnicach.

 

W Sopocie rekrutacja odbywa się na studia stacjonarne i niestacjonarne, na wszystkie kierunki: Business & Languages, Finanse i Rachunkowość, Ekonomia, Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka), Architektura Wnętrz, Architektura Krajobrazu, Wzornictwo (nowość!), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

 

W Chojnicach dokonujemy rekrutacji tylko na studia niestacjonarne na kierunki Finanse i Rachunkowość oraz Ekonomia.

Warunki rekrutacyjne na studia I stopnia
(studia stacjonarne, stacjonarno-weekendowe i niestacjonarne)

O przyjęcie na studia I stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkół średnich. Aby dostać się na naszą uczelnię wystarczy zdane świadectwo maturalne niezależnie od wybranych przedmiotów i ilości uzyskanych punktów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów (za wyjątkiem studiów na kierunku Architektura I stopnia, Architektura Wnętrz I lub II stopnia i Wzornictwo I stopnia,  gdzie należy przedstawić portfolio).

 

Po dokonaniu rekrutacji on-line należy dostarczyć:

kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu, można donieść po otrzymaniu dokumentu),
2 fotografie o wymogach zdjęcia do dowodu osobistego (3,5 x 4,5 cm),
komplet dokumentów rekrutacyjnych wygenerowanych z rekrutacji online lub pobranych poniżej (po 2 egzemplarze),
– w przypadku przystępowania do rozmowy kwalifikacyjnej należy również dostarczyć list motywacyjny i płytę CD z nagranym portfolio (szczegóły poniżej),
dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej150 zł (dotyczy wyłącznie kierunków, na których prowadzona jest rozmowa kwalifikacyjna: Architektura, Architektura Wnętrz, Wzornictwo) lub 85 zł (na pozostałe kierunki), tytułem: opłata rekrutacyjna + imię i nazwisko kandydata, konto bankowe: 66 150017061217000293250000.

 

PROMOCJA: do 30.06.2020 opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł 0 zł!(promocja nie dot. opłaty rekrutacyjnej za przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej)

Wzory dokumentów rekrutacyjnych do pobrania:

– ankieta osobowa pobierz tu
– umowa o studiowanie pobierz tu
– załącznik nr 1 pobierz tu
– preferowany moduł dyplomowania – pobierz tu

 

Wzory dokumentów rekrutacyjnych na kierunek Business & Languages do pobrania:

– ankieta osobowa pobierz tu
– umowa o studiowanie pobierz tu
– załącznik nr 1 pobierz tu
– preferowany moduł dyplomowania – pobierz tu

 

Komplet dokumentów można złożyć osobiście w biurze rekrutacji lub wysłać pocztą tradycyjną na adres uczelni. Potwierdzenie oryginałów dokumentów oraz danych osobowych kandydata powinno się odbyć do dnia inauguracji roku akademickiego.

Rozmowa kwalifikacyjna
(na studia I stopnia na kierunki Architektura, Architektura Wnętrz, Wzornictwo)

Uwaga! Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, rozmowy kwalifikacyjne nie obowiązują!
Kandydaci przesyłają nagrane portfolio na płycie CD i podlegają ocenie komisji zdalnie!

Pierwszy termin nadsyłania portfolio na kierunki Architektura I stopnia, Architektura wnętrz I lub II stopnia, Wzornictwo I stopnia (nowość!): 10 lipca 2020 r.


Podstawą przyjęcia kandydata na kierunki Architektura I stopnia, Architektura wnętrz I stopnia, Wzornictwo I stopnia jest sprawdzian kwalifikacyjny składający się z rozmowy z komisją rekrutacyjną na podstawie listu motywacyjnego oraz dokumentacji portfolio (w oryginałach i nagranej na płytę CD). Elementy te są niezbędne do dopuszczenia kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej.

W trakcie rozmowy kandydat prezentuje portfolio zawierające wykonane osobiście 4 prace: 2 prace kolorowe (malarskie) i 2 czarno-białe (np. szkice) techniką i tematyką dowolną w formacie powyżej A4. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może również zaprezentować prace z zakresu fotografii, grafiki, rzeźby itp. świadczące o dodatkowych zainteresowaniach i predyspozycjach. O rozstrzygnięciu rozmowy kwalifikacyjnej może zadecydować wykonanie zadania rysunkowego.

 

 

Harmonogram:
10 lipiec 2020 r.ostateczny termin przesyłania płyty CD z nagranymi pracami portfolio, listu motywacyjnego, oświadczenie o autorstwie prac i opłaty kwalifikacyjnej
14 lipiec 2020 r.wyniki (kandydaci otrzymują drogą mailową)

 

Ułatwienia dla kandydatów i studentów będącymi osobami niepełnosprawnymi i długotrwałe chorymi: link

Aplikuj już dzisiaj!